Binnen de profileringsruimte kies je onderdelen met een totale studielast van 60 EC, waarvan minimaal 15 EC op niveau 2 (verdiepend). Je volgt een profileringspakket van 30 EC:

  • een minor
  • een tweede verdiepingspakket van je eigen opleiding (Studenten die ‘Comparative Media Studies’ als eerste of tweede verdiepingspakket volgen hebben 7,5 EC overlap. De student volgt daarvoor een andere profileringscursus (vrije keuze) in de plaats.)
  • een buitenlandverblijf

Daarnaast kun je 30 EC vrij invullen met cursussen die aansluiten bij je ambities en talenten (bijvoorbeeld een practicum, een stage of vrije cursussen).

Kies je ervoor om een semester te studeren in het buitenland, of een tweede verdiepingspakket te volgen, dan kan dit met goedkeuring van de examencommissie. 

Hier vind je een overzicht van cursussen/minoren die interessant kunnen zijn voor studenten Media en cultuur.