Studentensite

De bacheloropleiding Muziekwetenschap heeft een studielast van 180 EC en duurt 3 jaar. In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) (art. 3.5.4) staat precies aan welke eisen je moet voldoen om te kunnen afstuderen, het zogeheten examenprogramma. Per studiejaar 2013-2014 is er een nieuw onderwijsmodel ingevoerd voor alle bacheloropleidingen. Ben je vóór die tijd begonnen met Muziekwetenschap, kijk dan in de Onderwijs- en Examenregelingen wat de overgangsregelingen zijn.

 

Studieprogramma bacheloropleidingen vanaf 2013

Opbouw van je studie

Je studieprogramma is opgebouwd uit de volgende elementen:

 

 • een major van 120 EC, bestaande uit:
  • 2 basispakketten (verplicht)
  • een verdiepingspakket (pakket naar keuze)
  • academische contextcursussen
  • een eindwerkstuk

 

 • een profileringsruimte van 60 EC, bestaande uit:
  • een minor GW
  • vrije ruimte die je kunt opvullen met een stage, een studie in het buitenland, honoursonderwijs, een tweede minor en/of vrije cursussen

Studievoortgangsoverzicht (SVO)

Op je studievoortgangsoverzicht staan al je behaalde resultaten. Ook zie je in hoeverre je aan de exameneisen voldoet. Je kunt je studievoortgangsoverzicht in OSIRIS bekijken onder het tabblad ‘Voortgang’. In dit voorbeelddocument (pdf) vind je meer uitleg over het studievoortgangsoverzicht (NB als je de opmerkingen wilt kunnen zien moet je het document downloaden en vanaf je computer openen).

Studielast

Je studielast wordt berekend in ECTS (European Credit Transfer System). Eén EC is 28 uur studielast. De cursussen van een bacheloropleiding hebben in de regel een studielast van 7,5 EC, dat wil zeggen 210 studie-uren. Dat betekent dat je normaal gesproken 8 cursussen per jaar volgt en zo per jaar 60 EC haalt. De gehele bacheloropleiding van drie jaar is dus 180 EC in totaal.

Niveau

Je volgt cursussen op drie niveaus:

 • niveau 1 - inleidend
 • niveau 2 - verdiepend
 • niveau 3 - gevorderd

Ingangseisen cursussen

Sommige cursussen hebben specifieke ingangseisen. In de Onderwijscatalogus staat precies welke ingangseisen een bepaalde cursus heeft. Raadpleeg bij twijfel de cursuscoördinator, die vermeld wordt bij de cursusbeschrijvingen.

Afwijken examenprogramma

Als je wilt afwijken van het examenprogramma, moet je van tevoren goedkeuring of vrijstelling vragen aan de examencommissie van je opleiding. Als je verzoek wordt goedgekeurd, wordt dit uiteindelijk ook opgenomen in OSIRIS, en verwerkt in jouw examenprogramma en studievoortgangsoverzicht.

Afstuderen

Je studeert automatisch af als de examencommissie van je opleiding op basis van je studievoortgangsoverzicht en je examenprogramma constateert dat je aan alle eisen hebt voldaan. De cursussen die vermeld staan op je studievoortgangsoverzicht worden vermeld op het Internationaal Diplomasupplement (IDS), de bijlage die je ontvangt bij je diploma.

Let op! Cursussen vermeld onder het kopje ‘Resultaten-Overig’ maken geen deel uit van je examenprogramma en worden niet vermeld op je IDS.

Vragen?

Als je vragen hebt over je studievoortgangsoverzicht of onjuistheden hierin constateert, neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Feedback

Heb je een vraag of opmerking over deze pagina? Laat het ons weten.

Muziekwetenschap (B)