Jaar 2

Jaar 2 bestaat uit:

In de uitklapjes hieronder staat een overzicht van alle verplichte cursussen in jaar 2 per verdiepingspakket. In de Cursusplanner staat het uitgebreide cursusaanbod voor de opleiding Muziekwetenschap. Zorg dat je het juiste collegejaar kiest!

Ben je vóór 2021 begonnen? Kijk dan bij de overgangsregelingen van de OER Muziekwetenschap welke cursussen je precies moet volgen.

Schrijf je op tijd in!

Je moet je inschrijven voor het verdiepingspakket én de cursussen. Voor de cursussen in verdiepingspakketten gelden soms voorrangsregels, wat betekent dat er een kortere cursusinschrijfperiode is. Controleer dus goed wat de inschrijfdeadline is en schrijf je op tijd in!

Verdiepingspakket (V)

Een verdiepingspakket is een specialistische selectie van vier samenhangende cursussen binnen een bepaalde onderzoeksrichting. Het onderwerp van je eindwerkstuk (dat je in jaar 3 schrijft) sluit aan op je verdiepingspakket. Je kunt kiezen uit 2 verdiepingspakketten: Historische muziekwetenschap (V1) of Muziek en media (V2).

Academische contextcursus (AV)

In de academische contextcursus (7,5 EC op niveau 2) leer je hoe de invalshoeken van de muziekwetenschap zich verhouden tot de methodes en technieken zoals die in de (volle breedte van de) geesteswetenschappen worden gebruikt. Deze cursus volg je in jaar 2, blok 2.

Verplichte keuze major (MO)

De bachelor Muziekwetenschap valt onder het domein Media- en cultuurwetenschappen. Je volgt binnen dit domein 1 verplichte keuzecursus van 7,5 EC op niveau 2. Deze cursus volg je in het eerste blok van jaar 2.

Cursusoverzicht jaar 2