Inhoud en doel minor

Religieuze ervaringen, rituelen, en geloofsgemeenschappen bieden veel mensen een houvast in het leven, iets waar ze enorm veel waarde aan hechten. Tegelijk zijn religies omstreden in het moderne publieke domein en worden ze vaak gezien als bron van conflicten. In de minor Religiewetenschappen verdiep je je in een aantal religieuze tradities: hoe zijn ze ontstaan, wat beschouwen ze als kernwaarden en wat zijn de belangrijkste praktijken? Wat betekent religie in het alledaagse leven? Hoe beïnvloeden religie en samenleving elkaar?

Cursussen

De cursus Inleiding Religiewetenschappen gaat in op theorieën en methoden van dit multidisciplinaire vakgebied. De cursussen Christendom en Islam bieden beiden een inleiding in godsdiensten die volop zichtbaar zijn in het publieke domein. Over elk van die religies leer je hoe de kernwaarden en praktijken zich hebben ontwikkeld en hoe de interpretatie ervan zich nog steeds ontwikkelt in wisselwerking met hun omgeving. Dat geldt ook voor de cursus Jodendom, maar hier komt nog bij dat je ontdekt hoe Jodendom zich in etnisch-historische en culturele zin ontwikkelt, en meer is dan religie alleen.

Voorbereiding master

De minor Religiewetenschappen geeft in combinatie met een afgeronde universitaire bachelor toegang tot de master Religie en samenleving.

Studieprogramma

Deze minor bestaat uit vier verplichte cursussen.

Blok 1

RE1V18001

Inleiding religiewetenschappen

Niveau 1

7,5 EC

Blok 1

RE1V18002

Christendom, van beweging tot religie

Niveau 1

7,5 EC

Blok 2

RE2V18001

Jodendom: natie, religie, cultuur

Niveau 2

7,5 EC

Blok 2 en 3

RE1V18003

Islam, een levende traditie

Niveau 1

7,5 EC

Ingangseisen

Voor sommige cursussen in deze minor kunnen ingangseisen gelden. Zie hiervoor de Universitaire Onderwijscatalogus.

Aanmelden en inschrijven

Op welke manier je je voor de minor kunt inschrijven hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor een minor en bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor de minor zowel als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 oktober t/m maandag 5 november 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten hier ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een bewijs van inschrijving van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 oktober t/m maandag 5 november 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.