Het masterprogramma Literair vertalen heeft een studielast van 90 EC en duurt 1,5 jaar. Deze master wordt aangeboden in samenwerking met de KU Leuven/Antwerpen.

Studieopbouw

Ga naar de Cursusplanner voor een overzicht van je examenprogramma en de bijbehorende cursussen. Een uitgebreide omschrijving van de verschillende onderdelen van je studieprogramma staat hieronder. In het programmaboek staat allerlei nuttige informatie om je de eerste weken op weg te helpen.

Onderdelen

  • Verplichte taalspecifieke cursussen Vertalen (20 EC): taalspecifieke vertaalcolleges, vertaaltutorials, individuele vertaalopdrachten
  • Verplichte taaloverstijgende cursussen vertaalreflectie (25 EC)
  • Verplichte cursussen beroepsoriëntatie (20 EC): ondernemerschap (5 EC), het veld van literair vertalen (5EC), lezingenreeks literair vertalen (5 EC)
  • Afstudeerproject (30 EC): Een vertaalproject (10 EC) en een scriptie (20 EC)

Exameneisen

Bij aanvang van je studie word je ingeschreven voor het examenprogramma van je master. Wat dit is, staat uitgebreid beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) (art. 3.5.4). Hierin staat ook aan welke eisen je moet voldoen om de kunnen afstuderen

Studievoortgangsoverzicht (SVO)

Op je studievoortgangsoverzicht staan al je behaalde resultaten. Ook zie je in hoeverre je aan de exameneisen voldoet. Je kunt je studievoortgangsoverzicht raadplegen in OSIRIS onder het tabblad ‘Voortgang’. 

 

Als je wilt afwijken van je examenprogramma, moet je van tevoren goedkeuring of vrijstelling vragen aan de examencommissie van je opleiding. Als je verzoek wordt goedgekeurd, wordt dit uiteindelijk ook opgenomen in OSIRIS, en verwerkt in je examenprogramma en studievoortgangsoverzicht.

Je studeert af als de examencommissie van je opleiding op basis van je studievoortgangsoverzicht en de voor jou geldende OER heeft geconstateerd dat je aan alle eisen van je examenprogramma hebt voldaan. De cursussen die vermeld staan op je studievoortgangsoverzicht worden vermeld op het Internationaal Diplomasupplement (IDS), de bijlage die je ontvangt bij je diploma. Cursussen vermeld onder het kopje ‘Resultaten-Overig’ maken geen deel uit van je examenprogramma en staan niet op je IDS.

Als je vragen hebt over je studievoortgangsoverzicht of onjuistheden hierin constateert, neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.