Jaar 2

Jaar 2 bestaat uit:

In de uitklapjes hieronder staat een overzicht van alle verplichte cursussen in jaar 2 per verdiepingspakket. In de Cursusplanner staat het uitgebreide cursusaanbod voor Media en Cultuur. Zorg dat je het juiste collegejaar kiest!

Schrijf je op tijd in!

Je moet je inschrijven voor het verdiepingspakket én de cursussen. Voor de cursussen in verdiepingspakketten gelden soms voorrangsregels, wat betekent dat er een kortere cursusinschrijfperiode is. Controleer dus goed wat de inschrijfdeadline is en schrijf je op tijd in!

Verdiepingspakket (V)

Een verdiepingspakket is een selectie van 4 specialistische cursussen in een bepaalde onderzoeksrichting. Het onderwerp van je eindwerkstuk (dat je in jaar 3 schrijft) sluit aan op je verdiepingspakket. Je kunt kiezen uit 7 verdiepingspakketten: 

  • Film- en mediacultuur (V1V)
  • Nieuwe media en digitale cultuur (V2V)
  • Televisie- en mediacultuur (V3V)
  • Theater- en danscultuur (V4V)
  • Screen Cultures (V5V)
  • Participatory Cultures (V6V)
  • Critical Data Studies (V7V)

Verplichte keuzecursus (MO)

In blok 1 van jaar 2 volg je één van verplichte keuzecursussen (7,5 EC op niveau 2): 

  • Kunst, cultuur en maatschappij 
  • Gender, Intersectionaliteit en cultuurkritiek

Academische contextcursus (AV)

In de academische contextcursus Wetenschapsfilosofie (7,5 EC op niveau 2) leer je Media en cultuur in een bredere wetenschappelijke en maatschappelijke context te bestuderen. Deze cursus volg je in jaar 2, blok 2.