Je eindwerkstuk is een 'proeve van bekwaamheid' waarin je vaardigheden en kennis presenteert die je in de loop van je studie hebt opgedaan. Je mag hiervoor zelf een deelgebied van Media en cultuur kiezen. 

Studenten Media en cultuur die de minor Gender Studies en/of de minor Postcolonial Studies volgen/hebben gevolgd en zich verder willen ontwikkelen binnen deze vakgebieden worden van harte uitgenodigd het Onderzoeksseminar Gender en Postcolonial Studies (VR3V16001) én het Eindwerkstuk Gender & Postcolonial (VR3V16002) te doen doen in plaats van Onderzoeksseminar Media en Cultuur (MC3V14001) en Eindwerkstuk Media en Cultuur (ME3V15026). 
Je dient hiervoor van te voren toestemming aan te vragen bij de Examencommissie

Per blok bieden we een aantal centrale thema’s aan. In de regel liggen de thema’s in het verlengde van het verdiepingspakket. De thema’s bieden een kader waarbinnen je, in expliciet overleg met de docent, je eigen onderwerp kiest voor je eindwerkstuk. Na de cursusinschrijving ontvang je per mail meer informatie over de cursus en de indeling van de werkgroepen per thema.

Het onderdeel wordt twee maal per jaar aangeboden. Je kunt je gedurende de reguliere cursusinschrijfperiodes inschrijven. Schrijf je alleen in voor dat blok waarin je de cursus ook daadwerkelijk gaat volgen. Ben je wel ingeschreven maar kom je niet opdagen, dan riskeer je het onderdeel pas in het volgend academisch jaar te kunnen volgen.

 

Zorg dat je aan de ingangseisen voldoet of dat het reëel is te verwachten dat je hier bij aanvang van het eindwerkstuk aan voldoet. De ingangseisen zijn:

 • afronding van de cursus Onderzoeksseminar Media en cultuur (MC3V14001)

Scriptiearchief

De UU heeft een eigen scriptiearchief waarin je je kunt oriënteren op onderwerpen en kunt zien waar andere studenten in het verleden hun eindwerkstuk over hebben geschreven.

Ben je klaar met je eindwerkstuk? Dan moet je de definitieve versie uploaden in ons scriptieachrief (in Osiris). Je kunt dit pas doen als je een mailtje hebt gekregen van het Examensecretariaat. Je eindwerkstuk blijft 7 jaar bewaard.

Wanneer ben je afgestudeerd?

Je bent afgestudeerd als:

 • je voldoet aan de exameneisen uit de Onderwijs- en examenregeling (OER) van je opleiding.
 • al je studieresultaten zijn geregistreerd in OSIRIS.

Zodra alle cijfers die je nodig hebt in Osiris staan, kun je je uitschrijven via https://www.studielink.nl. Je hoeft niet te wachten op bericht van de examencommissie over je afstuderen. Je wordt uitgeschreven op de 1e dag van de volgende maand. Studeer je af in de zomer, dan loopt je inschrijving vanzelf af en hoef je niks te doen.

Wat moet je doen om te kunnen afstuderen?

 • Controleer regelmatig je studievoortgangsoverzicht (SVO) in Osiris.
  • Staan er resultaten onder Overig die moeten meetellen binnen je studieprogramma? Geef dit dan door aan het Examensecretariaat.
  • Heb je resultaten behaald buiten de Universiteit Utrecht die niet in Osiris staan, vraag dan goedkeuring aan bij de examencommissie.
  • De cursussen van een honoursminor tellen niet mee voor je afstuderen en staan dus in Osiris onder Overig. Op je diplomabijlage worden ze natuurlijk wel vermeld.
 • Moet je onnodig lang wachten op een cijfer? Neem dan contact op met je docent en geef aan dat je snel wilt afstuderen.
 • Upload je eindwerkstuk/scriptie naar het digitaal scriptiearchief van de UU.

Nadat je bent afgestudeerd

Afstudeermail van de examencommissie

In de eerste helft van de maand ná je examendatum ontvang je een e-mail van de examencommissie waarin wordt bevestigd dat je bent afgestudeerd.

En dan?

Als je je opleiding hebt afgerond kun je een baan gaan zoeken of doorstuderen. Weet je nog niet wat je wilt? Kijk dan eens bij Career Services voor tips, hulp of advies. En vergeet je niet te registeren bij het Alumni Office van de UU!

Nog vragen?

Denk je dat je bent afgestudeerd en heb je hierover nog geen bericht gehad? Heb je in het verleden (buitenlandse) studiepunten behaald die nog niet in OSIRIS staan vermeld? Heb je een andere vraag over de afstudeerprocedure? Neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Formulieren en regelingen eindwerkstuk

De beoordeling van je eindwerkstuk verloopt aan de hand van vaste procedures. Je kunt je hierop voorbereiden door onderstaande documenten en teksten goed door te nemen voordat je begint met schrijven.

Alle eindwerkstukken worden door 2 docenten beoordeeld. Als je begeleider een docent is die verbonden is aan de bacheloropleiding, dan is deze ook je eerste beoordelaar (c.q. de ‘examinator’).

Je eindwerkstuk wordt beoordeeld aan de hand van dit beoordelingsformulier (pdf). In het geval van een groot meningsverschil tussen de eerste en tweede beoordelaar of wanneer zij komen tot een eindcijfer van 6 of lager, wordt een derde beoordelaar ingeschakeld. De derde beoordelaar werkt altijd met een apart beoordelingsformulier (pdf).

De Universiteit Utrecht vat iedere vorm van wetenschappelijke misleiding zeer ernstig op. De Universiteit Utrecht verwacht dat elke student de normen en waarden inzake wetenschappelijke integriteit kent en in acht neemt.

Wanneer je start met het schrijven van je eindwerkstuk lever je daarom het Formulier verklaring kennisneming plagiaat (pdf) in. Hiermee verklaar je op de hoogte te zijn van de regels van de Universiteit wat betreft Fraude en plagiaat. Wanneer je docent of begeleider vermoedt dat er sprake is van fraude of plagiaat, maakt deze hiervan melding via het Formulier plagiaat melden (pdf).