Doel en inhoud

Wil jij ook helpen bijdragen aan de ontwikkeling van innovatieve en creatieve oplossingen in de zorg? Door het volgen van de minor Medical Humanities: een interdisciplinair perspectief op gezondheid krijg je een inleiding in het interdisciplinaire vakgebied Medical Humanities. Je volgt cursussen met studenten van zowel de Faculteit Geesteswetenschappen als Geneeskunde en mogelijk ook studenten van andere faculteiten. Ook de docententeams zijn veelal interdisciplinair. Een rode draad binnen de minor is de interdisciplinaire aanpak. Dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld het thema vaccineren bestudeert vanuit een geschiedenis, medisch, communicatief en ethisch perspectief. Je leert hoe je conceptuele analyses maakt van een thema zoals vaccinatie vanuit verschillende disciplines waarmee je niet alleen beter inzicht krijgt in deze thematiek, maar je je ook beter kunt verplaatsen in de leefwereld van een patiënt. Een student Geesteswetenschappen leert in deze minor zijn/haar kennis toepassen in een heel concreet medisch domein. Een student Geneeskunde of biomedische wetenschappen leert medische thematiek te benaderen vanuit verschillende perspectieven. Uiteindelijk leren alle studenten op basis van een variëteit van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden hun blik op de gezondheidszorg verrijken. Zelfreflectie en het vermogen om verschillende perspectieven in te brengen staan centraal in de verschillende cursussen.

Medical Humanities is een interdisciplinair vakgebied dat wordt gevormd door de structurele uitwisseling van kennis en inzichten in een samenwerking van enerzijds de (bio)medische wetenschappen en zorgdisciplines, en anderzijds geesteswetenschappelijke disciplines als ethiek, communicatie, filosofie, geschiedenis en (reflectie) op kunst. Het doel van Medical Humanities is een gedegen theoretisch begrip te ontwikkelen van thema’s als gezondheid, ziekte, patiëntenervaring, duurzame zorg, leven en dood. Hiermee krijgen studenten beter inzicht in de belevingswereld van patiënten en in het zorgsysteem, zodat zij in de praktijk aan innovatieve oplossingen kunnen werken.

DOELGROEP:

Deze interdisciplinaire minor is speciaal ontwikkeld voor studenten Geesteswetenschappen én studenten Geneeskunde en Biomedische wetenschappen die interesse hebben in interdisciplinair denken en doen en meer willen weten over welke rol de geesteswetenschappen kunnen spelen binnen de gezondheidszorg. Studenten van andere faculteiten met belangstelling voor de behandelde onderwerpen zijn eveneens welkom. Daarnaast is deze minor toegankelijk voor Life Long Learning studenten. Ben je werkzaam in de zorg en heb je minimaal een HBO of WO bachelor afgerond? Dan ben je van harte welkom om deel te nemen aan de cursussen binnen deze minor.

CURSUSSEN:

Een complete minor bestaat uit de volgende vier cursussen.

  • Ethiek: technologie en AI in de zorg (FI2V20002, blok 3): je verdiept je in de digitale, technologische en big data ontwikkelingen in de zorg en het gezondheidsdomein. Je denkt na over hoe we met al deze persoonlijke gegevens om moeten gaan, welke ethische afwegingen er zijn als een computer beter en sneller dan mensen diagnoses kan stellen, en wat dit betekent voor de toekomst van de gezondheidszorg.    
  • Ziekenhuiscommunicatie (TL2V20001, blok 3): je wordt je bewust van alle mogelijke vormen en facetten van communicatie in en rondom het ziekenhuis. Je leert het perspectief innemen van een patiënt en aan de hand hiervan breng je de patient journey in kaart. Je ontwerpt een communicatieproduct voor een specifieke patiëntendoelgroep en zet een kleinschalig onderzoek op waarmee je adviezen kunt formuleren over hoe je de patient journey kunt optimaliseren.   
  • Narratieven in de geneeskunde (GNBA222518, blok 4): je verdiept je in de centrale rol van verhalen in het omgaan met ziekte en hoe verhalen praktisch ingezet kunnen worden in de zorg. Je leert patiëntverhalen te ontlokken en analyseren, en gaat hierop reflecteren om zo uiteindelijk tot een beter begrip van de belevingswereld van patiënten te komen en een beter empathisch vermogen te ontwikkelen. 
  • Geschiedenis en filosofie van de geneeskunde (GNBA228020, blok 4): je krijgt een beter begrip van het huidige zorgsysteem in Nederland aan de hand van een inleiding in de geschiedenis van de geneeskunde. Aan de hand van voorbeelden van grote filosofische denkers kijk je naar de toekomst van de gezondheidszorg, waarbij de verschuiving van ‘het behandelen van ziekte’ naar ‘het helpen van mensen die met een ziekte moeten leven’ en de betekenis hiervan centraal staat.    

PRAKTISCH:

De minor vindt plaats in blok 3 en 4 (Semester II – van begin februari tot begin juli). Studenten Geesteswetenschappen kunnen de minor in hun profileringsruimte volgen. Studenten Geneeskunde kunnen de minor deels (15 EC) volgen in hun keuzeruimte in jaar 2. Mocht je de hele minor willen volgen als Geneeskunde of biomedische wetenschappen student, kun je extra cursussen volgen buiten je curriculum om. Daarnaast kun je ook 1, 2, of 3 losse minorcursussen naar keuze in je profilerings- of keuzeruimte volgen.

Let op: de inschrijving voor de cursussen van Geneeskunde loopt anders dan de reguliere cursusinschrijving. Houd daarvoor de volgende website in de gaten: https://students.uu.nl/gnk/geneeskunde-b/onderwijs/minors

Ingangseisen

Voor sommige cursussen in deze minor kunnen ingangseisen gelden. Zie hiervoor informatie die bij de cursusbeschrijving in de Cursusplanner staat onder het kopje Ingangseisen en voorkennis.

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Als student van de Universiteit Utrecht moet je voor de minor als geheel en de bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor zowel de minor als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen. 

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een Bewijs Betaald Collegegeld van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken (maandag 31 mei t/m maandag 14 juni om 12:00 uur)  van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.