Het masterprogramma Meertaligheid en taalverwerving heeft een studielast van 60 EC. In de StudeerWijzer staat handige informatie die je tijdens je studie kunt gebruiken.

Studieopbouw

Het studieprogramma omvat de volgende onderdelen:

4 verplichte cursussen op het terrein van meertaligheid en taalverwerving (20 EC)
(Taalspecifieke) verplichte keuzecursussen (15-20 EC)
Begeleide praktijkcomponent (5-10 EC)
Masterscriptie (15 EC)

Het masterprogramma Meertaligheid en taalverwerving duurt één jaar (60 EC). Een studiejaar is verdeeld in twee semesters, die ieder bestaan uit twee blokken. Meer informatie over de cursussen in de blokken vind je hieronder.
En in de Cursusplanner voor een overzicht van je examenprogramma en de bijbehorende cursussen. Let op dat je het juiste collegejaar kiest!

Ingangseisen

Kijk goed naar de ingangseisen van de cursussen en of er een plaatsingscommissie is.

In blok 1 volg je een cursus over MTV onderzoek in perspectief (5 EC), een cursus over meertaligheid en sociolinguïstiek (5 EC) en een verplichte taalspecifieke cursus (5 EC). Het doel van deze cursussen is om je een brede gezamenlijke taalkundige basis te geven van waaruit je het masterprogramma op het terrein van taalverwerving en meertaligheid kunt vervolgen.

In blok 2 volg je een cursus over Taalverwerving (5 EC), de cursus Taaldiagnostiek (5 EC) en een cursus over het Nederlands als tweede taal, of een taalspecifieke cursus (5 EC) in het geval je een taalspecifieke track volgt. In blok 3 volg je de cursus Meertaligheid in het Nederlands (EC), of de cursus Perception and Production in Second Language Acquisition of een andere taalspecifieke cursus in het geval je een taalspecifieke track volgt.

In blok 3 volg je de de cursus Perception and Production in Second Language Acquisition (5ec) of een andere taalspecifieke cursus uit het programma van Masterlanguage in het geval je een taalspecifieke track volgt. En je start hier met je begeleide praktijkcomponent (5-10 ec). De begeleide praktijkcomponent bestaat in principe uit een interne of externe stage.

In blok 4 heb je de tijd om een scriptie te schrijven (15EC). Al tijdens blok 1 word je ingedeeld bij een tutor (één van de kerndocenten van het programma) met wie je het pakket aan keuzecursussen en je ideeën wat betreft stage en scriptie kunt bespreken. In veel gevallen treedt de tutor ook op als begeleider van stage en scriptie. Bekijk ons scriptiearchief voor voorbeelden.

Binnen het masterprogramma Meertaligheid en taalverwerving kunnen de hieronder volgende cursussen uit het landelijke cursusaanbod van Masterlanguage (MaLa) als keuzecursus gevolgd worden. Ook kan je ervoor kiezen om een Masterlanguage-cursus in blok 3 te volgen in de plaats van 5 EC van de begeleide praktijkcomponent. Je vindt meer info over masterlanguage op:  www.masterlanguage.nl. Op diezelfde website schrijf je je in voor de cursussen.

Duits
Blok 3: Lernersprache Deutsch 

Engels
Blok 3: Learner corpus research and language teaching

Frans
Blok 3: Communication Interculturelle

Nederlands
Blok 3: Taalkunde in de klas

Spaans
Blok 2: Aprender español hoy
Blok 3: El español en contacto hoy

Let op: Voor MaLa-cursussen buiten de bovenstaande selectie moeten studenten toestemming aanvragen bij de examencommissie om de cursus(sen) mee te laten tellen voor het afstuderen.
Kijk hiervoor op de studenten-website: https://students.uu.nl/gw/meertaligheid-en-taalverwerving/praktische-zaken/regelingen-en-procedures

Taalspecifieke invulling

Het is mogelijk om een deel van het masterprogramma taalspecifiek in te vullen. Deze taalspecifieke invulling kan leiden tot een aantekening op de bijlage van je diploma. Dit is een formele vorm om te zeggen dat je binnen het masterprogramma Duits, Engels, Frans, Nederlands of Spaans hebt gestudeerd.

Een taalspecifieke invulling van het masterprogramma Meertaligheid en taalverwerving, bestaat uit (minimaal) 35 EC taalspecifiek onderwijs. Hieronder valt de scriptie van 15 EC en een stage van minimaal 5 EC  in de taal van de taalspecifieke invulling. Minstens een van de begeleiders van de scriptie en de stage  is gekwalificeerd examinator in de betreffende taalopleiding. De overige 15 EC bestaat uit cursorisch onderwijs en moet worden ingevuld met taalspecifieke onderdelen in de gekozen taal.

Let op: bespreek de mogelijkheden van een taalspecifieke invulling en de eisen die gesteld worden aan de samenstelling van je cursuspakket met de tutor die je krijgt toegewezen binnen het programma (één van de kerndocenten).

Exameneisen

Bij aanvang van je studie word je ingeschreven voor het examenprogramma van je master. Wat dit is, staat uitgebreid beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) (art. 3.5.4). Hierin staat ook aan welke eisen je moet voldoen om de kunnen afstuderen.

Studievoortgangsoverzicht (SVO)

Op je studievoortgangsoverzicht staan al je behaalde resultaten. Ook zie je in hoeverre je aan de exameneisen voldoet. Je kunt je studievoortgangsoverzicht raadplegen in OSIRIS onder het tabblad ‘Voortgang’. 

Als je wilt afwijken van je examenprogramma, moet je van tevoren goedkeuring of vrijstelling vragen aan de examencommissie van je opleiding. Als je verzoek wordt goedgekeurd, wordt dit uiteindelijk ook opgenomen in OSIRIS, en verwerkt in je examenprogramma en studievoortgangsoverzicht.

Je studeert af als de examencommissie van je opleiding op basis van je studievoortgangsoverzicht en de voor jou geldende OER heeft geconstateerd dat je aan alle eisen van je examenprogramma hebt voldaan. De cursussen die vermeld staan op je studievoortgangsoverzicht worden vermeld op het Internationaal Diplomasupplement (IDS), de bijlage die je ontvangt bij je diploma. Cursussen vermeld onder het kopje ‘Resultaten-Overig’ maken geen deel uit van je examenprogramma en staan niet op je IDS.

Als je vragen hebt over je studievoortgangsoverzicht of onjuistheden hierin constateert, neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.