Studiepunt Geesteswetenschappen

Voor algemene studie-inhoudelijke vragen en informatie over praktische zaken rond het onderwijs, zoals cursusinschrijving, afstuderen, je cijfers, goedkeuring en vrijstelling en het certificeren van cijferslijsten kun je bij het Studiepunt terecht.

Je kunt ons op de volgende manieren bereiken:

 • E-mail: studiepunt.gw@uu.nl (elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur)
 • WhatsApp: 06 41 08 45 38 (elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur)
 • Telefoon: 030 253 6285 (elke werkdag van 11.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 15.00 uur)
 • Postadres: Drift 10, 3512 BS Utrecht

Vermeld altijd je studentnummer en opleiding!

Vraag over collegegeld?

Heb je een vraag over je collegegeld? Neem dan contact op met Studentenservice.

Afspraak met Career Officer

Afspraken met de Career Officer kun je alleen maken door ons te bellen.

Afspraak maken om langs te komen bij het Studiepunt GW

Onze balie is momenteel voor onbepaalde tijd gesloten in verband met het coronavirus. Wel kun je een afspraak maken om langs te komen voor: afstudeerverklaring ophalen • diplomakopie laten waarmerken • document laten ondertekenen • gewaarmerkte cijferlijst ophalen • diploma ophalen (vanaf september) • andere documenten inleveren/ophalen

Programmacoördinator
Telefoonnummer: 030 253 6418
Adres
Trans 10
3512JK Utrecht
Studieadviseur

Onderwerpen voor de studieadviseur

vragen over programma • ziekte en bijzondere omstandigheden • regelingen en procedures • persoonlijk gesprek • klachten, bezwaar, beroep • verbeteren academische vaardigheden • intakegesprek • voorzieningen bij handicap/chronische ziekte • bewijs inleveren bij gemiste toets

Contactmogelijkheden
Korte of urgente vragen: telefonisch spreekuur

Elke werkdag van 10-12 uur via 030-253 2440

Niet dringende of algemene vragen: e-mail

studieadviesTLC.gw@uu.nl
We proberen je mail binnen een week te beantwoorden.

Complexe vragen: afspraak

Heb je een specifieke of ingewikkelde vraag over je opleiding of je persoonlijke situatie, maak dan een afspraak via de online agenda met de studieadviseur van je eigen opleiding. De afspraak gaat via Teams (installeer de app en log in met je UU-mailadres).

International Office Geesteswetenschappen
E-mail

internationaloffice.hum@uu.nl

We doen ons best om je mail zo snel mogelijk te beantwoorden, maar ga ervan uit dat het tot vier werkdagen kan duren. Vermeld altijd je studentnummer! 

Postadres

Drift 10, 3512 BS Utrecht

Medewerkers
 • Pooi Ji Hang (Coördinator Zuid- en Oost-Europa, Azië, Centraal en Zuid-Amerika)
 • Monique Hanrath (Coördinator West- en Noord-Europa, Afrika, Oceanië en Noord-Amerika)
 • Agaath Sluijters (Support Officer)
 • Nelline Bogerd (Support Officer)
 • Sanne Boomsma (Teamleider)
Spreekuur

Onze balie is momenteel voor onbepaalde tijd gesloten in verband met het coronavirus. Dit betekent dat er geen inloopspreekuren zijn. Je kan wel langskomen op afspraak. Stuur ons hiervoor een e-mail.

Afspraak met Exchange Coordinator

Heb je specifieke vragen over jouw exchange plannen? Dan kun je een afspraak inplannen met een van onze Exchange Coordinatoren! Zij kunnen je helpen met al je vragen, bijvoorbeeld over een specifieke bestemming of over je persoonlijke situatie. Zorg dat je eerst alle informatie op onze website hebt gelezen. Maak ook alvast een lijst met de vragen die je hebt, zodat je goed voorbereid bent voor het gesprek. De afspraken vinden plaats via Microsoft Teams. 

Plan hier je afspraak

Stagebureau Geesteswetenschappen

(Studiepunt Geesteswetenschappen)

Drift 10, 3512 BS Utrecht
(030) 253 6285
stage.gw@uu.nl

Vermeld altijd je studentnummer!

Telefoon

11.00 - 12.30 uur (ma t/m vr)
13.00 - 15.00 uur (ma t/m vr)

Balie

11.00 - 15.00 uur (ma t/m vr)

Bij het Stagebureau kun je terecht met praktische vragen over stages. Ook kun je hier stagedocumenten inleveren en ophalen.  

Bij de Career Officer kun je terecht met vragen over loopbaanbegeleiding, arbeidsmarktoriëntatie of als je bijvoorbeeld je cv wilt doorspreken of een sollicitatiegesprek wilt oefenen. Doe altijd eerst de career check en neem de resultaten daarvan mee naar het gesprek.

SJOER BERGERVOET

S.A.Bergervoet@uu.nl
Drift 10

Afspraak maken

Je kunt via het Studiepunt GW een afspraak maken met Sjoer. Je kunt ook een afspraak maken met een van de algemene career officers van de UU. Hiervoor kun je de agenda hieronder gebruiken.

Voor praktische vragen

Heb je een probleem met IT? Kijk dan eerst of er een algemene storing is. Zo niet, neem dan contact op met de helpdesk van ITS of met die van GW. Je kunt ook de IT-wizard hieronder gebruiken om zelf je probleem op te lossen. 

CONTACT

030-253 4500
servicedesk@uu.nl (je kunt ook een melding indienen via de Self Service Desk)

Vermeld altijd je Solis ID en bijvoorbeeld een UU-nummer van een defecte PC of printer.

Telefoon

maandag t/m vrijdag 7.15-22.30 uur
zaterdag 10.00-1800 uur
zondag 10.00-22.30 uur

Contact helpdesk GW

 • Kromme Nieuwegracht 80 (receptie)
  maandag t/m vrijdag 10.00-16.30 uur
 • Drift 27
  maandag t/m vrijdag 12.00-15.00 uur

Bij Studentenservice kun je terecht voor informatie over allerlei zaken waar je als (aankomend) student van de Universiteit Utrecht mee te maken krijgt. Denk hierbij aan aanvullende informatie op het gebied van aanmelding, in- en uitschrijving, collegegeld, en studeren in het buitenland. Daarnaast kun je met ons bellen (of langskomen aan de balie) om een afspraak met een studentendecaan te maken. Studentendecanen kunnen je meer informatie geven over financiële voorzieningen, studeren met een functiebeperking of het combineren van studeren en topsport. 

Het volgende kan je zelf regelen:

Betaling collegegeld 2020-2021

Mocht er iets mis zijn gegaan tijdens het afgeven van de machting in Studielink, wacht dan 48 uur voordat je het opnieuw probeert. Als het na 48 uur niet lukt, neem dan contact met ons op.

Bewijs betaald collegegeld
Verklaring van inschrijving

Print via Osiris Student een verklaring uit

Wijzigen betaalgegevens collegegeld
Vragen over je opleiding (bijvoorbeeld over je rooster, vakinschrijving, cijferlijst, studieprogramma)

Neem contact op met je studiepunt

Vragen over bestuursbeurzen

Stel deze via bestuurlijkactiefuu@uu.nl 

Vragen over lopende aanvraag afstudeersteun

Heb je een ander soort verklaring omtrent je inschrijving, collegegeld, behaald diploma, of overige opleidingsgegevens nodig? Of zoek je meer informatie over deze documenten? Kijk dan op onze verklaring pagina.

Veelgestelde vragen kun je hieronder vinden. Wij willen je vragen eerst te kijken of jouw vraag hiertussen staat, voordat je contact opneemt. 

Je kunt een verklaring van inschrijving downloaden via Osiris Student zodra jouw inschrijving compleet is.

Deze vind je door in te loggen en te kijken op je persoonlijke pagina. Log in via de homepage van Osiris Student. Daar vind je de verklaring van inschrijving onder: mijn gegevens > Inschrijving opleiding.

Er opent een nieuwe pagina, vergeet dus niet de pop-up blocker uit te schakelen.

Om het collegegeld te betalen, moet je via Studielink een digitale machtiging afgeven. Je kunt het collegegeld op twee manieren voldoen:

-Via incasso ineens
-Via incasso in termijnen

Meer informatie vind je op deze pagina over de wijze van betalen.

Als de inning van (een deel van) het collegegeld niet gelukt is ontvang je op 12 oktober een mail vanuit onze financiële afdeling met informatie over de mislukte inning. Deze mail zal informatie bevatten over het rekeningnummer waar je het verschuldigde collegegeld naar over kan maken, onder welk kenmerk, en voor welke datum dit dient te gebeuren. We vragen je deze mail geduldig af te wachten.

Het is bij de UU niet mogelijk om collegegeld per maand te betalen. Als je gekozen hebt voor een betaling in termijnen dan innen wij het collegegeld in vijf gelijke termijnen (+ eenmalig €24 administratiekosten). De afschrijvingsdata en meer informatie vind je op onze website op de pagina over de wijze van betalen.

Wij innen het collegegeld gedurende de week van 27 september. Dit kan dus zowel op maandag de 27e als woensdag de 29e zijn. Houd er rekening mee dat dit per bank kan verschillen. Mocht er iets mis zijn gegaan met de inning dan ontvang je op 12 oktober een mail vanuit onze financiële afdeling.

Je kunt een betaalbewijs opvragen via Studentenservice. Als je dit bewijs nodig hebt voor een andere onderwijsinstelling (=een BBC) dan kun je bovenaan de pagina het aanvraagformulier invullen. Heb je het document echter nodig voor een andere instantie (belastingdienst / pensioenfonds / werkgever / overig) dan kun je dit document aanvragen door te mailen naar studentenservice@uu.nl

Contact Studentenservice

Vermeld of houd bij elk contact je studentnummer bij de hand. 

Emailstudentenservice@uu.nl 
Telefoon: 030 253 7000
ma t/m vrij 11.00-12.00 & 14.00-15.00 uur
Balie: ma 15.00-17.00, wo 9.00-11.00, vr 15.00-17.00 uur

Let op: Op dinsdag 19 oktober zijn wij enkel per mail te bereiken. 

Bezoekadres: Bestuursgebouw, Heidelberglaan 6, Utrecht Science Park

UU for U, Student Services

 • UU for U Student Services, entree

Adres: 

Heidelberglaan 6, 3584 CS Utrecht

Postadres: Postbus 80125

Voor IT-vragen kun je terecht bij de IT-servicedesk

Het universiteitsterrein is vanaf 1 januari 2021 rookvrij.

Faciliteiten: 

Overig

De opleidingscommissie brengt advies uit over de Onderwijs- en examenregeling (OER), bewaakt de kwaliteit van het onderwijs, stelt eventuele knelpunten aan de orde en adviseert over de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsbeleid. De visie van studenten speelt in de taken van de opleidingscommissie een centrale rol: cursusevaluaties en andere studentenevaluaties zijn een belangrijke bron van informatie.

SAMENSTELLING

 • dr. Elena Tribushinina (Meertaligheid en Taalverwerving) (Voorzitter)
 • dr. Marie Steffens (Interculturele communicatie)
 • dr. Charlotte van Hooijdonk (Communicatie & Organisatie) 
 • Romy Dekker (studentlid MA Meertaligheid en taalverwerving)
 • Jytta Jansen (studentlid MA Interculturele communicatie)
 • Iris Kwakman (studentlid MA Communicatie & Organisatie)

CONTACT
De OC is te bereiken via de studentleden: OCTaalwetenschappenMA.gw@uu.nl, en adviseert over de volgende masterprogramma's:

 • Interculturele communicatie/intercultural communication
 • Meertaligheid en taalverwerving
 • Communicatie & Organisatie
 • Daniël Janssen (voorzitter)
 • Harald Hendrix
 • Annemarie Kalis
 • David Pascoe
 • Remco Raben
 • Stephan Werning

De examencommissie wordt ondersteund door ambtelijk secretaris Noor Blaauw.

Contact examencommissie

Examencommissie
Betreft: <naam opleiding>
Drift 10
3512 BS  UTRECHT
Studiepunt.GW@uu.nl