Het tutoraat is een vast onderdeel van een bacheloropleiding. Begeleiding bestaat uit tutorgroepsbijeenkomsten en individuele gesprekken. Via de tutorgroep neem je deel aan de community van de opleiding.

Tutoraat basis

In het eerste jaar neem je deel aan het Tutoraat basis. Dat betekent dat je aanwezig bent bij groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken voert, vanaf de kennismaking met de tutor (bij de introductie of matching) tot de afsluiting van het jaar met een positief BSA. Je wordt geacht de tutorbijeenkomsten en gesprekken bij te wonen, de bijbehorende opdrachten te maken en de tutor op de hoogte te houden van omstandigheden die de studie belemmeren of juist bespoedigen.

Tutoraat verdiepend

In het tweede jaar is er vanaf 2015-2016 aansluitende begeleiding: Tutoraat verdiepend, met soms ook een nieuwe tutor.

Contact tutor

Bij alle voltijd bacheloropleidingen zijn er gedurende het jaar verschillende contactmomenten met je tutor. Je kunt ook altijd zelf contact opnemen. Je kunt in OSIRIS vinden wie je tutor is, onder het kopje begeleider.

Eerstejaars (gestart 2016-2017)

De tutoren voor eerstejaarsstudenten zijn:

Dr. Michiel Kamp
Dr. Ruxandra Marinescu

Tweedejaars (gestart 2015-2016)

De tutoren voor tweedejaarsstudenten zijn:

Dr. Michiel Kamp
 

Derdejaars (gestart 2014-2015)

De tutoren voor derdejaarsstudenten zijn:

Dr. Ruxandra Marinescu