Practicum

Je kunt in je profileringsruimte een of meer practica volgen van 7,5 EC (op niveau 3). Je kunt je hiervoor tijdens de cursusinschrijvingsperiode inschrijven. Het zijn cursussen met voorrangsregels, dus let op de kortere inschrijfduur!

Het practicum is een vorm van projectgestuurd onderwijs waarbij je gezamenlijk en onder begeleiding werkt aan een (onderzoeks)project dat nauw verbonden is aan de beroepspraktijk. Het kan bijvoorbeeld gaan om onderzoek dat in opdracht van een professionele partner (een bedrijf, een instelling, een maker) wordt uitgevoerd, al dan niet in directe samenwerking met de praktijk. Of er wordt gewerkt aan een concept of een concreet product dat een directe bijdrage levert aan het veld van media en cultuur.

Het practicum heeft als doel een brug te slaan tussen onderwijs, theorie en praktijk. Je leert om de kennis en vaardigheden die je in een van de verdiepingspakketten hebt opgedaan actief in te zetten in een professionele context. Je traint daarnaast belangrijke professionele vaardigheden, zoals het communiceren met professionele partners, werken in teamverband, ontwikkelen van ideeen en concepten en het toe werken naar een concreet eindproduct. 
 
Het practicum biedt een goede gelegenheid om aan den lijve te ervaren hoe je als media- en cultuurwetenschapper je kennis en vaardigheden productief kunt maken in de samenleving en maatschappij in het algemeen en in het veld van media en cultuur in het bijzonder. Op deze manier kun je je op een gedegen manier orienteren op (een deel van) de beroepspraktijk. 

Inhoud

De inhoud van het practicum staat niet altijd van tevoren vast. Ieder jaar wordt er opnieuw bekeken welk project centraal staat en met welke partners er wordt samengewerkt. Hierdoor is het mogelijk om in te blijven springen op vragen en verzoeken vanuit het veld en op wat actuele thema's zijn in de samenleving en in het veld van media en cultuur.

 

Criteria

De practica zijn intensieve cursussen. Houd hier rekening mee, mocht je je ook gelijktijdig willen inschrijven voor andere cursussen. 

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en er gelden voorrangsregels. Deze  zijn te vinden in de cursusbeschrijving.