Examencommissie

Examencommissie

  • Judith Thissen (voorzitter)
  • Annelies Andries
  • Jasmijn van Gorp
  • Rob Leurs
  • Arnoud Visser

De examencommissie wordt ondersteund door ambtelijk secretaris Erna Kamerbeek

Contact examencommissie

Examencommissie
Betreft: <naam opleiding>
Drift 10
3512 BS UTRECHT
Studiepunt.GW@uu.nl