Doel en inhoud

In de minor Midden-Oosten worden de dwarsverbindingen tussen de landen rondom de Middellandse Zee onder de loep genomen. Vanaf 2017 ligt daarbij de focus op het oostelijke deel van het Middellandse Zeegebied en het Midden-Oosten in de moderne periode. In deze regio bevinden zich momenteel de grootste conflicthaarden in de wereld. In de minor zoeken we naar de achtergronden en verklaringen hiervoor. In hoeverre zijn de hedendaagse problemen in de regio te verklaren vanuit zijn interne politieke, economische, culturele en religieuze dynamieken? En in hoeverre zijn ze toe te schrijven aan Westers kolonialisme en neo-imperialisme?

De minor heeft als doel de student grondige kennis bij te brengen van het ontstaan van het moderne Midden-Oosten, maar ook vertrouwd te maken met de benaderingen en methoden die in de historiografie, de religiewetenschap en de politicologie worden gebruikt om de ontwikkelingen in de regio te duiden.

Cursussen

Cursus 1 (blok 3, Het Osmaanse Rijk en het ontstaan van het moderne Midden-Oosten) neemt de hervormingen in het laat-Osmaanse Rijk (19e eeuw) en de ondergang van dit rijk (begin 20e eeuw) als uitgangspunt. Vandaaruit wordt inzicht geboden in de vervlochtenheid van politiek, religie en etnische identiteit in de regio, maar ook in de invloed van Westerse grootmachten. Daarnaast introduceert de cursus de studenten in de bestudering van het Midden-Oosten, van zijn culturen en religies, en zijn conflicten vanuit een historisch perspectief. Daarbij wordt ook kritisch gekeken naar veel gebruikte begrippen: de oost-west-tegenstelling, de ‘clash of civilizations’, en het concept ‘Midden-Oosten’ zelf.

 

Cursus 2 (blok 4, Religie en moderniteit in het moderne Midden-Oosten) zoomt in op de rol van religie. De religie met veruit de meeste aanhangers in het moderne Midden-Oosten is de islam. In deze cursus wordt gekeken naar de uiteenlopende wijzen waarop door moslims in de 19e en 20e eeuw is gereageerd op de toenemende culturele en politieke invloed van het Westen. Daarnaast bestuderen we de rol van het christendom in het moderne Midden-Oosten, met aandacht voor zowel de eeuwenoude christelijke gemeenschappen in de regio (Maronieten, Kopten, etc.) als de westerse christelijke missionarissen in de koloniale en post-koloniale periode. Tenslotte wordt de positie van het jodendom bestudeerd, uitmondend in een bespreking van de rol van religie in het Palestijns-Israëlische conflict.

 

Cursus 3 (2017-18 blok 1, European Imperialisms and the Middle East, 1798-1945) wordt in het Engels gegeven. Waar cursus 2 inzet op de culturele en religieuze achtergrond van conflicten in het Midden-Oosten kijkt cursus 3 vooral naar de economische en politieke aspecten. De cursus stelt de economische en politieke invloed van Europa in de regio centraal en concentreert zich op de periode tussen Napoleons invasie van Egypte in 1798 tot en met de tweede wereldoorlog. Bij de bespreking van de periode tussen de twee wereldoorlogen wordt speciale aandacht gegeven aan de opkomst van Arabisch, Turks en Perzisch nationalisme, en de rol van ‘olie-politiek’.

Cursus 4 (2017-18 blok 2, The Middle East after 1945) wordt tevens in het Engels gegeven. This course analyses major issues in the contemporary history of the Middle East, from the late 1940s through to the 2011 Arab uprisings and the later rise of ISIL. Does it make sense to use the state as our main unit of analysis when studying the region? What links together Israel and its alleged arch-enemies in the Gulf? What do we talk about when we speak of ‘totalitarianism’ in the Middle East? In this course, we will look at the history and politics of the Middle East after 1945. We will focus on key political developments that shaped the history of the region, including the rise of political Islam, the onset and global reverberations of the Arab-Israeli and Israeli-Palestinian conflict, and the unintended consequences of Western interventions in the region.

Studieprogramma

De minor Midden-Oosten bestaat uit vier verplichte cursussen (30 EC).

Blok 3

GE2V16007

Het Osmaanse Rijk

Niveau 2

7,5 EC

Blok 4

RE2V18006

Religie en moderniteit

Niveau 2

7,5 EC

Blok 1

GE2V17013

European Imperialism and the Middle East (1798-1945)

Niveau 2

7,5 EC

Blok 2

GE2V17014

The Middle East after 1945

Niveau 2

7,5 EC

Ingangseisen

Voor sommige cursussen in deze minor kunnen ingangseisen gelden. Zie hiervoor de Universitaire Onderwijscatalogus.

Aanmelden en inschrijven

Op welke manier je je voor de minor kunt inschrijven hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor een minor en bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor de minor zowel als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 oktober t/m maandag 5 november 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten hier ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een bewijs van inschrijving van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 oktober t/m maandag 5 november 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.