Opleidingscommissie (OC)

De opleidingscommissie brengt advies uit over de Onderwijs- en examenregeling (OER), bewaakt de kwaliteit van het onderwijs, stelt eventuele knelpunten aan de orde en adviseert over de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsbeleid. De visie van studenten speelt in de taken van de opleidingscommissie een centrale rol: cursusevaluaties en andere studentenevaluaties zijn een belangrijke bron van informatie.

Samenstelling

  • Dr. Reindert Dhondt (Literature Today) Voorzitter
  • Dr. Gys Walt van Egdom (Professioneel Vertalen)
  • Dr. Nina Geerdink (Neerlandistiek)
  • Jitske van Luit (studentlid MA Neerlandistiek) 
  • Hester Schneider (studentlid MA Professioneel Vertalen)
  • Roos Krijger (studentlid MA Literair Vertalen) 

Contact

De OC is te bereiken via de studentleden: OCLetterkundeMA.gw@uu.nl, en adviseert over de volgende masterprogramma's:

  • Literair Vertalen
  • Professioneel Vertalen
  • Literatuur Vandaag/Literature Today
  • Neerlandistiek