Binnen de profileringsruimte kies je onderdelen met een totale studielast van 60 EC, waarvan minimaal 15 EC op niveau 2 (verdiepend). Je volgt een profileringspakket van 30 EC (een minor, een tweede verdiepingspakket van je eigen opleiding of een buitenlandverblijf). Daarnaast kun je 30 EC vrij invullen met cursussen die aansluiten bij je ambitites en talenten (bijvoorbeeld een stage of vrije cursussen).

Kies je ervoor om een semester te studeren in het buitenland, of een tweede verdiepingspakket te volgen, dan kan dit met goedkeuring van de examencommissie. 

Hier vind je een overzicht van cursussen/minoren die interessant kunnen zijn voor studenten Muziekwetenschap.

De Universiteit Utrecht is een samenwerkingsverband met het Conservatorium van Amsterdam aangegaan. Dit verband maakt het mogelijk voor studenten muziekwetenschap die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van de muziektheorie om met ingang van collegejaar 2016-2017 onderwijs te volgen aan het conservatorium. Het gaat om een pakket van drie vakken op niveau 2 ter waarde van in totaal 15 ects:

  • Harmonie/Analyse
  • Solfège/Gehoortraining
  • naar keuze: (a) Geschiedenis van de muziektheorie, (b) Renaissance contrapunt, of (c) Muziekesthetiek

Meer informatie over deze cursussen is te vinden in de studiegids van het conservatorium.

Houd er in je planning wel rekening mee dat de drie cursussen min of meer gelijktijdig starten en vrijwel het hele collegejaar duren. Omdat je gaat meedoen in regulier conservatoriumonderwijs, moet je wel een toelatingstoets doen. Wil je meer over deze toets weten of over de cursussen, neem dan contact op met dr. John Koslovsky van het conservatorium (jkoslovsky@gmail.com). Kijk hier hoe je je kunt aanmelden. Voor praktische informatie kun je contact opnemen met de studentenadministratie van het conservatorium (cva-studadmin@ahk.nl).

De cursussen kunnen alleen meetellen in de profileringsruimte van je opleidingsprogramma. Je moet wel altijd, pro forma, goedkeuring aanvragen bij de examencommissie, anders komen de resultaten niet correct in Osiris terecht.