Cijfers en resultaten

Een paar belangrijke regelingen voor toetsing bij de Universiteit Utrecht:

 • De Universiteit Utrecht kent cijfers toe op een 10-puntsschaal: 1 is het laagste cijfer en 10 het hoogste cijfer.
 • Een 5 (of lager) geldt als onvoldoende, een 6 (of hoger) geldt als voldoende.
 • Je moet een voldoende halen voor alle cursussen in je programma moet af te studeren.
 • Alleen voldoendes worden getoond het International Diploma Supplement (bijlage bij je diploma).
 • Heb je voor een cursus een onvoldoende eindbeoordeling, maar heb je minimaal een 4 gehaald? Dan heb je eenmalig de gelegenheid om via een reparatieopdracht de cursus alsnog te halen, mits je aan alle inspanningsverplichtingen tijdens de cursus hebt voldaan.
 • Je komt niet in aanmerking voor aanvullende of vervangende toets indien een voldoende is toegekend.
 • Het eindresultaat van een cursus wordt afgerond conform onderstaande tabel:

Afrondingstabel eindcijfers

Vanaf 5 tot 5,5

Afronden tot 5

Vanaf 5,5 tot 6,25

Afronden tot 6

Vanaf 6,25 tot 6,75

Afronden tot 6,5

Vanaf 6,75 tot 7,25

Afronden tot 7

Vanaf 7,25 tot 7,75

Afronden tot 7,5

Vanaf 7,75 tot 8,25

Afronden tot 8

Vanaf 8,25 tot 8,75

Afronden tot 8,5

Vanaf 8,75 tot 9,25

Afronden tot 9

Vanaf 9,25 tot 9,75

Afronden tot 9,5

Vanaf 9,75 tot 10

Afronden tot 10

UU-cijfers in het buitenland: Grading tables

Om onze cijfers voor buitenlandse universiteiten inzichtelijk te maken gebruikt de UU de Grading Tables. Deze laten zien hoeveel procent van alle voldoende cijfers die in de afgelopen 3 jaar zijn toegekend afgerond een 6,0 was, een 6,5, een 7,0, enzovoort. De grading tables staan vermeld op je Internationale Diploma Supplement.

  Meer informatie

  De verdeling van cijfers voor Bachelor en Master over de laatste drie jaar in staafdiagram. Zie tabel onder afbeelding.

  Je UU-cijfers in het buitenland

  Om voor buitenlandse universiteiten onze cijfers inzichtelijk te maken gebruikt de UU de Grading Tables:

  • een tabel voor bachelorcursussen en
  • een tabel voor mastercursussen.

  In deze tabellen staat de frequentieverdeling van de cijfers die aan onze universiteit gegeven worden. Je ziet hoeveel procent van alle voldoende cijfers die in de afgelopen 3 jaar zijn toegekend afgerond een 6,0 was, een 6,5, een 7,0, enzovoort. De Grading Tables worden afgedrukt op het Internationaal Diploma Supplement van alle afgestudeerden met een afstudeerdatum vanaf 1 september 2017. Je krijgt naast de Grading Tables ook een gemiddelde op je diplomabijlage op de tienpuntsschaal.

  Wat zijn de Grading Tables niet?

  Bij de Grading Tables kun je niet zien of je tot de top 10% (of een ander percentage) van je opleiding behoort. Ook gaan de tabellen niet over het gewogen gemiddelde en niet (alleen) over jouw medestudenten. 

  De meest recente Grading Tables

  Grading Tables vervangen het Grade Point Average

  Tot 1 september 2017 gebruikten we als UU het Grade Point Average (GPA) om onze cijfers voor het buitenland inzichtelijk te maken. Dit is een vierpuntsschaal waarop veel Angelsaksische universiteiten hun gewogen gemiddelde uitdrukken. Een toelichting hierbij is echter altijd nodig. De normering van het GPA verschilt namelijk per (internationale) universiteit.