Je kunt een gedeelte van je profileringsruimte (7,5 tot max 15 EC) gebruiken om stage te lopen. Overleg eventueel met je studieadviseur hoe je dit kunt inpassen in je studieprogramma. Als je vóór 5 februari 2021 begint aan je stage, wordt je stage bij deze opleiding geregeld via Osiris Zaak (zie de uitleg in het stappenplan hieronder). 

Neem voor meer informatie contact op met je stagecoördinator.

Stage Media en cultuur

Contactpersoon stages MCW

Telefoonnummer: 030 253 6263

Je stagecoördinator is je contactpersoon voor stages, bijvoorbeeld voor vragen of informatie als je overweegt stage te gaan lopen. Heb je al een stage gevonden? Vraag dan je stagecoördinator om je te koppelen aan een stagedocent. Je inschrijving wordt geregeld door het Stagebureau Geesteswetenschappen (Studiepunt Geesteswetenschappen). Dit kun je dus niet zelf doen, zoals bij normale vakken.

Een stage doen

Begint je stage vóór 5 februari 2021? Dan gaat het formele proces van je stage via Osiris Zaak. Dit houdt in dat je je stageproces start in Osiris via de tab Zaken > Mijn zaken. Voor vragen kun je terecht bij je stagecoördinator.

Belangrijke documenten in de opstartfase

Stage zoeken

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte stageplaats (bijvoorbeeld via je eigen netwerk van bekenden, sociale media, de stagebank en Career Services). Je stagecoördinator kan je eventueel ook helpen. Begin in ieder geval tijdig en kijk hoe de stage in je studieprogramma past. 

Handige bijeenkomsten om bij te wonen zijn: Carrièrenacht GW, Your Perspective.en de sollicitatietrainingen van Career Services.

Stagedocent zoeken

Screenshot Osiris Zaak, Mijn Zaken

Je hoeft niet zelf te zoeken naar een stagedocent. Zodra je je stage hebt aangemeld in OSIRIS via Mijn Zaken > Zaak starten, koppelt je stagecoördinator je aan een docent. Je meldt je stage pas aan in OSIRIS als je je stagewerkplan hebt geschreven (zie hieronder).

Stagewerkplan maken

Als je bent aangenomen op een stageplek, schrijf je een conceptversie van je stagewerkplan. Hierin beschrijf je:de stageopdracht, de leerdoelen, afspraken rondom begeleiding en enkele belangrijke data, zoals gesprekken, presentaties en deadlines. Wat er exact in het stagewerkplan moet worden opgenomen hangt af van de stage die je gaat lopen:

Vervolgens meld je je stage aan in OSIRIS via Mijn Zaken > Zaak starten. Vul alles goed in en upload je stagewerkplan. In overleg met de stagebegeleider en je stagedocent stel je een definitief stagewerkplan op. 

Goedkeuring stagewerkplan

Je stagedocent en stagebegeleider beoordelen je stagewerkplan. Je kunt altijd de voortgang terugzien in jouw OSIRIS Zaak. 

Stageovereenkomst opstellen

Voor je stage moet er een overeenkomst tussen de faculteit Geesteswetenschappen, de stageorganisatie en jou als student worden opgesteld. Zo wordt je aansprakelijkheidsverzekering geregeld en sta je juridisch sterker. Je uploadt je stageovereenkomst uiterlijk twee weken voor de start van je stage. Zonder deze overeenkomst kun je niet beginnen aan je stage. Je gebruikt hiervoor de standaard stageovereenkomst (pdf) van de faculteit Geesteswetenschappen (of de Engelse versie internship agreement (pdf). Mocht je stage langer doorgaan, gebruik dan het formulier verlenging stageovereenkomst (pdf).

Zodra je je overeenkomst hebt ondertekend en laten ondertekenen door je stagebegeleider (dus niet stagedocent), upload je deze in jouw OSIRIS Zaak zodat het Stagebureau de overeenkomst ook kan ondertekenen. Het Stagebureau controleert de ingeleverde documenten en ondertekent de overeenkomst.

Uitzonderingen 

Met sommige stageorganisaties zijn afwijkende afspraken gemaakt:

 • Ministerie van Buitenlandse Zaken en Mediastages
  Deze instanties hebben een eigen stageovereenkomst die je deze ondertekend moet uploaden in OSIRIS Zaak.
 • Meertens Instituut
  Je levert zowel de facultaire overeenkomst als de eigen overeenkomst van het Meertens Instituut aan in OSIRIS Zaak.

Alles in OSIRIS Zaak goedgekeurd en ondertekend?

Als je via OSIRIS Zaak bericht hebt gekregen dat het stagewerkplan is goedgekeurd en je stageovereenkomst is ondertekend, ben je klaar om te starten met je stage. Het Stagebureau schrijft je vervolgens in in OSIRIS (dit kun je niet zelf doen).

Begeleiding

Verschillende mensen begeleiden je tijdens je stage:

 • de stagedocent, die de stage vanuit de universiteit begeleidt 
 • een stagebegeleider bij je stageorganisatie

Logboek bijhouden

Tijdens je stage lever je minimaal 3 keer een logboek in waarin je werkzaamheden en reflectie daarop vastlegt (zie handleiding). Je stagedocent geeft hier feedback op en deze voeg uiteindelijk toe als bijlage aan je stageverslag.

Stageverslag schrijven

Je stage wordt beoordeeld op basis van je stageverslag. Je kunt het beste al vroeg tijdens je stage beginnen met het schrijven ervan. Je mag 10% van je stage-werktijd hieraan besteden.

Stageverslag afronden

Aan het einde van de stage rond je het stageverslag af. Dit verslag bevat een evaluatief gedeelte en een weergave van het ‘product’ van de stage (zie handleiding). Het stageverslag vormt de basis van de beoordeling door je stagedocent.

Stageverslag inleveren

Je uploadt je verslag in OSIRIS Zaak, (inclusief alle bijlagen). Daarmee komt je verslag direct bij het Stagebureau terecht  Vergeet niet ook een verslag te sturen naar de stageorganisatie..

Beoordeling van je stage

Je stagedocent is verantwoordelijk voor de beoordeling van je stage. Bij het bepalen van het eindcijfer is de kwaliteit van het stageverslag doorslaggevend. De beoordeling gebeurt aan de hand van een standaard beoordelingsformulier dat hoort bij het soort stage:

We vragen je stagebegeleider van de stageorganisatie ook om nadere input voor de beoordeling. Hiervoor kun je het feedbackformulier stagewerkplek (pdf) / Internship Feedback Form (pdf, Engels) gebruiken.

Eindcijfer

De docent stelt je op de hoogte van je eindcijfer en zorgt dat je de ingevulde beoordelingsformulieren ontvangt of kunt inzien. Je cijfer en het aantal EC worden in OSIRIS geregistreerd.

Een stage is niet altijd even gemakkelijk te vinden, maar er zijn allerlei manieren om toch stage te kunnen lopen. 

Stage als je een functiebeperking hebt

Een stageplek is voor studenten met een beperking niet altijd even makkelijk te vinden. Loop je ergens tegenaan? Neem dan contact op met je stagecoördinator. Websites met nuttige tips en/of stagevacatures:

Stage als topsporter

Als je aan topsport doet, kan het lastig zijn om een geschikte stage te vinden. Steeds meer bedrijven komen deze groep studenten tegemoet met bijvoorbeeld flexibele werkuren of de mogelijkheid om de stage uit te smeren over een langere periode. Neem contact op met je stagecoördinator.

Zeker als je in het buitenland stage wilt lopen is een voorbereiding van een half jaar tot een jaar geen overbodige luxe. Begin dus op tijd. Het aanvragen van bijvoorbeeld visa en verblijfsvergunningen kan lang duren. Voor meer informatie kun je terecht bij het Stagebureau (Studiepunt Geesteswetenschappen). 

Contact

Om de aanvragen voor een Erasmus-beurs of OV-vergoeding te kunnen ondertekenen, moet je bewijzen dat je stage gaat lopen. Dit kan door middel van een overeenkomst of eventueel een mailwisseling met de stagegever.

Registratie in Osiris

Als je stage wilt lopen in het buitenland, moet je dit registreren in OSIRIS. Via de knop ‘Buitenland’ kun je aangeven voor welke periode je stage gaat lopen in het buitenland. Vergeet niet daar ook je buitenlandse adres in te vullen. Zo kunnen wij contact met je opnemen bij een eventuele calamiteit.

Stage vinden

Er zijn verschillende manieren om een stage te vinden.

Zelf zoeken

Soms heeft een Nederlandse ambassade in het land een goede website met veel waardevolle informatie. Je vindt informatie over Nederlandse ambassades via de website van het Ministerie van Buitenlandse zaken.

 • Via de Stagebank Geesteswetenschappen
 • Op plaats/regio
  • de website van de plaats zelf
  • de lokale kranten (bijv. via www.allyoucanread.com)
  • de nationale overheid
  • de regionale overheid
 • Op bedrijf/organisatie
  • Buitenlandse vestiging van een Nederlands bedrijf
   Meestal kun je officieel solliciteren naar een stageplek via de afdeling personeelszaken van het bedrijf, maar je kunt ook de stoute schoenen aantrekken en direct contact proberen te leggen met de buitenlandse vestiging.Wees goed voorbereid! Men wil vaak met name weten waarom je met hen contact zoekt, wie je bent en wat je wilt met een stage.
  • Een lokaal bedrijf in het buitenland
   Zoek bijvoorbeeld via het Ministerie van Economische Zaken in het land zelf. Ook kunnen de buitenlandse handelsregisters van de KvK (Kamer van Koophandel) soms uitkomst bieden.
 • Op sector
  Een goed beginpunt kan de Nederlandse brancheorganisatie zijn (bijvoorbeeld de Nederlandse museumvereniging of het Nederlands Theaterinstituut), daar vind je vaak links naar internationale zusterorganisaties. Je kunt ook kijken in de Gouden Gids van een land/regio (bijv. voor de VS: www.yellowpages.com). Ook hier zou de Nederlandse ambassade een aanknopingspunt kunnen zijn.

Zoeken via een bemiddelingsorganisatie

Er zijn verschillende organisaties die bemiddelen bij het zoeken naar stages. Deze vragen vaak geld voor hun werk. Niet alle stages zijn even geschikt. Je kunt wel bekijken welke organisaties stages aanbieden en op die manier ideeën opdoen. Enkele links die je verder kunnen helpen: 

Enkele andere interessante organisaties in het buitenland:

Waar moet je aan denken?

Bij het organiseren van je stage kun je gebruik maken van een internationale stageovereenkomst (zoals deze modelovereenkomst). Controleer ook waarmee je rekening moet houden qua gezondheid en veiligheid.

Financiering

Stage lopen in het buitenland is niet goedkoop. Enkele nuttige links:

Visa en vergunningen  

 • Binnen de EU heb je geen visum of werkvergunning nodig.
 • Voor stages buiten Europa heb je altijd een werkvergunning en/of visum nodig. Houd er rekening mee dat het regelen van deze vergunning veel tijd kan kosten. Bij ontwikkelingslanden is dit soms wel een jaar!

Verzekeringen en aansprakelijkheid

 • Of je tijdens je stage voldoende verzekerd bent, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de hoogte van je stagevergoeding, de duur van je stage en je leeftijd. 
 • Belangrijk is dat je je individuele situatie goed hebt uitgezocht voordat je op stage gaat en een contract hebt ondertekend. Daar hoort ook bij welke verzekeringen je hebt en hoe e.e.a. volgens de wet en stagecontract is geregeld.

Reisadvies

 • Houd bij het kiezen van een mogelijke bestemming rekening met het volgende: De Universeit Utrecht volgt het beleid dat het reisadvies van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken leidend is.

Aansprakelijkheidsverzekering Universiteit Utrecht

Conform Nederlands recht (art. 7:661 lid 1 Burgerlijk Wetboek) is de studentstagiair die bij de uitvoering van zijn stagewerkzaamheden schade toebrengt aan de stagebiedende organisatie of derden, daarvoor in beginsel niet aansprakelijk. De eventuele kosten die voortkomen uit deze schade dienen dan ook door de stageorganisatie vergoed te worden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de studentstagiair.

Hiervan kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst en slechts voor zover de studentstagiair hiervoor is verzekerd (art. 7:661 lid 2 BW). Voor deze situatie heeft de Universiteit Utrecht een extra clausule opgenomen in haar aansprakelijkheidsverzekering:

De Universiteit Utrecht heeft onder haar aansprakelijkheidsverzekering meeverzekerd alle studenten van de Universiteit te Utrecht, zonder beperking naar faculteit, tijdens hun externe stage-activiteiten, mits deze stage geschiedt onder auspiciën en met medeweten van de Universiteit.

Bijlage: Statement of Insurance