In de Cursusplanner staat het uitgebreide cursusaanbod voor de opleiding Muziekwetenschap. Zorg dat je het juiste collegejaar kiest!

Ben je vóór studiejaar 2017-2018 begonnen? Kijk dan bij de overgangsregelingen van de OER Muziekwetenschap welke cursussen je precies moet volgen.

Basispakketten

Jaar 1: basispakketten

In het eerste jaar van je opleiding volg je 2 verplichte basispakketten van elk 30 EC. In deze basispakketten oriënteer je je op de belangrijke theorieën, methodes, kennis en vaardigheden van de verschillende richtingen uit de studie Muziekwetenschap.

Verdiepingspakketten

Verdiepingspakketten

Aan het einde van het eerste jaar kies je een verdiepingspakket. Dit is een specialistische selectie van vier samenhangende cursussen binnen een onderzoeksrichting die een voorbereiding zijn op je eindwerkstuk (dat je in jaar 3 schrijft). Je volgt de cursussen uit je verdiepingspakket in het tweede jaar.

Met het verdiepingspakket Historische Muziekwetenschap kies je voor het verfijnen van je kennis en onderzoeksvaardigheden op het gebied van de Europese en westerse muziek in een historisch perspectief. De historische benadering stond in de vroege 19e eeuw al centraal, toen het bijvoorbeeld zaak was om te reconstrueren hoe de basso continuo in de muziek van J.S. Bach moest werden uitgevoerd, of om uit te zoeken hoeveel werken componisten als Lassus en Telemann precies geschreven hadden, hoeveel er nog van over waren, en in welke vorm die zijn overgeleverd (in originele handschriften, of in kopieën, drukken, bewerkingen enz.).

Inmiddels gaat de historische muziekwetenschap over al de muziek die is ontstaan tot en met gisteren, dus van de prehistorie tot het meest recente verleden; in de praktijk vertaalt zich dit meestal (en ook aan de UU) naar accenten op de middeleeuwen en de renaissance (500-1600), de barok en de periode van de klassieken (17e-18e eeuw), de genres van de romantiek in de 19e eeuw (instrumentale muziek, opera), en de modernistische en postmoderne stromingen in de muziek sinds de late 19e, 20e en 21e eeuw waaronder uiteraard ook de verschillende vormen van populaire muziek en jazz. Daarnaast houdt het vak zich niet alleen meer bezig met Europa maar ook met de wisselwerkingen tussen Europa, het “westen”, en de rest van de wereld.

Cursusaanbod

In het verdiepingspakket Muziek en media ga je dieper in op de kennis en het onderzoek zoals die momenteel ontwikkeld worden in een recente stroming binnen de muziekwetenschap: de relatie tussen muziek en andere media. Meer bepaald staat hier de wisselwerking centraal tussen (beeld)scherm(en) muziek – ‘screen music’ – en (veelal) narratieve media, hier in het bijzonder film, televisie en videogames. Deze wisselwerking wordt vanuit een breed arsenaal aan thema’s bestudeerd, geanalyseerd en getheoretiseerd en bezien vanuit een dynamiek van contextuele, esthetische, alsook historische factoren.

Cursusaanbod

Inschrijven verdiepingspakket

Eerstejaars studenten moeten zich aan het einde van hun eerste jaar voor blok 1 en 2 inschrijven voor een verdiepingspakket.

Je schrijft je tijdens de reguliere cursusinschrijfperiode zelf in voor de cursussen van het verdiepingspakket dat je wilt gaan doen. Kijk goed of er geen cursussen met voorrangsregels in je pakket zitten. Voor deze cursussen kun je je alleen in de eerste 2 weken van de inschrijfperiode inschrijven.

Doorgeven verdiepingspakket

Vóór de cursusinschrijfperiode in juni krijg je van het Studiepunt een e-mail met het verzoek door te geven voor welk verdiepingspakket je kiest.

Meer informatie?

Voorwaarden verdiepingspakket

  • Je moet 1 verdiepingspakket compleet afronden binnen je major. Je kunt een cursus binnen het pakket dus niet vervangen door een cursus uit een ander verdiepingspakket.
  • In je profileringsruimte kun je extra cursussen opnemen uit de andere verdiepingspakketten. Deze cursussen volg je dus ‘los’, je hoeft niet het hele pakket te doen. 
  • Sommige cursussen worden 1 keer in de 2 jaar jaar aangeboden. Als je een cursus in je tweede jaar hebt gevolgd in het kader van je verdiepingspakket, kun je in je derde jaar de alternerende cursus ook nog volgen. Die neem je dan op in je profileringsruimte.
Verplichte keuze en academische context

Jaar 2: academische contextcursus en Verplichte keuze major

In deze cursussen leer je de Muziekwetenschap in een bredere wetenschappelijke en maatschappelijke context te bestuderen.

Ben je vóór 2017-2018 begonnen? Dan volg je 22,5 EC aan academische contextcursussen: 2 binnen het domein van Media- en cultuurwetenschappen en 1 buiten dit domein. Heb je nog niet alle Academische contextcursussen behaald (niveau 1 en 3), kijk dan bij de overgangsregelingen om te zien welke cursussen je nog moet volgen.

In de academische contextcursus (7,5 EC op niveau 2) leer je de Muziekwetenschap in een bredere wetenschappelijke en maatschappelijke context te bestuderen. Deze cursus volg je in jaar 2, blok 2.

De bachelor Muziekwetenschap valt onder het domein Media- en cultuurwetenschappen. Je volgt binnen dit domein 1 verplichte keuzecursus van 7,5 EC op niveau 2. Deze cursus volg je in jaar 2, blok 1.

Voorbereiding eindwerkstuk

VOORBEREIDING EINDWERKSTUK (EV IN DE CURSUSPLANNER)

Het Onderzoeksseminar Muziekwetenschap (blok 1 of 3) vormt de verbinding tussen de verdiepingspakketten en het BA Eindwerkstuk (blok 2 of 4). Het is sterk aan te raden het Onderzoeksseminar en het BA Eindwerkstuk in opeenvolgende blokken te volgen.

EINDWERKSTUK

Je sluit je major af met het BA Eindwerkstuk (7,5 EC). Het eindwerkstuk schrijf je aansluitend op het Onderzoeksseminar (blok 1 of 3) in blok 2 of 4.