Jaar 3

Jaar 3 staat in het teken van je eindwerkstuk. Je volgt dan de volgende vakken:

In de Cursusplanner staat het uitgebreide cursusaanbod voor de opleiding Media en cultuur. 

 

Voorbereiding eindwerkstuk (EV)

Het Onderzoeksseminar Media en cultuur (blok 1 of 3) vormt de verbinding tussen de verdiepingspakketten en het BA Eindwerkstuk (blok 2 of 4). Het Onderzoeksseminar en het BA Eindwerkstuk dienen in opeenvolgende blokken te worden gevolgd.

Eindwerkstuk

Je sluit je major af met het BA Eindwerkstuk (7,5 EC). Je schrijft je eindwerkstuk aansluitend op het Onderzoeksseminar (blok 1 of 3) in blok 2 of 4. Je eindwerkstuk moet qua inhoud en methode aansluiten bij je examenprogramma en moet liggen op het terrein van het verdiepingspakket dat je hebt gevolgd. Bij het schrijfproces word je begeleid door een docent van de opleiding, met wie je afspraken maakt over de inhoud en de planning van de werkzaamheden.

Lees ook de Handleiding Academische Vaardigheden (pdf).

Studenten van de minor Gender Studies of Postcolonial Studies

Heb je de minor Gender Studies en/of Postcolonial Studies gevolgd en wil je je verder ontwikkelen binnen deze vakgebieden, dan mag je het Onderzoeksseminar Gender en Postcolonial Studies (VR3V16001) én het Eindwerkstuk Gender & Postcolonial (VR3V16002) doen in plaats van Onderzoeksseminar Media en Cultuur (MC3V14001) en Eindwerkstuk Media en Cultuur (ME3V15026). Je moet hiervoor van tevoren toestemming vragen bij de Examencommissie.