Doel

De minor is bedoeld voor studenten die een brede interesse hebben in media en performance, van theater en dans, tot film, televisie en nieuwe media en die een overzicht van de beginselen op het gebied van Media en cultuur willen verkrijgen. Hoe kun je concrete vormen van media en vraagstukken rondom media analyseren en in een bredere historische en culturele context plaatsen? Daarbij wordt gekozen voor een cultuurwetenschappelijke en mediavergelijkende focus. 

Inhoud

Je wordt vertrouwd gemaakt met de geschiedenis van het medialandschap en hoe dit mede onder invloed van technologische ontwikkelingen is veranderd. Je bestudeert hoe de relaties tussen verschillende media in dit landschap steeds veranderen en leiden tot een vervaging van grenzen tussen media en het ontstaan van nieuwe grenzen. Daarnaast maak je kennis met de basisconcepten voor de analyse van theater/dans, film, televisie en nieuwe media en met de meest gangbare methodes van het cultuurwetenschappelijke onderzoek naar media.

NB: deze minor is niet toegankelijk voor studenten van de bacheloropleiding Media en cultuur. Studenten Communicatie- en informatiewetenschappen mogen de cursus ME2V15011 Inleiding nieuwe media niet volgen.

Voorbereiding master

Deze minor is een goede voorbereiding op de volgende masterprogramma's:

Minorcoördinator

Laura Copier

Studieprogramma

Deze minor bestaat uit vier keuzecursussen (30 EC). Je volgt elk blok één cursus. De minor kan in elk blok gestart worden. 

Ingangseisen

Kijk goed naar de ingangseisen van de cursussen en vergeet niet dat je je moet inschrijven voor zowel de losse cursussen alsook de minor in zijn geheel.

Ingangseisen

Voor sommige cursussen in deze minor kunnen ingangseisen gelden. Zie hiervoor informatie die bij de cursusbeschrijving in de Cursusplanner staat onder het kopje Ingangseisen en voorkennis.

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Als student van de Universiteit Utrecht moet je voor de minor als geheel en de bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor zowel de minor als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen. 

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een Bewijs Betaald Collegegeld van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken (maandag 31 mei t/m maandag 14 juni om 12:00 uur)  van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.