Jaar 2 bestaat uit:

In de uitklapjes hieronder staat een overzicht van alle verplichte cursussen in jaar 2 per verdiepingspakket. In de Cursusplanner staat het uitgebreide cursusaanbod voor de opleiding Muziekwetenschap. Zorg dat je het juiste collegejaar kiest!

Ben je vóór studiejaar 2017-2018 begonnen? Kijk dan bij de overgangsregelingen van de OER Muziekwetenschap welke cursussen je precies moet volgen.

Verdiepingspakket (V)

Een verdiepingspakket is een specialistische selectie van vier samenhangende cursussen binnen een bepaalde onderzoeksrichting. Het onderwerp van je eindwerkstuk (dat je in jaar 3 schrijft) sluit aan op je verdiepingspakket. Je kunt kiezen uit 2 verdiepingspakketten: Historische muziekwetenschap (V1) of Muziek en media (V2)

Academische contextcursus (AV)

In de academische contextcursus (7,5 EC op niveau 2) leer je hoe de invalshoeken van de muziekwetenschap zich verhouden tot de methodes en technieken zoals die in de (volle breedte van de) geesteswetenschappen worden gebruikt. Deze cursus volg je in jaar 2, blok 2.

Ben je vóór 2017-2018 begonnen? Dan volg je 22,5 EC aan academische contextcursussen: 2 binnen het domein van Media- en cultuurwetenschappen en 1 buiten dit domein. Heb je nog niet alle Academische contextcursussen behaald (niveau 1 en 3), kijk dan bij de overgangsregelingen om te zien welke cursussen je nog moet doen.

Verplichte keuze major (MO)

De bachelor Muziekwetenschap valt onder het domein Media- en cultuurwetenschappen. Je volgt binnen dit domein 1 verplichte keuzecursus van 7,5 EC op niveau 2. Deze cursus volg je in het eerste blok van jaar 2.

Bij Historische muziekwetenschap bestudeer je de Europese en westerse muziek in een historisch perspectief en de wisselwerking tussen Europa en de rest van de wereld. Het accent ligt op de middeleeuwen en de renaissance (500-1600), de barok en de periode van de klassieken (17e-18e eeuw), de genres van de romantiek in de 19e eeuw (instrumentale muziek, opera), en de modernistische en postmoderne stromingen in de muziek sinds de late 19e, 20e en 21e eeuw waaronder uiteraard ook de verschillende vormen van populaire muziek en jazz. 

In het verdiepingspakket Muziek en media ga je dieper in op de relatie tussen muziek en andere media. De wisselwerking tussen (beeld)scherm(en) muziek – ‘screen music’ – en (veelal) narratieve media staat hierbij centraal (denk aan film, televisie en videogames). Deze wisselwerking wordt vanuit een breed arsenaal aan thema’s bestudeerd, geanalyseerd en getheoretiseerd en bezien vanuit een dynamiek van contextuele, esthetische, alsook historische factoren.

Inschrijven verdiepingspakket

Eerstejaars studenten moeten zich aan het einde van hun eerste jaar voor blok 1 en 2 inschrijven voor een verdiepingspakket.

Je schrijft je tijdens de reguliere cursusinschrijfperiode zelf in voor de cursussen van het verdiepingspakket dat je wilt gaan doen. Kijk goed of er geen cursussen met voorrangsregels in je pakket zitten. Voor deze cursussen kun je je alleen in de eerste 2 weken van de inschrijfperiode inschrijven.

Doorgeven verdiepingspakket

Vóór de cursusinschrijfperiode in juni krijg je van het Studiepunt een e-mail met het verzoek door te geven voor welk verdiepingspakket je kiest.

Meer informatie?

Voorwaarden verdiepingspakket

  • Je moet 1 verdiepingspakket compleet afronden binnen je major. Je kunt een cursus binnen het pakket dus niet vervangen door een cursus uit een ander verdiepingspakket.
  • In je profileringsruimte kun je extra cursussen opnemen uit de andere verdiepingspakketten. Deze cursussen volg je dus ‘los’, je hoeft niet het hele pakket te doen. 
  • Sommige cursussen worden 1 keer in de 2 jaar jaar aangeboden. Als je een cursus in je tweede jaar hebt gevolgd in het kader van je verdiepingspakket, kun je in je derde jaar de alternerende cursus ook nog volgen. Die neem je dan op in je profileringsruimte.