Masterscriptie

Je masterscriptie is een academische proeve van bekwaamheid op het terrein van je masterprogramma. Je onderzoekt en beoordeelt een aspect van je vakgebied mede in het licht van de wetenschappelijke en maatschappelijke discussie. Je onderzoek is praktijkgericht, dat wil zeggen: het heeft betrekking op een algemeen maatschappelijk probleem of op een onderzoeksvraag die voortkomt uit een instelling of bedrijf. Het verslag van dit onderzoek moet voldoen aan wetenschappelijke eisen. Het moet nauwkeurig, controleerbaar en systematisch zijn. In je scriptie presenteer je de resultaten van je bevindingen op een effectieve wijze.

Je masterscriptie wordt in principe geschreven in het Nederlands, behalve bij een taalspecifieke invulling (zie tabblad hieronder).

Kijk voor de actuele gegevens over beoordeling, hieronder bij het tabblad beoordeling.

Formulieren en regelingen masterscriptie

De beoordeling van je scriptie verloopt aan de hand van vaste procedures. Je kunt je hierop voorbereiden door onderstaande documenten en teksten goed door te nemen voordat je begint met schrijven.

Scriptiearchief

Is je scriptie klaar en goedgekeurd? Dan moet je de definitieve versie uploaden en desgewenst publiceren in het scriptiearchief via Osiris > Zaken > Archiveren & publiceren scriptie - Vervolgzaak