Studieprogramma

Het masterprogramma Literair vertalen heeft een studielast van 90 EC en duurt 1,5 jaar. Deze master wordt aangeboden in samenwerking met de KU Leuven/Antwerpen. In de StudeerWijzer staat handige informatie die je dit studiejaar kunt gebruiken.

Studieopbouw

Ga naar de Cursusplanner voor een overzicht van je examenprogramma en de bijbehorende cursussen. Een uitgebreide omschrijving van de verschillende onderdelen van je studieprogramma staat hieronder. In de Onderwijs- en Examenregeling staat precies waaraan je moet voldoen om te kunnen afstuderen en wat je moet doen als je cursussen moet inhalen. Je bent afgestudeerd als je aan alle eisen van je examenprogramma hebt voldaan. 

Je studie bestaat uit verschillende onderdelen:

 • 20 EC: Verplichte taalspecifieke cursussen
 • 35 EC: Verplichte taaloverstijgende cursussen
 • 5 EC: Verplichte cursussen beroepsoriëntatie
 • 30 EC: Afstudeerproject
Studieschema Literair vertalen
Semester 1

Blok 1, 2, 3, 4

 • Lezingenreeks Literair Vertalen (5 EC)

Blok 1

 • Gespecialiseerd vertalen 1: professioneel en literair vertalen (5 EC)
 • Vertaalmethoden en -ethiek (5 EC)
 • Theorie en praktijk van het literair vertalen (5 EC)

Blok 2

 • Gespecialiseerd vertalen 2: moderne media en fictie (5 EC)
 • Vertaalkritiek, revisie en editing (5 EC)
 • Verplichte taalspecifieke keuze (5 EC)
Semester 2

Blok 3

 • Literaire stilistiek voor vertalers (5 EC)
 • Beroepsoriëntatie voor vertalers (5 EC)

Blok 3 & 4

 • Intensieve cursus literair vertalen (5 EC)

Blok 4

 • Researchseminar vertaalwetenschap: literair vertalen (5 EC)
 • Het veld van literair vertalen (5 EC)
Semester 3
 • Vertaalproject (10 EC)
 • Scriptie (20 EC)

Studievoortgangsoverzicht (SVO)

Op je studievoortgangsoverzicht staan al je behaalde resultaten. Ook zie je in hoeverre je aan de exameneisen voldoet. Je kunt je studievoortgangsoverzicht raadplegen in OSIRIS onder het tabblad ‘Voortgang’. 

Een wijziging maken

In je SVO zie je of alle behaalde resultaten goed zijn geregistreerd en onder het juiste kopje staan. Staan er resultaten onder ‘Overig’ die je wilt laten meetellen binnen je studieprogramma of heb je andere wijzigingen? Volg dan de stappen:
 

 • Ga naar Osiris Student > Zaken > Mijn zaken > Start een nieuwe zaak met het plusje rechtsonder.
 • Een nieuw venster opent. Zorg dat je pop-up blocker uit staat, anders wordt het nieuwe venster niet geopend.
 • Kies Verzoek examencommissie > Goedkeuring cursussen binnen de UU of SVO wijziging.