Opleidingscommissie Media en cultuur

De opleidingscommissie brengt advies uit over de Onderwijs- en examenregeling (OER), bewaakt de kwaliteit van het onderwijs, stelt eventuele knelpunten aan de orde en adviseert over de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsbeleid. De visie van studenten speelt in de taken van de opleidingscommissie een centrale rol: cursusevaluaties en andere studentenevaluaties zijn een belangrijke bron van informatie.

SAMENSTELLING

  • dr. Laura Copier (voorzitter)
  • dr. Ansje van Beusekom
  • dr. Willemien Sanders
  • Esther Meyer (studentlid)
  • Lennart van Wageningen (studentlid)
  • Rinke de Haan (studentlid)

MEDEZEGGENSCHAP

De studentleden van de opleidingscommissie komen gemiddeld één keer in de twee weken bij elkaar om agendapunten van de OC-vergadering voor te bereiden en zaken die belangrijk zijn voor de kwaliteit van de opleiding te bespreken.

Afwisselend vindt er één keer per blok een DOO (Departementaal Overleg Orgaan) - waar alle leden van alle opleidingscommissies van het departement bij elkaar komen - en een FOO (Facultair Overleg Orgaan) - waar alle studentleden van de faculteit bij elkaar komen - plaats. Het doel van beide organen is het uitwisselen van ervaringen en het komen tot gezamenlijke oplossingen.

Om te weten wat er leeft bij de studenten en welke zaken ze aan moeten kaarten, hebben de studentleden je hulp nodig. Je kunt hen op verschillende manieren bereiken: