Jaar 3

Jaar 3 staat in het teken van je eindwerkstuk. Je volgt dan de volgende vakken:

In de Cursusplanner staat het uitgebreide cursusaanbod voor de opleiding Muziekwetenschap. 

Ben je vóór 2020 begonnen? Kijk dan bij de overgangsregelingen van de OER Muziekwetenschap welke cursussen je moet volgen.

Voorbereiding eindwerkstuk (EV)

Het Onderzoeksseminar Muziekwetenschap (blok 1 of 3) vormt de verbinding tussen de verdiepingspakketten en het BA Eindwerkstuk (blok 2 of 4). Het handigst kun je het Onderzoeksseminar en het BA Eindwerkstuk in opeenvolgende blokken volgen.

Eindwerkstuk

Je sluit je major af met het BA Eindwerkstuk (7,5 EC). Je schrijft je eindwerkstuk aansluitend op het Onderzoeksseminar (blok 1 of 3) in blok 2 of 4. Je eindwerkstuk moet qua inhoud en methode aansluiten bij je examenprogramma en moet liggen op het terrein van het verdiepingspakket dat je hebt gevolgd. Bij het schrijfproces word je begeleid door een docent van de opleiding, met wie je afspraken maakt over de inhoud en de planning van de werkzaamheden.

Lees ook de Handleiding Academische Vaardigheden (pdf).

Studieprogramma jaar 3 verplichte vakken

Hieronder staat een overzicht van de verplichte cursussen die je gewoonlijk in jaar 3 volgt. Daarnaast volg je ook nog 45 EC aan cursussen in je vrije ruimte die je naar keuze invult.