Studieprogramma

Het masterprogramma Meertaligheid en taalverwerving heeft een studielast van 60 EC. 

Studieopbouw

Het studieprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • 4 verplichte cursussen op het terrein van meertaligheid en taalverwerving (20 EC)
  • (Taalspecifieke) verplichte keuzecursussen (15-20 EC)
  • Stage (10 EC)
  • Masterscriptie (15 EC)

Het masterprogramma Meertaligheid en taalverwerving duurt één jaar (60 EC). Een studiejaar is verdeeld in 2 semesters, die ieder bestaan uit 2 blokken. Meer informatie over de cursussen in de blokken vind je hieronder. Kijk ook in de Cursusplanner voor een overzicht van je examenprogramma en de bijbehorende cursussen. Let op dat je het juiste collegejaar kiest!

Taalspecifieke invulling

Je kunt een deel van het masterprogramma taalspecifiek invullen. Deze taalspecifieke invulling kan leiden tot een aantekening op de bijlage van je diploma. Dit is een formele vorm om te zeggen dat je binnen het masterprogramma Duits, Engels, Frans, Nederlands of Spaans hebt gestudeerd.

Een taalspecifieke invulling van het masterprogramma Meertaligheid en taalverwerving, bestaat uit (minimaal) 35 EC taalspecifiek onderwijs. Hieronder valt de scriptie van 15 EC en een stage van minimaal 5 EC in de taal van de taalspecifieke invulling. Minstens een van de begeleiders van de scriptie en de stage is gekwalificeerd examinator in de betreffende taalopleiding. De overige 15 EC bestaat uit cursorisch onderwijs en eventueel 5 EC stage en moet worden ingevuld met taalspecifieke onderdelen in de gekozen taal.

Let op: bespreek de mogelijkheden van een taalspecifieke invulling en de eisen die gesteld worden aan de samenstelling van je cursuspakket met de tutor die je krijgt toegewezen binnen het programma (één van de kerndocenten).

Exameneisen

Bij aanvang van je studie word je ingeschreven voor het examenprogramma van je master. Wat dit is, staat uitgebreid beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) (art. 3.5.4). Hierin staat ook aan welke eisen je moet voldoen om te kunnen afstuderen.

Studievoortgangsoverzicht (SVO)

Op je studievoortgangsoverzicht staan al je behaalde resultaten. Ook zie je in hoeverre je aan de exameneisen voldoet. Je kunt je studievoortgangsoverzicht raadplegen in OSIRIS onder het tabblad ‘Voortgang’. 

Een wijziging maken

In je SVO zie je of alle behaalde resultaten goed zijn geregistreerd en onder het juiste kopje staan. Staan er resultaten onder ‘Overig’ die je wilt laten meetellen binnen je studieprogramma of heb je andere wijzigingen? Volg dan de stappen:
 

  • Ga naar Osiris Student > Zaken > Mijn zaken > Start een nieuwe zaak met het plusje rechtsonder.
  • Een nieuw venster opent. Zorg dat je pop-up blocker uit staat, anders wordt het nieuwe venster niet geopend.
  • Kies Verzoek examencommissie > Goedkeuring cursussen binnen de UU of SVO wijziging.