Jaar 2 bestaat uit:

In de uitklapjes hieronder staat een overzicht van alle verplichte cursussen in jaar 2 per verdiepingspakket. In de Cursusplanner staat het uitgebreide cursusaanbod voor Media en Cultuur. Zorg dat je het juiste collegejaar kiest!

Verdiepingspakket (V)

Een verdiepingspakket is een selectie van 4 specialistische cursussen in een bepaalde onderzoeksrichting. Het onderwerp van je eindwerkstuk (dat je in jaar 3 schrijft) sluit aan op je verdiepingspakket. Je kunt kiezen uit 7 verdiepingspakketten: 

  • Film- en mediacultuur (V1)
  • Nieuwe media en digitale cultuur (V2)
  • Televisie- en mediacultuur (V3)
  • Theater- en danscultuur (V4)
  • Screen Cultures (V6)
  • Participatory Cultures (V7)
  • Critical Data Studies (V8)

Verplichte keuzecursus (MO)

In de bachelor Media en Cultuur volg je één van 2 verplichte keuzecursussen. Dit  is een cursus van 7,5 EC op niveau 2. Deze cursus volg je in blok 1 van jaar 2.

Academische contextcursus (AV)

In de academische contextcursus Wetenschapsfilosofie (7,5 EC op niveau 2) leer je Media en cultuur in een bredere wetenschappelijke en maatschappelijke context te bestuderen. Deze cursus volg je in jaar 2, blok 2.

Dit pakket is bedoeld voor studenten die in de meest brede zin van het woord van film houden. Je bent geïnteresseerd in het medium film in al zijn verschijningsvormen - van blockbuster tot arthouse film en van animatiefilm tot interactieve installaties - en vindt het leuk om deze te analyseren. In dit verdiepingspakket richten we ons niet alleen op film, maar ook op de zogenaamde film- en mediacultuur. Je verdiept je dus ook in de historische en hedendaagse context waarin audiovisuele media, in het bijzonder film, geproduceerd, vertoond, geconsumeerd en begrepen worden.

Wil je je verdiepen in de maatschappelijke betekenis en implicaties van nieuwe media en digitale cultuur? In dit pakket verdiep je je kennis van actuele, academische theorieën en sociaal-culturele praktijken in dit veld. Er is grondige aandacht voor het begrijpen en bestuderen van nieuwe media-artefacten (van hardware tot software, van apps tot games), participatieve praktijken (zoals culturele productie door gebruikers, ‘playful interaction’, fancultuur en activiteit op sociale media) en techniek-filosofische discoursen. Het doel van het verdiepingspakket is om kritische reflectie op de maatschappelijke impact en betekenis van nieuwe media te stimuleren.

Dit pakket is bedoeld voor studenten die zich willen verdiepen in het hedendaagse theater- en dansveld en die het leuk vinden om veel en vaak naar het theater te gaan. Het pakket is in het bijzonder bestemd voor studenten die er geen ‘van 9 tot 5’ mentaliteit op na houden (dat doen theater- en dansmakers immers ook niet) en belangstelling hebben voor dramaturgie en actuele en innovatieve ontwikkelingen in het veld.In dit pakket verdiep je je in bijvoorbeeld theater in de publieke ruimte, dansvoorstellingen die spelen met publieksopstellingen, performances op het snijvlak van theater en beeldende kunst, interactieve voorstellingen en nog veel meer.

Dit pakket is bedoeld voor studenten die in televisie geïnteresseerd zijn in de meest brede zin van het woord. Je hebt belangstelling voor het hedendaagse televisielandschap en de voortdurende veranderingen waaraan televisie als medium onderhevig is: van nieuwe televisieformats tot ‘second screens’ en de online archivering van televisie. Je bent niet alleen geïnteresseerd in hoe specifieke programma’s hun kijkers aanspreken en uitnodigen om te participeren, je wil ook meer te weten komen over de media-industriële context waarin televisieprogramma’s en hun transmediale uitbreidingen tot stand komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verspreiding van televisiecontent op verschillende platforms, van tablets tot mobiele telefoons. 

N.B. Verdiepingspakket Comparative Media Studies is met ingang van 2021-2022 niet meer in aanbod en je kunt je hier niet meer voor inschrijven. 

Ben je in 2020-2021 of eerder met dit verdiepingspakket begonnen? Dan kun je deze nog wel afronden.

 

The advanced trajectory of Screen Cultures in Transition is meant for students who want to develop a firm grounding in traditions of film and TV studies while also gaining experience in mobilizing this expertise for the contemporary screen environment as it is characterized by dynamic interrelations between old and new media forms. More specifically, students following this advanced trajectory are interested in understanding how more established concepts such as the apparatus, shot analysis, flow, liveness, and genre function along-side new concepts in relation to more current developments in digital TV, interactive film, and virtual reality.

The trajectory Participatory Cultures is meant for students with a broad interest in the role media and performance play in shaping civic and social engagement within the context of our participatory culture and society. Students are interested in subjects like media and ecology, performance and gender, participatory practices and artistic activism. This trajectory is particularly recommended to students who prefer to study several objects – theatre, installation art, film and television and digital media – instead of only one of these and who are interested in the intricate relation between media, performance and societal issues and transformations. Moreover, this trajectory caters to students who want to be challenged in employing creative research methods. Besides more traditional formats such as writing academic papers, students also create video essays, memes, fan fiction and urban interventions and organize public events. Additionally, students will meet professionals from the field of media and performance.

<

This advanced trajectory is meant for students interested in raising critical questions about how datafication shapes and interacts with society and culture. Inspired by the field of Critical Data Studies, the aim of this advanced trajectory is to train students to analyze the assemblages that produce, circulate and utilize data in diverse ways.
 

Voorwaarden verdiepingspakket

  • Je moet één verdiepingspakket compleet afronden binnen je major. Je kunt een cursus binnen het pakket dus niet vervangen door een cursus uit een ander verdiepingspakket.
  • In je profileringsruimte kun je een tweede verdiepingspakket volgen. Als je een tweede verdiepingspakket kiest, mag er maximaal één cursus overlappen met je eerste verdiepingspakket. Je kiest daarvoor een andere profileringscursus (vrije keuze) in de plaats. Bij meer dan één cursus overlap mag je geen tweede verdiepinsgpakket volgen.

Inschrijven verdiepingspakket

Eerstejaars studenten moeten zich aan het einde van hun eerste jaar voor blok 1 en 2 inschrijven voor een verdiepingspakket.

Je schrijft je tijdens de reguliere cursusinschrijfperiode zelf in voor de cursussen van het verdiepingspakket dat je wilt gaan doen. Kijk goed of er geen cursussen met voorrangsregels in je pakket zitten. Voor deze cursussen kun je je alleen in de eerste 2 weken van de inschrijfperiode inschrijven.

Doorgeven verdiepingspakket

Vóór de cursusinschrijfperiode in juni krijg je van het Studiepunt een e-mail met het verzoek door te geven voor welk verdiepingspakket je kiest.

Meer informatie?