Studentensite

Vrije cursussen

Je kunt kiezen uit de volgende vrije cursussen:

  • cursussen binnen je major (bijvoorbeeld uit een ander verdiepingspakket)
  • cursussen buiten je major:
Losse cursussen Geesteswetenschappen

blok 1

blok 2

Blok 3

Blok 4

  • cursussen van een andere onderwijsinstelling:
    Let op! Andere onderwijsinstellingen hebben soms andere inschrijf- en onderwijsperiodes. Voor cursussen (of een minor) buiten de UU moet je van tevoren altijd goedkeuring vragen aan de examencommissie.
  • cursussen die je nodig hebt om toegelaten te worden tot een master
    Informeer op tijd naar de ingangseisen van het masterprogramma dat je wilt gaan doen, zodat je voldoet aan de toelatingseisen (bijvoorbeeld een bepaalde minor of losse cursussen).
  • een oriëntatiecursus voor een educatief programma

Feedback

Heb je een vraag of opmerking over deze pagina? Laat het ons weten.

Muziekwetenschap (B)