Opleidingscommissie

Contact

De opleidingscommissie van Muziekwetenschap is bereikbaar per e-mail: ocmuziekwetenschap.gw@uu.nl

Samenstelling

  • dr. Lianne Toussaint (voorzitter)
  • dr. Sebastian Wedler (personeelslid)
  • Aiden de Wit (studentlid)
  • Saskia Haaksema (studentlid)

Wat doet de opleidingscommissie?

De opleidingscommissie brengt advies uit over de Onderwijs- en examenregeling (OER), bewaakt de kwaliteit van het onderwijs, stelt eventuele knelpunten aan de orde en adviseert over de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsbeleid. De visie van studenten speelt in de taken van de opleidingscommissie een centrale rol: cursusevaluaties en andere studentenevaluaties zijn een belangrijke bron van informatie.