Studentensite

Het bachelor eindwerkstuk is een 'proeve van bekwaamheid' waarin je je presenteert op een zelfgekozen deelgebied van het vakgebied Muziekwetenschap. Het bachelor eindwerkstuk geeft vaardigheden en kennis weer die je in de loop van de studie hebt opgedaan.

Voor studenten die vóór 2013 met hun studie zijn begonnen sluit het eindwerkstuk aan op een cursus op niveau 3.

Eisen

De bacheloropleiding wordt afgerond met een eindwerkstuk. Dit studieonderdeel heeft een omvang van 7,5 EC en is een vast onderdeel van de major. Het eindwerkstuk kan eventueel in overleg uitgebreid worden tot 15 EC, als voorbereiding op de onderzoeksmaster. Houd rekening met de ingangseisen: je hebt 120 EC behaald, waarvan ten minste 22,5 op niveau 3. Voor studenten die in 2013 of later aan hun studie begonnen zijn, geldt de cursus "Onderzoeksseminar Muziekwetenschap" (MC3V14002) als ingangseis, zie voor meer informatie de cursusbeschrijving.

 

Inhoud en begeleiding

Het eindwerkstuk wordt geschreven binnen bovengenoemde cursus, die in blok 2 en 4 wordt aangeboden. Het eindwerkstuk moet qua inhoud en methode aansluiten bij je examenprogramma en moet liggen op het terrein van het verdiepingspakket dat je hebt gevolgd. Bij het schrijfproces word je begeleid door een docent van de opleiding, met wie je afspraken maakt over de inhoud en de planning van de werkzaamheden.

Lees ook de Handleiding Academische Vaardigheden (pdf).

Formulieren en regelingen bachelor eindwerkstuk

De beoordeling van je eindwerkstuk verloopt aan de hand van vaste procedures. Je kunt je hierop voorbereiden door onderstaande documenten en teksten goed door te nemen voordat je begint met schrijven.

Beoordeling

Alle bachelor eindwerkstukken worden door twee docenten beoordeeld. Als je begeleider een docent is die verbonden is aan de bacheloropleiding, dan is deze ook je eerste beoordelaar (c.q. de ‘examinator’).

Je eindwerkstuk wordt beoordeeld aan de hand van dit beoordelingsformulier (pdf). In het geval van een groot meningsverschil tussen de eerste en tweede beoordelaar of wanneer zij komen tot een eindcijfer van 6,5 of lager, wordt een derde beoordelaar ingeschakeld. De derde beoordelaar werkt altijd met een apart beoordelingsformulier (pdf).

Fraude en plagiaat

De Universiteit Utrecht vat iedere vorm van wetenschappelijke misleiding zeer ernstig op. De Universiteit Utrecht verwacht dat elke student de normen en waarden inzake wetenschappelijke integriteit kent en in acht neemt.

Wanneer je start met het schrijven van je eindwerkstuk lever je daarom het Formulier verklaring kennisneming plagiaat (pdf) in. Hiermee verklaar je op de hoogte te zijn van de regels van de Universiteit wat betreft Fraude en plagiaat. Wanneer je docent of begeleider vermoedt dat er sprake is van fraude of plagiaat, maakt deze hiervan melding via het Formulier plagiaat melden (pdf).

Feedback

Heb je een vraag of opmerking over deze pagina? Laat het ons weten.

Muziekwetenschap (B)