Doel

De minor is bedoeld voor studenten die een brede interesse hebben in media en performance, van theater en dans, tot film, televisie en nieuwe media en die een overzicht van de beginselen van media en performance studies willen verkrijgen. Hoe kun je concrete vormen van media en vraagstukken rondom media analyseren en in een bredere historische en culturele context plaatsen? Daarbij wordt gekozen voor een cultuurwetenschappelijke en mediavergelijkende focus.

Inhoud

Je wordt vertrouwd gemaakt met de geschiedenis van het medialandschap en hoe dit mede onder invloed van technologische ontwikkelingen is veranderd. Je bestudeert hoe de relaties tussen verschillende media in dit landschap steeds veranderen en leiden tot een vervaging én het ontstaan van grenzen tussen media. Daarnaast maak je kennis met de basisconcepten voor de analyse van theater/dans, film, televisie en nieuwe media en met de meest gangbare methodes van het cultuurwetenschappelijke onderzoek naar media.

NB: Deze minor is niet toegankelijk voor studenten van de bacheloropleiding Media en cultuur. Studenten Communicatie- en informatiewetenschappen mogen de cursus ME2V15011 Inleiding nieuwe media niet volgen.

Minorcoördinator

Toine Minnaert

studieprogramma

Deze minor bestaat uit vier keuzecursussen (30 EC).

 Cursuscode 

 Cursusnaam

 Blok 

 Niveau 

 EC 

  Keuze uit één van onderstaande cursussen blok 1:

 

   

ME1V15001

Geschiedenis medialandschap

1

1

 7,5

ME1V15002 Vertellen en verbeelden 1 1 7,5
  Keuze uit één van onderstaande cursussen blok 2:      
ME1V17001 Onderzoeksmethoden media en cultuur 2 1  7,5
ME2V15005 Intermedialiteit 2 2 7,5
 

Keuze uit één van onderstaande cursussen blok 3:

     
ME2V15011 Inleiding nieuwe media 3 2  7,5
ME2V15002 Inleiding film 3 2 7,5
  Keuze uit één van onderstaande cursussen blok 4:      
ME2V15004 Inleiding theater & dans 4 2 7,5
ME2V15003 Inleiding televisie 4 2 7,5

Ingangseisen

Voor de cursussen die deel uitmaken van deze minor kunnen bepaalde ingangseisen gelden. Raadpleeg hiervoor de cursusbeschrijvingen in de Universitaire Onderwijscatalogus.

Aanmelden en inschrijven

Op welke manier je je voor de minor kunt inschrijven hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Studenten binnen de Universiteit Utrecht

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor een minor en bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor de minor zowel als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 mei t/m dinsdag 6 juni 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2016-2017.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten hier ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Studenten buiten de Universiteit Utrecht

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier (doc) gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Het formulier kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 mei t/m dinsdag 6 juni 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2016-2017.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Studiepunt Geesteswetenschappen

Drift 10, 3512 BS Utrecht
(030) 253 6285
studiepunt.gw@uu.nl

Voor korte vragen zijn wij ook via WhatsApp bereikbaar op: 06 41084538 (let op: dit nummer is alleen bedoeld voor WhatsApp) Op maandag t/m vrijdag krijg je tussen 9.00u - 17.00u zo snel mogelijk een antwoord.

Vermeld bij correspondentie altijd je studentnummer en opleiding!

Telefoon

maandag t/m vrijdag: 11.00 - 12.30 uur / 13.00 - 15.00 uur

Balie

maandag t/m vrijdag: 11.00 - 15.00 uur

 

Waarvoor ga je naar het Studiepunt Geesteswetenschappen?

 • voor studie-inhoudelijke zaken:
  • cursusinschrijving
  • roosters
  • registratie studieresultaten (OSIRIS)
  • studievoortgangoverzicht (SVO)
  • stages
  • studeren in het buitenland
  • en afstuderen
 • om een afspraak maken met
  • de studieadviseur
  • de stagecoördinator
  • en coördinator buitenland
 • voor het waarmerken van diploma's en cijferlijsten
 • om een verzoek tot vrijstelling of goedkeuring van cursussen in te dienen