Hieronder staat een overzicht van docenten van de masteropleiding Meertaligheid en taalverwerving die je begeleiden tijdens het cursusonderwijs.

  • De programmacoördinator en de studieadviseur kun je benaderen voor begeleiding en advies bij studie-inhoudelijk zaken, een studentendecaan of -psycholoog bij studieoverstijgende zaken.
  • Klachten over de manier waarop je bent behandeld door een medewerker van de faculteit Geesteswetenschapen of Universiteit Utrecht, kun je indienen bij de facultaire of universitaire klachtencoördinator.

Je kunt ook zelf zoeken op medewerkers binnen de faculteit Geesteswetenschappen of binnen de Universiteit Utrecht.

Medewerkers Meertaligheid en taalverwerving
Telefoonnummer: 030 253 9976
Telefoonnummer: 030 253 9689
Telefoonnummer: 030 253 6049
Telefoonnummer: 030 253 5706
Telefoonnummer: 030 253 8240
Telefoonnummer: 030 253 8072
Telefoonnummer: 030 253 3847
Telefoonnummer: 030 253 6175
Telefoonnummer: 030 253 6228