De bacheloropleiding Muziekwetenschap heeft een studielast van 180 EC en duurt 3 jaar. In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) (art. 3.5.4) staat precies aan welke eisen je moet voldoen om te kunnen afstuderen, het zogeheten examenprogramma. Per studiejaar 2017-2018 zijn er wijzigingen doorgevoerd in alle bacheloropleidingen.  Ben je vóór die tijd begonnen met Muziekwetenschap, kijk dan in de Onderwijs- en Examenregelingen wat de overgangsregelingen zijn.

Voor hulp bij het maken van je studieplanning, kun je terecht bij je tutor of studieadviseur.

Opbouw van je studie

Je studie bestaat uit een major (de hoofdrichting van je opleiding) van 120 EC. Deze is anders voor studenten gestart vanaf 2017-2018 dan voor studenten gestart vóór 2017-2018.

Naast je major heb je een profileringsruimte van 60 EC; hierin kun je je studie verdiepen en verbreden. In deze profileringsruimte moet je een pakket kiezen van 30 EC. De overige 30 EC is vrije ruimte.

Voor het profileringspakket kies je uit de volgende opties:

  • minor UU
  • tweede verdiepingspakket van je eigen opleiding
  • studeren in het buitenland

Voor de vrije ruimte mag je kiezen uit alle cursussen uit het aanbod van de UU.

Algemene informatie bij je studieprogramma

Je volgt cursussen op drie niveaus:

  • niveau 1 - inleidend
  • niveau 2 - verdiepend
  • niveau 3 - gevorderd

In de Onderwijscatalogus staat  bij elke cursus of deze ingangseisen heeft. Raadpleeg bij twijfel de cursuscoördinator, die vermeld wordt bij de cursusbeschrijvingen.

Op je studievoortgangsoverzicht staan al je behaalde resultaten. Ook zie je in hoeverre je aan de exameneisen voldoet. Je kunt je studievoortgangsoverzicht in OSIRIS bekijken onder het tabblad ‘Voortgang’. In dit voorbeelddocument (pdf) vind je meer uitleg over het studievoortgangsoverzicht (NB als je de opmerkingen wilt kunnen zien moet je het document downloaden en vanaf je computer openen).

Je studielast wordt berekend in ECTS (European Credit Transfer System).

  • 1 EC = 28 uur studielast
  • De cursussen in een bacheloropleiding hebben meestal een studielast van 7,5 EC (=210 studie-uren). Normaal gesproken volg je 8 cursussen per jaar, in totaal dus 60 EC.
  • Je hele bacheloropleiding van drie jaar is dan 180 EC.

Als je wilt afwijken van het examenprogramma, moet je van tevoren goedkeuring of vrijstelling vragen aan de examencommissie van je opleiding. Als je verzoek wordt goedgekeurd, wordt dit uiteindelijk ook opgenomen in OSIRIS, en verwerkt in jouw examenprogramma en studievoortgangsoverzicht.

Je studeert automatisch af als de examencommissie van je opleiding op basis van je studievoortgangsoverzicht en je examenprogramma constateert dat je aan alle eisen hebt voldaan. De cursussen die vermeld staan op je studievoortgangsoverzicht worden vermeld op het Internationaal Diplomasupplement (IDS), de bijlage die je ontvangt bij je diploma.

Let op! Cursussen vermeld onder het kopje ‘Resultaten-Overig’ maken geen deel uit van je examenprogramma en worden niet vermeld op je IDS.

Als je vragen hebt over je studievoortgangsoverzicht of onjuistheden hierin constateert, neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.