De bacheloropleiding Muziekwetenschap heeft een studielast van 180 EC en duurt 3 jaar. In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) (art. 3.5.4) staat precies aan welke eisen je moet voldoen om te kunnen afstuderen, het zogeheten examenprogramma. Per studiejaar 2017-2018 zijn er wijzigingen doorgevoerd in alle bacheloropleidingen.  Ben je vóór die tijd begonnen met Muziekwetenschap, kijk dan in de Onderwijs- en Examenregelingen wat de overgangsregelingen zijn.

Voor hulp bij het maken van je studieplanning, kun je terecht bij je tutor of studieadviseur.

Opbouw van je studie

Je studieprogramma bestaat uit een major (de hoofdrichting van je opleiding) van 120 EC en een profileringsruimte van 60 EC. De major is anders voor studenten gestart vanaf 2017-2018 dan voor studenten gestart vóór 2017-2018. In je profileringsruimte kun je je studie verdiepen en verbreden. Je kiest hierin een pakket van 30 EC, de overige 30 EC is vrije ruimte. Voor je profileringspakket kies je uit de volgende opties:

  • minor UU
  • tweede verdiepingspakket van je eigen opleiding
  • studeren in het buitenland

Voor de vrije ruimte mag je kiezen uit alle cursussen uit het aanbod van de UU.

Nuttige informatie

Als je wilt afwijken van het examenprogramma dat in de OER staat, moet je van tevoren goedkeuring vragen. Als je verzoek wordt goedgekeurd, wordt dit uiteindelijk ook opgenomen in OSIRIS, en verwerkt in jouw examenprogramma en studievoortgangsoverzicht.

Op je studievoortgangsoverzicht staan alle resultaten die je behaald hebt. Ook zie je in hoeverre je aan de exameneisen voldoet. Je kunt je studievoortgangsoverzicht bekijken in OSIRIS onder het tabblad ‘Voortgang’. 

Sommige cursussen hebben specifieke ingangseisen. Controleer dus altijd voordat je je inschrijft, de inganseisen die bij een cursus vermeld staan in de cursusbeschrijvingen in de Cursusplanner. Let op dat je collegejaar 2019-2020 kiest! Raadpleeg bij twijfel de cursuscoördinator.

Studiepunten

Je studielast wordt berekend in ECTS (European Credit Transfer System).

1 EC = 28 uur studielast

De cursussen in een bacheloropleiding hebben meestal een studielast van 7,5 EC (=210 studie-uren). Normaal gesproken volg je 8 cursussen per jaar, in totaal dus 60 EC. Je hele bacheloropleiding van drie jaar is dan 180 EC.

Cursusniveaus

Je volgt tijdens je studie cursussen op 3 niveaus, die oplopen in moeilijkheidsgraad:

  • niveau 1 - inleidend
  • niveau 2 - verdiepend
  • niveau 3 - gevorderd

Je studeert af als de examencommissie van je opleiding op basis van je studievoortgangsoverzicht en je examenprogramma constateert dat je aan alle eisen hebt voldaan. De cursussen die vermeld staan op je studievoortgangsoverzicht worden vermeld op het Internationaal Diplomasupplement (IDS), de bijlage die je ontvangt bij je diploma.

Let op! Cursussen vermeld onder het kopje ‘Resultaten-Overig’ maken geen deel uit van je examenprogramma en worden niet vermeld op je IDS.

Vragen?

Heb je nog vragen, neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.