De opleidingscommissie brengt advies uit over de Onderwijs- en examenregeling (OER), bewaakt de kwaliteit van het onderwijs, stelt eventuele knelpunten aan de orde en adviseert over de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsbeleid. De visie van studenten speelt in de taken van de opleidingscommissie een centrale rol: cursusevaluaties en andere studentenevaluaties zijn een belangrijke bron van informatie.

Samenstelling OC Taalwetenschappen

  • Dr. E. (Elena) Tribushinina (voorzitter)
  • Dr. M. (Manuela) Pinto
  • Dr. B. (Bregje) Holleman
  • M.J. (Marthe) Groenveld (studentlid)
  • S.M. (Stella) Tersteeg (studentlid)
  • J. (Jason) Gosling (studentlid)

Contact

De OC is te bereiken via de studentleden, en adviseert over de masterprogramma's:

  • Interculturele communicatie
  • Meertaligheid en taalverwerving
  • Communicatie en organisatie