Opleidingsgerelateerd

Tijdens je studie aan de Universiteit Utrecht kun je bij verschillende begeleiders terecht voor vragen, begeleiding of advies op maat met betrekking tot je opleiding.

Elke student krijgt een tutor toegewezen. Dit is een docent van je opleiding die je helpt het beste uit je studie te halen. Je tutor is je eerste aanspreekpunt voor het maken van de juiste studiekeuzes en begeleidt je bij het opdoen van academische vorming.

Inhoudelijke begeleiding bij:
 

 • invulling major en profileringsruimte
 • maken van een studieplanning

De tutor kan je doorverwijzen naar de studieadviseur bij studievertragende (persoonlijke) omstandigheden. Zo kom je in contact met je tutor.

Voor gesprekken over jou en je studie ga je in eerste instantie naar je tutor. Met ingewikkelde vragen of problemen, over je studiekeuzes, -planning en -voortgang, kun je daarnaast terecht bij de studieadviseur. Raadpleeg de studieadviseur ook bij persoonlijke problemen of voorvallen die invloed hebben op het verloop van je studie.

Begeleiding en advies bij:
 

 • exameneisen/invulling studieprogramma
 • ingewikkelde studieplanningen
 • bindend studieadvies
 • afstudeerprocedures
 • vrijstellingen voor cursussen
 • cursussen volgen aan een andere universiteit (binnen of buiten Nederland)
 • studeren met een handicap of functiebeperking
 • studieproblemen (zoals gebrek aan studiemotivatie, conflicten met docenten of andere UU medewerkers of andere persoonlijke omstandigheden die je studievoortgang belemmeren)
 • studievertraging door bijzondere omstandigheden (zoals bijvoorbeeld ziekte)

Als je denkt studievertraging op te lopen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de studieadviseur. Bekijk de contactgegevens van de studieadviseur.

Bij het Studiepunt Geesteswetenschappen (facultaire studentenbalie) kun je terecht voor allerlei studie-inhoudelijke zaken.

Informatie of vragen over:
 

 • cursusinschrijving
 • rooster
 • registratie studieresultaten OSIRIS
 • studievoortgangoverzicht (SVO)
 • afstuderen
 • stages
 • studeren in het buitenland (via facultaire International Office)
 • studeren bij een van de Geesteswetenschappen opleidingen

Je kunt verder bij het Studiepunt een afspraak maken met de studieadviseur, de stagecoördinator en coördinator buitenland, diploma's en cijferlijsten laten waarmerken en verzoeken tot vrijstelling of goedkeuring van cursussen indienen. Neem contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Opleidingsoverstijgend

De universiteit heeft ook begeleiders voor opleidingsoverstijgende vragen. Bijvoorbeeld als je door bijzondere omstandigheden studievertraging oploopt en dit niet meer kunt oplossen door een aanpassing in het studieprogramma, of als je door psychische problemen niet goed kunt studeren. In het overzicht hieronder staan de begeleiders die je kunt benaderen.

Zie ook de studeertips en tools en trainingen die je verder kunnen helpen.

Bij Studentenservice kun je terecht voor informatie over studeren en het studentenleven, zoals informatie over aanmelding en inschrijving, collegegeld, studiefinanciering, bestuursbeurzen, arbeidsmarktoriëntatie, studentenorganisaties en studeren in het buitenland.

Een studentendecaan begeleidt en adviseert studenten die door overmacht studievertraging oplopen of dreigen op te lopen. Bijvoorbeeld door een handicap, (chronische) ziekte, bestuurswerk, topsport of bijzondere familieomstandigheden. Je kunt bij de studentendecaan terecht voor financiële of juridische vragen over wettelijke of universitaire regelingen. Via Studentenservice kun je telefonisch (of in persoon) een afspraak maken.

Studentenpsychologen helpen je bij het oplossen van persoonlijke en studiegerelateerde problemen die je studievoortgang in de weg staan. Lees de tips en tools die je alvast verder kunnen helpen of maak een afspraak bij een studentenpsycholoog.

Het Skills Lab brengt zo helder mogelijk in kaart wat er allemaal te vinden is aan:

 • trainingen
 • workshops
 • cursussen
 • individuele begeleiding
 • tools

Op het gebied van academische vaardigheden (beter en effectiever te studeren, onderzoeken of communiceren)

De career officers van Career Services helpen je bij het oriënteren op de arbeidsmarkt. Je kunt hier onder meer terecht voor loopbaantrainingen, een review van je sollicitatiebrief of CV of een individueel adviesgesprek.

Twijfel je over de gekozen bacheloropleiding? De studieloopbaanadviseur geeft workshops herorientatie studiekeuze. Heb je moeite met het kiezen van een master, dan is er de workshop Kiezen voor master en loopbaan.

Het Platform Onbeperkt Studeren is een platform voor en door studenten met een functiebeperking. Naast inspraak in het beleid en het geven van voorlichting, begeleiden ze studenten met een functiebeperking zoals dyslexie, AD(H)D, autisme etc. Wil jij meer weten of heb je behoefte aan extra ondersteuning of begeleiding voor bij je studie of buiten je studie zoals wonen, werken en uitgaan? Wellicht is een buddy wel iets voor jou. Kijk op: https://students.uu.nl/onbeperktstuderen