In je profileringsruimte kies je onderdelen met een totale studielast van 60 EC, waarvan minimaal 15 EC op niveau 2 of 3 (verdiepend/gevorderd). 

Je kunt de profileringsruimte gebruiken om je te verdiepen in een ander vakgebied, of ter voorbereiding op het masterprogramma dat je wilt gaan volgen. 

Je profileringsruimte bestaat uit:

 • een profileringspakket van 30 EC waarin je het volgende kunt kiezen:
  • een minor van de UU.
  • een tweede verdiepingspakket van je eigen opleiding. Je hebt hiervoor geen goedkeuring nodig, maar je moet je keuze wel doorgeven aan de examencommissie. Doe dit d.m.v. een (pro forma) goedkeuringsverzoek in Osiris student.
   Volg je ‘Comparative Media Studies’, dan heb je 7,5 EC overlap met het andere verdiepingspakket. Je volgt hiervoor in de plaats een andere profileringscursus (vrije keuze). Geef  ook dit door aan de examencommissie.
  • een studieverblijf in het buitenland. Hiervoor heb je goedkeuring nodig van de examencommissie.
 • vrije keuze van 30 EC, bijvoorbeeld:

Studeren in het buitenland

Kies je ervoor om een semester te studeren in het buitenland? Dan kunnen de buitenlandse cursussen meetellen als profileringspakket of worden opgenomen in het vrije keuzedeel van je studieprogramma. Hiervoor is altijd goedkeuring van de examencommissie nodig.

Vrije cursussen

Je kunt kiezen uit de volgende cursussen:

Denk ook eens aan het leren van een nieuwe taal. Het geeft toegang tot primaire en secundaire bronnen waartoe je eerder geen toegang had. Bijvoorbeeld naast de gangbare (school)talen: Italiaans, Modern of oud Grieks/Latijn, Arabisch of Turks.

Brains and Bodies

Wil je meer weten over de rol die het menselijk denken (cognitie) en het voelen (emotie) spelen bij onze omgang met en ervaring van media en cultuur? Met de minor Brains and Bodies verrijk je studie met een o zo relevant neurowetenschappelijk perspectief.

Gender

In de minor Gender Studies leer je hoe aspecten van gender, etniciteit, seksualiteit en religie, en daarmee samenhangende vraagstukken van in- en uitsluiting en machtsverhoudingen, tot uitdrukking komen in zowel de productie als receptie van media en cultuur als in de mediaobjecten zelf.

Postcolonial Studies

Veel van de hedendaagse conflicten en vormen van ongelijkheid in de wereld (blank/zwart, man/vrouw, westers/niet-westers, gelovig/niet-gelovig etc) zijn terug te voeren op en te begrijpen vanuit het koloniale verleden. De minor Postcolonial Studies analyseert hoe deze ongelijkheid niet alleen in media en cultuur, maar ook breed gezien in de samenleving en politiek tot uitdrukking komt

Creative Cities

De minor Creative Cities behandelt de steeds groeiende rol die media en cultuur spelen in het vormgeven aan de stad, aan het meedenken over de toekomst van de stad en werken aan oplossingen voor allerlei stedelijke uitdagingen waar de stad zich voor gesteld ziet (o.a. duurzaamheid, leefbaarheid, mobiliteit, ongelijkheid, privatisering).

Kunst, cultuur en maatschappij, Bestuurs- en organisatiewetenschap, Business Economics

De minors Kunst, cultuur en maatschappijBestuurs- en organisatiewetenschap en Business Economics zijn interessant als je geïnteresseerd bent in de organisatie van instellingen en bedrijven en in de toekomst een bestuurlijke, beleidsmatige, of managementfunctie ambieert in het veld van media en cultuur

Communicatie en informatiewetenschappen

In de BA Media en cultuur worden media vooral bestudeerd in hun specifieke artistieke of culturele context. In de minor Communicatie en informatiewetenschappen leer je hoe media als vormen van communicatie en informatie functioneren.

Entrepeneurship of Sociaal ondernemerschap

De minors Entrepeneurship of Sociaal ondernemerschap zijn interessant als je overweegt om een eigen bedrijfje te starten en ondernemer te worden in het veld van media en cultuur.

Muziekwetenschap, Kunstgeschiedenis, Literatuurwetenschap, Game Studies of Media, Data and Platform Studies

Via de minors MuziekwetenschapKunstgeschiedenisLiteratuurwetenschap, Game Studies of Media, Data and Platform Studies breid je je kennis van media en cultuur uit met een verdiepende focus op beeldende kunst, muziek, literatuur, games of data.

Wat is de mens?

Wat betekent het om mens te zijn in het licht van allerlei nieuwe technologische ontwikkelingen? Films, televisie serie, games, theater- en dansvoorstellingen reflecteren op die vraag en dragen een specifiek mensbeeld uit. In de minor Wat is de mens? leer je deze vraag echter te bestuderen vanuit een filosofisch perspectief.

Child and Adolescent Relationships and Development of Youth Studies

Wie zich binnen het veld van media en cultuur vooral zou willen richten op vraagstukken rondom jeugd, jongeren en educatie, kan op zoek naar een aanvullend perspectief vanuit de sociale wetenschappen. De volgende minors, of losse cursussen uit deze minors, kunnen dan interessant zijn: Child and Adolescent Relationships and Development of Youth Studies.

Onderwijswetenschappen

Via de minor Onderwijswetenschappen vergroot je in algemeen opzicht je inzicht en vaardigheden op het gebied van onderwijs, leerprocessen, leeromgevingen en ontwikkelvraagstukken. Dit is bijvoorbeeld handig als je ambieert om in je professionele loopbaan actief te worden in het educatieveld.

Sociology: Contemporary Social Problems

Zie jij een belangrijke rol weggelegd voor media en cultuur in het leveren van een bijdrage aan actuele maatschappelijke vraagstukken? Met de minor Sociology: Contemporary Social Problems leer je vanuit een sociaalwetenschappelijke benadering maatschappelijke vraagstukken te bestuderen en beleidsoplossingen te bedenken.

Culturele diversiteit of Multicultural Society

In de minors Culturele diversiteit of Multicultural Society bestudeer je vraagstukken rondom migratie, integratie, cultuurverschillen, nationalisme en vooroordelen vanuit de sociale wetenschappen en niet vanuit het perspectief van media en cultuur.

Informatica

Ben jij geïnteresseerd in allerlei vormen van digitalisering op het gebied van media en cultuur en wil je zelf meer praktische skills opdoen die je straks van pas kunnen komen in het werkveld? De minor Informatica biedt studenten Geesteswetenschappen de mogelijkheid hun kennis over softwaretechnologie te verdiepen en vaardigheden op te doen op het gebied van bijvoorbeeld beeldverwerking en programmering.