Stage

Het doel van de stage of 'begeleide praktijkcomponent', zoals wij hem ook wel noemen, is voorbereiding op de beroepsuitoefening als deskundige op het gebied van het programma. Bekijk hier de uitgebreide richtlijnen voor de begeleide praktijkcomponent. De succesvolle student leert om de opgedane kennis op (mogelijk problematische) gebieden van de taalontwikkeling, taalvariatie, vreemdetalenonderwijs, meertaligheid en/of taaldescriptie op academisch werk -en denkniveau toe te passen bij een onderzoeksinstituut, instelling of bedrijf, en om de verworven wetenschappelijke inzichten te toetsen aan de praktijk van het werkveld.

De begeleide praktijkcomponent  moet inhoudelijk aansluiten bij het programma Meertaligheid en Taalverwerving. Het onderzoek is toepassingsgericht en kan intern of extern uitgevoerd worden. Een intern onderzoek is gekoppeld aan lopende projecten binnen het onderzoeksinstituut (Uil-OTS), een extern onderzoek wordt uitgevoerd bij een ander onderzoeksinstituut of bij een instelling of bedrijf.

Voorbeelden van externe onderzoeksinstituten zijn het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek in Nijmegen, de Fryske Akademy in Leeuwarden of het Meertens Instituut in Amsterdam. Voorbeelden van instellingen en bedrijven die onderzoek doen, beleid en/of materiaal ontwikkelen op gebieden die aansluiten bij de inhoud van het master-programma zijn de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO), het CITO, de landelijke pedagogische centra, (taal)beleidsorganisaties, taleninstituten en uitgeverijen.

Over het onderzoek wordt gerapporteerd in een verslag van minstens tien bladzijden. De taalkeuze van het verslag wordt in overleg met de onderzoeksbegeleider en de begeleidende docent bepaald. Indien de student een taalspecifieke invulling volgt moet het verslag in de betreffende taal worden geschreven. De begeleide praktijkcomponent kan worden opgenomen als cursorisch onderdeel van de taalspecifieke invulling van het programma, indien het voldoet aan de taalspecifieke eisen (het verslag is in de betreffende taal geschreven, de inhoud is gerelateerd aan de betreffende taal en het onderzoek is begeleid door een docent van de betreffende opleiding). Het verslag wordt in overleg beoordeeld door de onderzoeksbegeleider (een medewerker van het onderzoeksinstituut, de instelling of het bedrijf waar de student het onderzoek uitvoert) en een docent die fungeert als beoordelaar namens het masterprogramma.

N.B.: Inschrijven voor de begeleide praktijkcomponent gebeurt op het moment dat het stagecontract wordt ingeleverd bij het Stagebureau (stage.gw@uu.nl), dus niet tijdens de cursusinschrijving via Osiris.

Stage-etalage: eerder gelopen stages

De Stage-etalage bevat eerder gelopen stages van de masterprogramma's van het departement Talen, Literatuur en Communicatie (TLC), zo ook van de master Meertaligheid en taalverwerving. Je kunt hier inloggen met je solis-ID en inspiratie opdoen voor jouw stagezoektocht. Wanneer je je eigen stage hebt afgerond, voeg je jouw stage toe aan de Stage-etalage ter inspiratie van toekomstige studenten Meertaligheid en taalverwerving. Met vragen kun je terecht bij de coördinator loopbaanoriëntatie van TLC, Karen Schoutsen.

Stappenplan (onderzoeks-)masterstage

De stappen hieronder helpen je voor te bereiden op je stage. Lees deze stappen goed door, evenals de facultaire uitgebreide stagehandleiding, waarin belangrijke informatie staat over het vinden van een stage, buitenlandstages, het schrijven van een stagewerkplan, je inschrijving in OSIRIS, stagebegeleiding, het bijhouden van een logboek en het schrijven van het eindverslag en de beoordeling.

Meer informatie?

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met het Stagebureau van de faculteit Geesteswetenschappen.