Inhoud minor

Deze minor biedt een diepgaande kennismaking met de wereld van de Europese middeleeuwen. Er is aandacht voor het denken over de middeleeuwen in latere tijden en voor bestaande beelden van deze periode. Bij deze minor zijn docenten vanuit verschillende disciplines betrokken, zodat historische, letterkundige en kunsthistorische invalshoeken gecombineerd worden. 

Doel

Als je deze minor hebt doorlopen:

 • Heb je een brede interdisciplinaire kijk op het onderzoeksgebied van de studie van de middeleeuwen.
 • Bezit je kennis van beelden van de Europese middeleeuwen, kennis van de periode zelf en van bestaande onderzoektradities.
 • Heb je kennis van verschillende soorten bronnen voor de bestudering van de middeleeuwen en de problemen bij de bestudering hiervan.
 • Ben je in staat om een relevante en heldere vraagstelling te formuleren voor eigen onderzoek.
 • Beschik je over de vaardigheid om bronnen en literatuur te vinden en te analyseren om een historische vraag te beantwoorden.
 • Kun je onderzoeksresultaten op een heldere manier presenteren.

Cursussen

In elke cursus staan we expliciet stil bij bronnen en de problemen bij de bestudering hiervan. We behandelen onderwerpen die met de bijzondere positie van het schrift in de middeleeuwse samenleving te maken hebben en besteden aandacht aan andersoortige bronnen, zoals beeldende kunst, architectuur, het landschap en de archeologie. In de afsluitende cursus stellen we moderne onderzoeksmethoden en –tradities centraal en participeer je ook daadwerkelijk in onderzoek, waarbij je kennis maakt met digitale vormen van informatie-ontsluiting en manieren om onderzoeksresultaten voor een breder publiek te presenteren. 

Voorbereiding master

De minor bereidt voor op de onderzoeksmaster Ancient, Medieval and Renaissance Studies maar biedt ook verdieping voor studenten die niet in het onderzoek verder willen.

Studieprogramma

De minor Middeleeuwen bestaat uit vier verplichte cursussen (30 EC). 

Ingangseisen

Voor de cursussen die deel uitmaken van deze minor kunnen bepaalde ingangseisen gelden. Raadpleeg hiervoor de cursusbeschrijvingen in de Universitaire Onderwijscatalogus.

Aanmelden en inschrijven

Op welke manier je je voor de minor kunt inschrijven hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Studenten binnen de Universiteit Utrecht

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor een minor en bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor de minor zowel als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 mei t/m dinsdag 6 juni 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2016-2017.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten hier ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Studenten buiten de Universiteit Utrecht

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier (doc) gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Het formulier kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 mei t/m dinsdag 6 juni 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2016-2017.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Studiepunt Geesteswetenschappen

Drift 10, 3512 BS Utrecht
(030) 253 6285
studiepunt.gw@uu.nl

Voor korte vragen zijn wij ook via WhatsApp bereikbaar op: 06 41084538 (let op: dit nummer is alleen bedoeld voor WhatsApp) Op maandag t/m vrijdag krijg je tussen 9.00u - 17.00u zo snel mogelijk een antwoord.

Vermeld bij correspondentie altijd je studentnummer en opleiding!

Telefoon

maandag t/m vrijdag: 11.00 - 12.30 uur / 13.00 - 15.00 uur

Balie

maandag t/m vrijdag: 11.00 - 15.00 uur

 

Waarvoor ga je naar het Studiepunt Geesteswetenschappen?

 • voor studie-inhoudelijke zaken:
  • cursusinschrijving
  • roosters
  • registratie studieresultaten (OSIRIS)
  • studievoortgangoverzicht (SVO)
  • stages
  • studeren in het buitenland
  • en afstuderen
 • om een afspraak maken met
  • de studieadviseur
  • de stagecoördinator
  • en coördinator buitenland
 • voor het waarmerken van diploma's en cijferlijsten
 • om een verzoek tot vrijstelling of goedkeuring van cursussen in te dienen