Inhoud minor

Eenheid en diversiteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We spreken over de Nederlandse samenleving, de Nederlandse taal, het gebruik van het Nederlands, de Nederlandse literatuur en cultuur. Maar onder het kopje Nederlandse taal en cultuur gaan meerdere Nederlandse talen, taalgebruiken, literaturen en culturen schuil. Deze minor is gewijd aan de complexe relaties tussen eenheid en diversiteit in Nederland. De meeste levendige processen (dynamiek) spelen zich juist af waar eenheid en diversiteit elkaar raken: waar bijvoorbeeld sprekers van een meerderheidstaal (Standaardnederlands) in contact komen met sprekers van een minderheidstaal (zoals Fries, Nederlandse dialecten, Berber), waar taalnormen (bijv. schriftelijk) botsen op taalgebruik (bijv. op sociale media), of inheemse literaturen op literaturen van nieuwkomers. Deze tweeledigheid van, en interactie tussen eenheid en diversiteit van de Nederlandse taal en cultuur geldt niet alleen voor het hier en nu, maar ook voor het verleden. De dimensie tijd is een wezenlijke factor in het doorgronden van de (dynamiek tussen) eenheid en diversiteit van de Nederlandse taal en cultuur. Naast heden en verleden is er de dimensie individu versus collectief. Het Nederlands manifesteert zich op het niveau van het individu (bijv. het taallerende kind, de persvoorlichter, de romanschrijver, de lezer van teksten) maar ook op het niveau van het collectief, waarbij het collectief institutioneel kan zijn (zoals het onderwijs of de belastingdienst).

Doel

In deze minor bestudeer je de betekenis van diversiteit voor de Nederlandse taal en cultuur. Met een brede en thematische invulling proberen we Nederland en vraagstukken die nu spelen te begrijpen vanuit een cultuurhistorisch perspectief. Omdat studenten met verschillende studieachtergronden in deze minor participeren — en mogelijk ook met verschillende etnische en nationale achtergronden — komt reflectie op (de dynamiek van) diversiteit binnen de Nederlandse samenleving ook via de gevarieerde studentenpopulatie op gang.

studieprogramma

Deze minor bestaat uit vier verplichte cursussen (30 EC).

Blok 1

NE3V17301

Ned-Visies op Nederlandse identiteit

Niveau 3

7,5 EC

Blok 2
Blok 3

NE3V17303

Ned-Diversiteit in geletterdheid

Niveau 3

7,5 EC

 

Blok 4

NE3V17304

Ned-Culturele instituties en diversiteit

Niveau 3

7,5 EC

Ingangseisen

Voor de cursussen die deel uitmaken van deze minor kunnen bepaalde ingangseisen gelden. Raadpleeg hiervoor de cursusbeschrijvingen in de Universitaire Onderwijscatalogus.

Aanmelden en inschrijven

Op welke manier je je voor de minor kunt inschrijven hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor een minor en bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor de minor zowel als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 oktober t/m maandag 5 november 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten hier ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een bewijs van inschrijving van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 oktober t/m maandag 5 november 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Studiepunt Geesteswetenschappen

Drift 10, 3512 BS Utrecht
(030) 253 6285
studiepunt.gw@uu.nl

Voor korte vragen zijn wij ook via WhatsApp bereikbaar op: 06 41084538 (let op: dit nummer is alleen bedoeld voor WhatsApp). Op maandag t/m vrijdag krijg je tussen 9.00u - 17.00u zo snel mogelijk een antwoord.

Vermeld bij correspondentie altijd je studentnummer en opleiding!

Telefoon

11.00 - 12.30 uur (ma t/m vr)
13.00 - 15.00 uur (ma t/m vr)

Balie

11.00 - 15.00 uur (ma t/m vr)