Inhoud minor

De minor Macht en onmacht van de markt gaat over de vorming, effecten en wenselijkheid van de markt als economisch instituut, en van het kapitalisme als een economisch systeem waarin de markt centraal staat. Hoe dominant is de markt geweest in de economische ontwikkeling in Europa en de wereld? Is de markt een goede manier om met schaarste om te gaan, of zijn andere economische instituties in sommige situaties beter geschikt? Welke theorieën zijn er in de geschiedenis over de markteconomie ontwikkeld, en hoe overtuigend zijn deze theorieën? Hoe ziet een ethisch kader er uit dat we kunnen gebruiken om de effecten van de markt te evalueren?

Doel

Het doel van de minor is om je grondige kennis te laten verwerven van economische, geschiedkundige en filosofische inzichten over de markt en het marktsysteem. Maar ook om je in staat te stellen om zelf op een onderbouwde en kritische manier vragen te kunnen onderzoeken op dit terrein.

Cursussen

Het studieprogramma van de minor bestaat uit vier cursussen (30 EC). De eerste cursus geeft een inleiding in institutionele analyse, waarbij zowel economische als politieke instituties centraal staan. Daarna volgt een cursus waarin het historisch overzicht gegeven wordt van het denken over de markt, marktsystemen en hun alternatieven. De derde cursus richt zich op de ethische analyse van de markt en het marktdenken. In de laatste cursus kunnen de studenten de opgedane kennis aanwenden in het beantwoorden van een eigen onderzoeksvraag over de markt en alternatieve economische instituties. 

De eerste en vierde cursus heeft deze minor gemeenschappelijk met de minor Politiek tussen nationale staat en mondiale samenleving, waarin politieke instituties centraal staan in plaats van de instituties van de markt.

Aansluiting bachelors

De minor sluit onder meer goed aan op:

 • De verdiepingspakketten 'Staat en burgerschap', 'Geschiedenis van het kapitalisme' en 'Globalisering' bij de bacheloropleiding Geschiedenis.
 • De verdiepingspakketten 'Ethiek en Politiek' en 'Wat is de mens?' bij de bacheloropleiding Wijsbegeerte.

Voorbereiding masters

De minor bereidt onder meer goed voor op:

STUDIEPROGRAMMA

De minor De macht en onmacht van de markt bestaat uit vier verplichte cursussen (30 EC).

Blok 1

GE2V15001
Geld, macht, staat en markt
Niveau 2
7,5 EC

Blok 2

GE3V15002
Van Marx tot Mao
Niveau 3
7,5 EC

Blok 3

WY3V15001
Het kapitalisme als moreel systeem
Niveau 3
7,5 EC

Blok 4

GE3V14007
Instituties geanalyseerd
Niveau 3
7,5 EC

INGANGSEISEN

Voor de cursussen die deel uitmaken van deze minor kunnen bepaalde ingangseisen gelden en sommige cursussen hebben een plaatsingscommissie. Raadpleeg hiervoor de cursusbeschrijvingen in de Universitaire Onderwijscatalogus.

Aanmelden en inschrijven

Op welke manier je je voor de minor kunt inschrijven hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor een minor en bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor de minor zowel als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 28 mei t/m maandag 4 juni 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 1 en 2 2018-2019.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten hier ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier (doc) gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Het formulier kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 28 mei t/m maandag 4 juni 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 1 en 2 2018-2019.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Drift 10, 3512 BS Utrecht
(030) 253 6285
studiepunt.gw@uu.nl

Voor korte vragen zijn wij ook via WhatsApp bereikbaar op: 06 41084538 (let op: dit nummer is alleen bedoeld voor WhatsApp) Op maandag t/m vrijdag krijg je tussen 9.00u - 17.00u zo snel mogelijk een antwoord.

Vermeld bij correspondentie altijd je studentnummer en opleiding!

Telefoon

maandag t/m vrijdag: 11.00 - 12.30 uur / 13.00 - 15.00 uur

Balie

maandag t/m vrijdag: 11.00 - 15.00 uur

 

Waarvoor ga je naar het Studiepunt Geesteswetenschappen?

 • voor studie-inhoudelijke zaken:
  • cursusinschrijving
  • roosters
  • registratie studieresultaten (OSIRIS)
  • studievoortgangoverzicht (SVO)
  • stages
  • studeren in het buitenland
  • en afstuderen
 • om een afspraak maken met
  • de studieadviseur
  • de stagecoördinator
  • en coördinator buitenland
 • voor het waarmerken van diploma's en cijferlijsten
 • om een verzoek tot vrijstelling of goedkeuring van cursussen in te dienen