Eindwerkstuk

Je eindwerkstuk is een 'proeve van bekwaamheid' waarin je vaardigheden en kennis presenteert die je in de loop van je studie hebt opgedaan. Je mag hiervoor zelf een deelgebied van Media en cultuur kiezen. 

Heb je de minor Gender of Postcolonial Studies gedaan?

Als je de minor Gender Studies en/of Postcolonial Studies hebt gevolgd en je wilt je verder ontwikkelen binnen deze vakgebieden, dan kun je de volgende cursussen volgen:

Vraag hiervoor van tevoren toestemming bij de Examencommissie

Formulieren en regelingen eindwerkstuk

De beoordeling van je eindwerkstuk verloopt aan de hand van vaste procedures. Je kunt je hierop voorbereiden door onderstaande documenten en teksten goed door te nemen voordat je begint met schrijven.

Scriptiearchief

Is je eindwerkstuk klaar en goedgekeurd? Dan moet je de definitieve versie uploaden in het scriptiearchief via Osiris > Zaken > Archiveren & publiceren scriptie - Vervolgzaak