Nieuws

20 september 2021
De studentassessoren GW voor 2021-2022 stellen zich voor.
18 januari 2021
Heb je altijd al willen meedenken over het beleid en de organisatie van de faculteit? Meld je dan tussen 8 en 18 maart aan voor de faculteitsraad.
RSS

Binnen de UU zijn er allerlei soorten commissies waarin je kunt meedenken over het onderwijs:

  • Opleidingscommissie (OC): de kwaliteit van het onderwijs in je opleiding
  • Faculteitsraad (FR): het facultaire beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën, personeel & organisatie (samen met het faculteitsbestuur). 
  • De Board van onderwijsdirecteuren: onderwijszaken en ontwikkelingen binnen de faculteit. 
  • De Universiteitsraad: UU-beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën, personeel & organisatie (samen met het college van bestuur van de UU). 

Daarnaast kun je je ook altijd nog aanmelden als assessor voor je departement, voor de faculteit Geesteswetenschappen of voor de hele UU.

Praat je graag mee?

Meld je dan aan voor een van onze medezeggenschapsorganen. Je leert meedenken over veranderingen en verbeteringen in een grote organisatie. 

Meer informatie

Contact

Om te weten wat er leeft bij de studenten en welke zaken ze aan moeten kaarten, hebben de studentleden je hulp nodig. Je kunt hen op verschillende manieren bereiken:

Samenstelling

  • dr. Jasper van Vught (voorzitter)
  • dr. Evelyn Wan
  • Macy Hohenleitner (studentlid)
  • Bente Geusebroek (studentlid)
  • Samuel van der Loo (studentlid)

Wat doet de opleidingscommissie?

De opleidingscommissie brengt advies uit over de Onderwijs- en examenregeling (OER), bewaakt de kwaliteit van het onderwijs, stelt eventuele knelpunten aan de orde en adviseert over de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsbeleid. De visie van studenten speelt in de taken van de opleidingscommissie een centrale rol: cursusevaluaties en andere studentenevaluaties zijn een belangrijke bron van informatie.

De studentleden van de opleidingscommissie komen gemiddeld één keer in de twee weken bij elkaar om agendapunten van de OC-vergadering voor te bereiden en zaken die belangrijk zijn voor de kwaliteit van de opleiding te bespreken.

Afwisselend vindt er één keer per blok een DOO (Departementaal Overleg Orgaan) - waar alle leden van alle opleidingscommissies van het departement bij elkaar komen - en een FOO (Facultair Overleg Orgaan) - waar alle studentleden van de faculteit bij elkaar komen - plaats. Het doel van beide organen is het uitwisselen van ervaringen en het komen tot gezamenlijke oplossingen.

Departementsassessor MCW, Kes Wieringa

Kes Wieringa is assessor van het departement Media en Cultuurwetenschappen. Wil je wat kwijt over de kwaliteit van je onderwijs of de organisatie ervan? Dan kun je contact opnemen met Kes.

Contact

MCW_Departementsassessor.GW@uu.nl

Wat doet een assessor?

Een studentassessor geeft het departementsbestuur advies over student- en onderwijszaken vanuit een studentenoogpunt. Dit doet de assessor door regelmatig jullie tevredenheid te peilen over het onderwijs zelf en hoe dit is georganiseerd. Een assessor is dus voor alle studenten de link naar het bestuur.  

De faculteit GW heeft 4 departementen, met elk een bestuur dat bestaat uit een departementshoofd, een onderwijsdirecteur, een onderzoeksdirecteur én de student-assessor. De 4 departementsassessoren vormen weer de brug naar het faculteitsbestuur en de studentassessor van de hele faculteit Geesteswetenschappen, Imke van Dam.