Studenten die vóór studiejaar 2017-2018 zijn begonnen met hun studie, kunnen in de overgangsregelingen van de OER Media en cultuur zien welke cursussen ze moeten volgen.

In de Cursusplanner vind je het cursusaanbod 2018-2019 voor de opleiding Media en cultuur. Let op dat je collegejaar 2018-2019 kiest! Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Kilk dan rechtsboven in de planner op de help-knop.

Basispakketten

In het eerste jaar en blok 1 van het tweede jaar volg je twee verplichte basispakketten van elk 30 EC. In deze basispakketten oriënteer je je op de belangrijke theorieën en methodes van de verschillende richtingen uit de studie Media en cultuur.

Verdiepingspakketten

Aan het einde van het eerste jaar kies je een verdiepingspakket. Dit is een specialistische selectie van vier samenhangende cursussen binnen een onderzoeksrichting die een voorbereiding zijn op je eindwerkstuk (dat je in jaar 3 schrijft). Je volgt de cursussen uit je verdiepingspakket in het tweede jaar.

Als eerstejaarsstudent schrijf je je tijdens de cursusinschrijvingsperiode blok 1 en 2 (in juni) in voor de eerste twee cursussen van het door jou gekozen verdiepingspakket. Voor de verdiepingspakketcursussen in blok 3 en 4 is de cursusinschrijving in november. Vóór de cursusinschrijfperiode in juni krijg je van het Studiepunt een e-mail met het verzoek door te geven voor welk verdiepingspakket je kiest.

Meer informatie?

Dit pakket is bedoeld voor studenten die in de meest brede zin van het woord van film houden. Je bent geïnteresseerd in het medium film in al zijn verschijningsvormen - van blockbuster tot arthouse film en en van animatiefilm tot interactieve installaties - en vindt het leuk om deze te analyseren. In dit verdiepingspakket richten we ons echter niet alleen op film, maar ook op de zogenaamde film- en mediacultuur. Je verdiept je dus ook in de historische en hedendaagse context waarin audiovisuele media, in het bijzonder film, geproduceerd, vertoond, geconsumeerd en begrepen worden.

Informatieboekje

In het informatieboekje staat informatie over het verdiepingspakket Film en mediacultuur. Je leest hier wat er zoal aan bod komt, hoe het programma is opgebouwd, welke kennis en vaardigheden je opdoet en hoe je in aanraking komt met de beroepspraktijk. Dit boekje is handig voor eerstejaars studenten die hun keuze voor een pakket nog moeten maken. Voor ouderejaarsstudenten die al voor een verdiepingspakket staan ingeschreven, is dit een handig naslagwerk! Zo vind je hier onder andere een uitgebreide literatuurlijst waar je bij het schrijven van je BA Eindwerkstuk je voordeel mee kunt doen.

Cursusoverzicht

Wil je je verdiepen in de maatschappelijke betekenis en implicaties van nieuwe media en digitale cultuur? In dit pakket verdiep je je kennis van actuele, academische theorieën en sociaal-culturele praktijken in dit veld. Er is grondige aandacht voor het begrijpen en bestuderen van nieuwe media-artefacten (van hardware tot software, van apps tot games), participatieve praktijken (zoals culturele productie door gebruikers, ‘playful interaction’, fancultuur en activiteit op sociale media) en techniek-filosofische discoursen. Het doel van het verdiepingspakket is om kritische reflectie op de maatschappelijke impact en betekenis van nieuwe media te stimuleren.

Informatieboekje

In het informatieboekje staat informatie over het verdiepingspakket Nieuwe media en digitale cultuur. Je leest hier wat er zoal aan bod komt, hoe het programma is opgebouwd, welke kennis en vaardigheden je opdoet en hoe je in aanraking komt met de beroepspraktijk. Dit boekje is handig voor eerstejaars studenten die hun keuze voor een pakket nog moeten maken. Voor ouderejaarsstudenten die al voor een verdiepingspakket staan ingeschreven, is dit een handig naslagwerk! Zo vind je hier onder andere een uitgebreide literatuurlijst waar je bij het schrijven van je BA Eindwerkstuk je voordeel mee kunt doen.

Cursusoverzicht

Dit pakket is bedoeld voor studenten die zich willen verdiepen in het hedendaagse theater- en dansveld en die het leuk vinden om veel en vaak naar het theater te gaan. Het pakket is in het bijzonder bestemd voor studenten die er geen ‘van 9 tot 5’ mentaliteit op na houden (dat doen theater- en dansmakers immers ook niet) en belangstelling hebben voor dramaturgie en actuele en innovatieve ontwikkelingen in het veld.In dit pakket verdiep je je in bijvoorbeeld theater in de publieke ruimte, dansvoorstellingen die spelen met publieksopstellingen, performances op het snijvlak van theater en beeldende kunst, interactieve voorstellingen en nog veel meer.

Informatieboekje

In het informatieboekje staat informatie over het verdiepingspakket Theater- en danscultuur. Je leest hier wat er zoal aan bod komt, hoe het programma is opgebouwd, welke kennis en vaardigheden je opdoet en hoe je in aanraking komt met de beroepspraktijk. Dit boekje is handig voor eerstejaars studenten die hun keuze voor een pakket nog moeten maken. Voor ouderejaarsstudenten die al voor een verdiepingspakket staan ingeschreven, is dit een handig naslagwerk! Zo vind je hier onder andere een uitgebreide literatuurlijst waar je bij het schrijven van je BA Eindwerkstuk je voordeel mee kunt doen.

Cursusoverzicht

Dit pakket is bedoeld voor studenten die in televisie geïnteresseerd zijn in de meest brede zin van het woord. Je hebt belangstelling voor het hedendaagse televisielandschap en de voortdurende veranderingen waaraan televisie als medium onderhevig is: van nieuwe televisieformats tot ‘second screens’ en de online archivering van televisie. Je bent niet alleen geïnteresseerd in hoe specifieke programma’s hun kijkers aanspreken en uitnodigen om te participeren, je wil ook meer te weten komen over de media-industriële context waarin televisieprogramma’s en hun transmediale uitbreidingen tot stand komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verspreiding van televisiecontent op verschillende platforms, van tablets tot mobiele telefoons. 

Informatieboekje

In het informatieboekje staat informatie over het verdiepingspakket Televisie en mediacultuur. Je leest hier wat er zoal aan bod komt, hoe het programma is opgebouwd, welke kennis en vaardigheden je opdoet en hoe je in aanraking komt met de beroepspraktijk. Dit boekje is handig voor eerstejaars studenten die hun keuze voor een pakket nog moeten maken. Voor ouderejaarsstudenten die al voor een verdiepingspakket staan ingeschreven, is dit een handig naslagwerk! Zo vind je hier onder andere een uitgebreide literatuurlijst waar je bij het schrijven van je BA Eindwerkstuk je voordeel mee kunt doen.

Cursusoverzicht

The English trajectory Comparative Media Studies is meant for students who have a broad interest in historical and theoretical topics with regard to media and performance within the broader context of our mediatised culture and society in which theatre and dance, film, television and digital media are increasingly interrelated in many ways and respects. Students following this advanced trajectory are more specifically interested in subjects like spectatorship, playful media and performance cultures, media and performance in transition, and the performativity and mobility of screen media. This trajectory is in particular recommended to students who prefer to study several objects – theatre and dance, film and television, and digital media – instead of mainly one of these and who want to prepare themselves for the Research Master Media and Performance.

Booklet

This booklet describes what is on offer in this trajectory, how the programme is composed, and what knowledge and skills you develop. Moreover you will find a detailed list with relevant literature and short descriptions. This booklet is designed for first year students who still have to choose their advanced trajectory, and for students who are already participating in a trajectory.

Course overview

 • Je moet één verdiepingspakket compleet afronden binnen je major. Je kunt een cursus binnen het pakket dus niet vervangen door een cursus uit een ander verdiepingspakket.
 • In je profileringsruimte kun je een tweede verdiepingspakket volgen. Studenten die ‘Comparative Media Studies’ als eerste of tweede verdiepingspakket volgen hebben 7,5 EC overlap. De student volgt daarvoor een andere profileringscursus (vrije keuze) in de plaats.

Academische contextcursussen

Academische contextcursussen leren je Media en cultuur in een bredere wetenschappelijke en maatschappelijke context te bestuderen. Je volgt cursussen binnen en buiten het domein van de opleiding.

De bachelor Media en cultuur valt onder het domein Media- en cultuurwetenschappen. Je kiest binnen dit domein:

 • één cursus (7,5 EC) op niveau 1. Deze cursus volg je in blok 2 van het eerste jaar.
 • één cursus (7,5 EC) op niveau 3 binnen dit domein. Deze cursus volg je in blok 1 of 3 bij voorkeur in het derde jaar.

Domein Media- en Cultuurwetenschappen (7,5 EC op niveau 1)

 • Blok 2, niveau 1
  • MC1V14001 - Het culturele veld*
  • MC1V13001 - Gender, etniciteit en cultuurkritiek*

Domein Media- en Cultuurwetenschappen (7,5 EC op niveau 3)

 • Blok 1 / 3, niveau 3
  • MC3V14001 - Onderzoeksseminar Media en cultuur

* Deze cursus is niet meer in aanbod in 2018-2019, óf heeft een nieuwe/code titel gekregen. In de overgangsregelingen in de OER Media en cultuur kun je terugvinden welke cursus je ter vervanging kan volgen.

Je bent verplicht één cursus te doen uit een van de andere drie domeinen:

 1. Filosofie en Religiewetenschap
 2. Geschiedenis en Kunstgeschiedenis
 3. Talen, Literatuur en Communicatie

Je volgt deze cursus bij voorkeur in blok 2 van het tweede jaar, eventueel in het derde jaar.

Domein Filosofie en Religiewetenschap

 • Blok 2, niveau 1
  • WR1V14013 - De grote ideeën*
  • WR1V14001 - Mohammed in heden en verleden*

Domein Geschiedenis en Kunstgeschiedenis

 • Blok 2, niveau 1
  • GK1V14002 - Story of art*
  • GK1V14001 - Twee eeuwen Nederland*

Domein Talen, Literatuur en Communicatie

 • Blok 2, niveau 1
  • TL1V14002 - Sterke verhalen*
  • TL1V14001 - Taal: Feit en fictie*
  • CI1V13003 - Communicatie in context*

* Deze cursus is niet meer in aanbod in 2018-2019, óf heeft een nieuwe titel/code gekregen. In de overgangsregelingen in de OER Media en cultuur kun je terugvinden welke cursus je ter vervanging kan volgen.