Deze minor wordt in 2019-2020 niet meer aangeboden.

Inhoud minor

De minor Macht en onmacht van de markt gaat over de vorming, effecten en wenselijkheid van de markt als economisch instituut, en van het kapitalisme als een economisch systeem waarin de markt centraal staat. Hoe dominant is de markt geweest in de economische ontwikkeling in Europa en de wereld? Is de markt een goede manier om met schaarste om te gaan, of zijn andere economische instituties in sommige situaties beter geschikt? Welke theorieën zijn er in de geschiedenis over de markteconomie ontwikkeld, en hoe overtuigend zijn deze theorieën? Hoe ziet een ethisch kader er uit dat we kunnen gebruiken om de effecten van de markt te evalueren?

Doel

Het doel van de minor is om je grondige kennis te laten verwerven van economische, geschiedkundige en filosofische inzichten over de markt en het marktsysteem. Maar ook om je in staat te stellen om zelf op een onderbouwde en kritische manier vragen te kunnen onderzoeken op dit terrein.

Studieprogramma

Het studieprogramma van deze minor bestaat uit 4 cursussen van in totaal 30 EC. De 1e en 4e cursus zijn ook onderdeel van de minor Politiek tussen nationale staat en mondiale samenleving, waarin politieke instituties centraal staan in plaats van de instituties van de markt. 

Ingangseisen

Kijk goed naar de ingangseisen van de cursussen en of er een plaatsingscommissie is. Zie hiervoor de cursusbeschrijvingen in de Universitaire Onderwijscatalogus.

Cursusaanbod

Aansluiting bachelors

De minor sluit onder meer goed aan op:

  • Geschiedenis: de verdiepingspakketten 'Staat en burgerschap', 'Geschiedenis van het kapitalisme' en 'Globalisering'.
  • Wijsbegeerte: de verdiepingspakketten 'Ethiek en Politiek' en 'Wat is de mens?'.

Voorbereiding masters

De minor bereidt onder meer goed voor op:

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Als student van de Universiteit Utrecht moet je voor de minor als geheel en de bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor zowel de minor als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een bewijs van inschrijving van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken (maandag 3 juni t/m maandag 17 juni om 12:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.