Studievoortgang

EXAMENPROGRAMMA

Bij aanvang van je studie word je ingeschreven op het voor jou geldende examenprogramma van je masterprogramma. Iedere opleiding beschrijft in haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) (art. 3.5.4) aan welke eisen je moet voldoen om het examen te behalen en ‘vertaalt’ deze eisen in een examenprogramma.

Studievoortgangsoverzicht (SVO)

Op je studievoortgangsoverzicht staan al je behaalde resultaten. Ook zie je in hoeverre je aan de exameneisen voldoet. Je kunt je studievoortgangsoverzicht raadplegen in Osiris onder het tabblad ‘Voortgang’.