Doel

De minor Muziekwetenschap is bedoeld voor studenten met een brede muzikale belangstelling. Er kan worden gekozen uit twee tracés, elk met hun eigen accent. Het eerste tracé beslaat vier cursussen in onderwijsblokken 1 en 2 en geeft een brede inleiding tot het vakgebied. Het tweede tracé bestaat uit vier cursussen die verdeeld zijn over onderwijsblokken 1 tot en met 4 en geeft een overzicht van de muziekgeschiedenis van de eerste eeuwen na Christus tot en met die van de populaire muziek.

Inhoud

Tracé 1: Inleiding tot de muziekwetenschap
De cursus Inleiding in de muziekwetenschap geeft een overzicht van de deelgebieden van het vak en de daarin gebruikte werkwijzen. De cursus Algemene muziekleer voorziet in basiskennis op het gebied van de muziektheorie die studenten in staat stelt de overige cursussen van het minorprogramma te doorlopen. De twee muziekgeschiedeniscursussen behandelen de kunstmuziek van 1600 tot heden aangevuld met een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de populaire muziek.

Tracé 2: Muziekgeschiedenis
Deze variant van de minor staat geheel in het teken van de muziekgeschiedenis. De vier opeenvolgende cursussen geven samen een gedetailleerd overzicht van de muziek van de vroege christelijke tijd tot vandaag de dag. Daarin passeren alle belangrijke genres en muzikale ontwikkelingen de revue en worden deze geïllustreerd in klank.

NB: Studenten kiezen tracé 1 of tracé 2. Deze minor is niet toegankelijk voor studenten van de bachelor Muziekwetenschap.

Minorcoördinator

Eric Jas

Voorbereiding master

De minor Muziekwetenschap geldt als een voorbereiding op het 1-jarige masterprogramma Applied Musicology en op het 2-jarige onderzoeksmasterprogramma Musicology

Studieprogramma

Deze minor bestaat uit vier verplichte cursussen. Tracé 1 kan gestart worden in blok 1 of 2. Tracé 2 kan gestart worden in elk blok.  

Ingangseisen

Kijk goed naar de ingangseisen van de cursussen en vergeet niet om je in te schrijven voor de losse cursussen van deze minor én voor de minor zelf.;

Ingangseisen

Kijk goed naar de ingangseisen van de cursussen en vergeet niet om je in te schrijven voor de losse cursussen van deze minor én voor de minor zelf.

Ingangseisen

Voor sommige cursussen in deze minor kunnen ingangseisen gelden. Zie hiervoor de Cursusplanner.

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Als student van de Universiteit Utrecht moet je voor de minor als geheel en de bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor zowel de minor als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken (maandag 3 juni t/m maandag 17 juni om 12:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een bewijs van inschrijving van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken (maandag 3 juni t/m maandag 17 juni om 12:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.