Binnen je profileringsruimte kies je onderdelen met een totale studielast van 60 EC, waarvan minimaal 15 EC op niveau 2 (verdiepend). 

Je kunt de profileringsruimte gebruiken om je te verdiepen in een ander vakgebied, of ter voorbereiding op het masterprogramma dat je wilt gaan volgen. 

Je profileringsruimte bestaat uit:

 • een profileringspakket van 30 EC waarin je het volgende kunt kiezen:
  • een minor
  • een tweede verdiepingspakket van je eigen opleiding. Hiervoor heb je goedkeuring nodig van de examencommissie.
  • een verblijf in het buitenland. Hiervoor heb je goedkeuring nodig van de examencommissie.
 • vrije keuze van 30 EC, bijvoorbeeld:

Hier is een overzicht van cursussen/minoren die interessant kunnen zijn voor studenten Muziekwetenschap.

 

De Universiteit Utrecht is een samenwerkingsverband met het Conservatorium van Amsterdam aangegaan. Dit verband maakt het mogelijk voor studenten muziekwetenschap die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van de muziektheorie om met ingang van collegejaar 2016-2017 onderwijs te volgen aan het conservatorium. Het gaat om een pakket van drie vakken op niveau 2 ter waarde van in totaal 15 ects:

 • Harmonie/Analyse
 • Solfège/Gehoortraining
 • naar keuze: (a) Geschiedenis van de muziektheorie, (b) Renaissance contrapunt, of (c) Muziekesthetiek

Meer informatie over deze cursussen is te vinden in de studiegids van het conservatorium.

Houd er in je planning wel rekening mee dat de drie cursussen min of meer gelijktijdig starten en vrijwel het hele collegejaar duren. Omdat je gaat meedoen in regulier conservatoriumonderwijs, moet je wel een toelatingstoets doen. Wil je meer over deze toets weten of over de cursussen, neem dan contact op met dr. John Koslovsky van het conservatorium (john.koslovsky@ahk.nl). Kijk hier hoe je je kunt aanmelden. Voor praktische informatie kun je contact opnemen met de studentenadministratie van het conservatorium (cva-studadmin@ahk.nl).

De cursussen kunnen alleen meetellen in de vrije ruimte van je opleidingsprogramma. Je moet wel altijd, pro forma, goedkeuring aanvragen bij de examencommissie, anders komen de resultaten niet correct in Osiris terecht.

Vrije cursussen

Je kunt kiezen uit de volgende cursussen:

 • cursussen binnen je major (bijvoorbeeld uit een ander verdiepingspakket)
 • cursussen buiten je major:
 • cursussen van een andere onderwijsinstelling:
  Let op! Andere onderwijsinstellingen hebben soms andere inschrijf- en onderwijsperiodes. Voor cursussen (of een minor) buiten de UU moet je van tevoren altijd goedkeuring vragen aan de examencommissie.
 • cursussen die je nodig hebt om toegelaten te worden tot een master.
  Informeer op tijd naar de ingangseisen van het masterprogramma dat je wilt gaan doen, zodat je voldoet aan de toelatingseisen (bijvoorbeeld een bepaalde minor of losse cursussen).

Denk ook eens aan het leren van een nieuwe taal. Het geeft toegang tot primaire en secundaire bronnen waartoe je eerder geen toegang had. Bijvoorbeeld naast de gangbare (school)talen: Italiaans, Modern of oud Grieks/Latijn, Arabisch of Turks.