Doel

De minor Muziekwetenschap is bedoeld voor studenten met een brede muzikale belangstelling. Er kan worden gekozen uit twee tracés, elk met hun eigen accent. Het eerste tracé beslaat vier cursussen in onderwijsblokken 1 en 2 en geeft een brede inleiding tot het vakgebied. Het tweede tracé bestaat uit vier cursussen die verdeeld zijn over onderwijsblokken 1 tot en met 4 en geeft een overzicht van de muziekgeschiedenis van de eerste eeuwen na Christus tot en met die van de populaire muziek.

Inhoud

Tracé 1: Inleiding tot de muziekwetenschap
De cursus Algemene muziekleer voorziet in basiskennis op het gebied van de muziektheorie die studenten in staat stelt de overige cursussen van het minorprogramma te doorlopen. De twee muziekgeschiedeniscursussen behandelen de kunstmuziek van 1600 tot heden aangevuld met een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de populaire muziek. De cursus Inleiding in de muziekwetenschap geeft een overzicht van de deelgebieden van het vak en de daarin gebruikte werkwijzen.

Tracé 2: Muziekgeschiedenis
Deze variant van de minor staat geheel in het teken van de muziekgeschiedenis. De vier opeenvolgende cursussen geven samen een gedetailleerd overzicht van de muziek van de vroege christelijke tijd tot vandaag de dag. Daarin passeren alle belangrijke genres en muzikale ontwikkelingen de revue en worden deze geïllustreerd in klank.

NB: Studenten kiezen tracé 1 of tracé 2; deze minor is niet toegankelijk voor studenten van de bachelor Muziekwetenschap.

Minorcoördinator

Eric Jas

Studieprogramma

Deze minor bestaat uit vier verplichte cursussen. Bij voorkeur starten studenten de minor in blok 1 of 2 voor tracé 1. Tracé 2 kan gestart worden in elk blok.

Tracé 1: Inleiding tot de muziekwetenschap

Blok 1, niveau 1:

Blok 2, niveau 2:

Tracé 2: Muziekgeschiedenis

Ingangseisen

Voor de cursussen die deel uitmaken van deze minor kunnen bepaalde ingangseisen gelden. Raadpleeg hiervoor de cursusbeschrijvingen in de Universitaire Onderwijscatalogus.

Aanmelden en inschrijven

Op welke manier je je voor de minor kunt inschrijven hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Studenten binnen de Universiteit Utrecht

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor een minor en bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor de minor zowel als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 mei t/m dinsdag 6 juni 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2016-2017.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten hier ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Studenten buiten de Universiteit Utrecht

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier (doc) gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Het formulier kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 mei t/m dinsdag 6 juni 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2016-2017.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Studiepunt Geesteswetenschappen

Drift 10, 3512 BS Utrecht
(030) 253 6285
studiepunt.gw@uu.nl

Voor korte vragen zijn wij ook via WhatsApp bereikbaar op: 06 41084538 (let op: dit nummer is alleen bedoeld voor WhatsApp) Op maandag t/m vrijdag krijg je tussen 9.00u - 17.00u zo snel mogelijk een antwoord.

Vermeld bij correspondentie altijd je studentnummer en opleiding!

Telefoon

maandag t/m vrijdag: 11.00 - 12.30 uur / 13.00 - 15.00 uur

Balie

maandag t/m vrijdag: 11.00 - 15.00 uur

 

Waarvoor ga je naar het Studiepunt Geesteswetenschappen?

 • voor studie-inhoudelijke zaken:
  • cursusinschrijving
  • roosters
  • registratie studieresultaten (OSIRIS)
  • studievoortgangoverzicht (SVO)
  • stages
  • studeren in het buitenland
  • en afstuderen
 • om een afspraak maken met
  • de studieadviseur
  • de stagecoördinator
  • en coördinator buitenland
 • voor het waarmerken van diploma's en cijferlijsten
 • om een verzoek tot vrijstelling of goedkeuring van cursussen in te dienen