Eindwerkstuk

Je rondt je bacheloropleiding af met een eindwerkstuk. Je eindwerkstuk is een 'proeve van bekwaamheid' waarin je vaardigheden en kennis presenteert die je in de loop van je studie hebt opgedaan. Je mag hiervoor zelf een deelgebied kiezen van Muziekwetenschap. 

Je eindwerkstuk heeft een omvang van 7,5 EC en is een vast onderdeel van de major. Het kan eventueel in overleg met de docent uitgebreid worden tot 15 EC, bijvoorbeeld als voorbereiding op de onderzoeksmaster (waarbij 7,5 EC van de profileringsruimte wordt ingevuld). Houd rekening met de ingangseisen: je hebt 120 EC behaald en de voorbereidende cursus Onderzoeksseminar Muziekwetenschap afgerond. 

Formulieren en regelingen eindwerkstuk

De beoordeling van je eindwerkstuk verloopt aan de hand van vaste procedures. Je kunt je hierop voorbereiden door onderstaande documenten en teksten goed door te nemen voordat je begint met schrijven.

Scriptiearchief

Is je eindwerkstuk klaar en goedgekeurd? Dan moet je de definitieve versie uploaden in het scriptiearchief via Osiris > Zaken > Archiveren & publiceren scriptie - Vervolgzaak