Studenten die vóór studiejaar 2017-2018 zijn begonnen met hun studie, kunnen in de overgangsregelingen van de OER Muziekwetenschap zien welke cursussen ze moeten volgen.

In de Cursusplanner vind je het cursusaanbod 2017-2018 voor de opleiding Muziekwetenschap. Let op dat je collegejaar 2017-2018 kiest! Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven in de planner op de help-knop.

Basispakketten

In het eerste jaar en blok 1 van het tweede jaar volg je twee verplichte basispakketten van elk 30 EC. In deze basispakketten oriënteer je je op de belangrijke theorieën en methodes van de verschillende richtingen uit de studie Muziekwetenschap.

 • Blok 1, niveau 1
  • MU1V14003 - Een musicologische wereldreis*
  • MU1V14002 - Muziektheorie 1*
 • Blok 2, niveau 1
  • MU1V14001 - Muziek van de westerse wereld A*
 • Blok 3, niveau 1
  • MU1V14005 - Muziek van de westerse wereld B*

* Deze cursus is niet meer in aanbod in 2017-2018, óf heeft een nieuwe titel gekregen. In de overgangsregelingen in de OER Muziekwetenschap kun je terugvinden welke cursus je ter vervanging kan volgen.

 • Blok 1 (jaar 2), niveau 2
  • MU2V14001 - Geschiedenis van de populaire muziek*
 • Blok 3, niveau 2
  • MU2V14002 - Muziektheorie 2*
 • Blok 4, niveau 2
  • MU2V14003 - Muziek en wetenschap*
  • MU2V16001 - Inleiding muziek en media*

* Deze cursus is niet meer in aanbod in 2017-2018, óf heeft een nieuwe titel gekregen. In de overgangsregelingen in de OER Muziekwetenschap kun je terugvinden welke cursus je ter vervanging kan volgen.

Verdiepingspakketten

Aan het einde van het eerste jaar kies je een verdiepingspakket. Dit is een specialistische selectie van vier samenhangende cursussen binnen een onderzoeksrichting die een voorbereiding zijn op je eindwerkstuk (dat je in jaar 3 schrijft). Je volgt de cursussen uit je verdiepingspakket in het tweede jaar.

 • Je moet één verdiepingspakket compleet afronden binnen je major. Je kunt een cursus binnen het pakket dus niet vervangen door een cursus uit een ander verdiepingspakket.
 • In je profileringsruimte kun je extra cursussen opnemen uit de andere verdiepingspakketten. Deze cursussen volg je dus ‘los’, je hoeft niet het hele pakket te doen. 

Inschrijfprocedure verdiepingspakket

Voor het verdiepingspakket schrijf je je tijdens de reguliere cursusinschrijfperiode zelf in voor de cursussen van het door jouw gekozen pakket. Inschrijven kan via Osiris Student. Vóór de cursusinschrijfperiode in juni krijg je van het Studiepunt een e-mail met het verzoek door te geven voor welk verdiepingspakket je kiest.

Meer informatie?

Lees alles over dit verdiepingspakket in het informatieboekje.

Met het verdiepingspakket Historische Muziekwetenschap kies je voor het verfijnen van je kennis en onderzoeksvaardigheden op het gebied van de Europese en westerse muziek in een historisch perspectief. De historische benadering stond in de vroege 19e eeuw al centraal, toen het bijvoorbeeld zaak was om te reconstrueren hoe de basso continuo in de muziek van J.S. Bach moest werden uitgevoerd, of om uit te zoeken hoeveel werken componisten als Lassus en Telemann precies geschreven hadden, hoeveel er nog van over waren, en in welke vorm die zijn overgeleverd (in originele handschriften, of in kopieën, drukken, bewerkingen enz.).

Inmiddels gaat de historische muziekwetenschap over al de muziek die is ontstaan tot en met gisteren, dus van de prehistorie tot het meest recente verleden; in de praktijk vertaalt zich dit meestal (en ook aan de UU) naar accenten op de middeleeuwen (500-1500), de vroegmoderne tijd (16e-18e eeuw), de 'klassieke' genres van de 19e eeuw (instrumentale muziek, opera), en de modernistische en postmoderne stromingen in de muziek sinds de late 19e, 20e en 21e eeuw waaronder uiteraard ook de verschillende vormen van populaire muziek en jazz. Daarnaast houdt het vak zich niet alleen meer bezig met Europa maar ook met de wisselwerkingen tussen Europa, het “westen”, en de rest van de wereld.

Cursusaanbod

 • Blok 1, niveau 3
  • MU3V14005 - Nederlandse muziekcultuur
 • Blok 2, niveau 3
  • MU3V14006 - Early Music History
 • Blok 3, niveau 3
  • MU3V14008 - Muziekanalyse
 • Blok 4, niveau 3
  • MU3V14007 - Contemporary Music History*

* Deze cursus is niet meer in aanbod in 2017-2018, óf heeft een nieuwe titel gekregen. In de overgangsregelingen in de OER Muziekwetenschap kun je terugvinden welke cursus je ter vervanging kan volgen.

Lees alles over dit verdiepingspakket in het informatieboekje.

In verdiepingspakket Muziek en media ga je dieper in op de kennis en het onderzoek zoals die momenteel ontwikkeld wordt in een recente stroming binnen de muziekwetenschap: de relatie tussen muziek en andere media. Meer bepaald staat hier de wisselwerking centraal tussen (beeld)scherm(en) muziek – ‘screen music’ – en (veelal) narratieve media, hier in het bijzonder film, televisie en videogames. Deze wisselwerking wordt vanuit een breed arsenaal aan thema’s bestudeerd, geanalyseerd en getheoretiseerd en bezien vanuit een dynamiek van contextuele, esthetische, alsook historische factoren.

Cursusaanbod

 • Blok 1, niveau 3
  • MU3V16001 - Film Music
 • Blok 2, niveau 3
  • MU3V16002 - Muzikale intermedialiteit
 • Blok 3, niveau 3
  • MU3V14012 - Subcultures
 • Blok 4, niveau 3
  • MU3V14011 - Schermmedia en muziek*

* Deze cursus is niet meer in aanbod in 2017-2018, óf heeft een nieuwe titel gekregen. In de overgangsregelingen in de OER Muziekwetenschap kun je terugvinden welke cursus je ter vervanging kan volgen.

Academische contextcursussen

Academische contextcursussen leren je de Muziekwetenschap in een bredere wetenschappelijke en maatschappelijke context te bestuderen. Je volgt cursussen binnen en buiten het domein van de opleiding.

De bachelor Muziekwetenschap valt onder het domein Media- en Cultuurwetenschappen. Je volgt binnen dit domein:

 • één cursus (7,5 EC) op niveau 1. Deze cursus volg je in blok 2 van het eerste jaar.
 • één cursus (7,5 EC) op niveau 3 binnen dit domein. Deze cursus volg je in blok 1 of 3 van het derde jaar, eventueel in het tweede jaar.

Domein Media- en Cultuurwetenschappen

Blok 2, niveau 1, keuze uit:

 • MC1V14001 - Het culturele veld*
 • MC1V13001 - Gender, Etniciteit en Cultuurkritiek*

Blok 1 / 3, niveau 3

 • MC3V14002 - Onderzoeksseminar Muziek

* Deze cursussen is niet meer in aanbod in 2017-2018, óf heeft een nieuwe titel/code gekregen. In de overgangsregelingen in de OER Muziekwetenschap kun je terugvinden welke cursus je ter vervanging kan volgen.

 

Je bent verplicht één cursus te doen uit een van de andere drie domeinen:

 1. Filosofie en Religiewetenschap
 2. Geschiedenis en Kunstgeschiedenis
 3. Talen, Literatuur en Communicatie

Je volgt deze cursus bij voorkeur in blok 2 van het tweede jaar, eventueel in het derde jaar.

Domein Filosofie en Religiewetenschap

Blok 2, niveau 1

 • WR1V14013 - De grote ideeën*
 • WR1V14001 - Mohammed in heden en verleden*

Domein Geschiedenis en Kunstgeschiedenis

Blok 2, niveau 1

 • GK1V14002 - Story of art*
 • GK1V14001 - Twee eeuwen Nederland*

Domein Talen, Literatuur en Communicatie

Blok 2, niveau 1

 • TL1V14002 - Sterke verhalen*
 • TL1V14001- Taal: Feit en fictie*
 • CI1V13003 - Communicatie in context*

* Deze cursus is niet meer in aanbod in 2017-2018, óf heeft een nieuwe titel/code gekregen. In de overgangsregelingen in de OER Muziekwetenschap kun je terugvinden welke cursus je ter vervanging kan volgen.