Het masterprogramma Literair vertalen organiseert een aantal dagen in het jaar een diploma-uitreiking. Je ontvangt per e-mail een persoonlijke uitnodiging waarin nog de precieze tijd en plaats worden vermeld.