Inhoud minor

Het minorpakket bestaat uit cursussen op het gebied van methoden van klinisch-wetenschappelijk onderzoek, (patho)fysiologie van stem, spraak, taal en gehoor en klinische linguïstiek. Daarnaast is een korte oriënterende stage in een zorginstelling, verbonden met een onderzoeksopdracht, deel van de minor. De stage is bedoeld om je bekend te maken met logopedische diagnostiek en interventie en de context waarin deze plaatsvinden.

Doel

De minor Logopediewetenschap is bedoeld voor studenten die een taal- of gedragswetenschappelijke major volgen en die zich willen verdiepen in spraak- en taalstoornissen en de zorg aan mensen die aan zulke stoornissen lijden.

Cursussen

Het hoofddoel van de cursus ‘Methoden kwantitatief onderzoek’ (KGWP02014) is het verkrijgen van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn om een kwantitatieve onderzoekspublicatie te kunnen beoordelen op methodologische kwaliteit. Daarvoor is het nodig vertrouwd te raken met het methodologische begrippenkader, de verschillende onderzoeksdesigns en interpretatie van resultaten van kwantitatief onderzoek. Het beoordelen van de interne en externe validiteit van deze designs is daarbij een belangrijk onderdeel. De cursus levert een belangrijke bijdrage aan je algemene academische vorming en creëert de methodologische basis voor het vervolg van de minor.

De stage (TL2V14009) stelt je in de gelegenheid om kennis op te doen over de logopedische zorg. In welke vorm wordt deze aangeboden, door welke instellingen en beroepsbeoefenaren (specialisten)? Wie is de clientèle? Wat zijn de institutionele en financiële kaders? Je krijgt de opdracht om zorgverleners (logopedisten), zorgmanagers en cliënten te interviewen en op basis daarvan te rapporteren. In het stageverslag zal ook een casusbeschrijving opgenomen moeten worden. Ter ondersteuning van deze activiteiten volg je de cursus ‘Methoden kwalitatief onderzoek’ (KGWP01014). Deze cursus start in blok 1 (september) en is opgezet om studenten vertrouwd te maken met kwalitatief onderzoek. Aan het eind van de cursus kunnen studenten de kwaliteit van een kwalitatief wetenschappelijk artikel beoordelen. De cursus beoogt daarnaast studenten te leren ‘kwalitatief’ te denken, o.a. door de opgedane methodologische kennis toe te passen en kennis te maken met enkele basisvaardigheden behorend bij kwalitatief onderzoek. In de cursus wordt aandacht besteed aan het constructivistische wetenschapsparadigma, de empirische cyclus van kwalitatief onderzoek, het kwalitatieve begrippenkader en de wijze waarop resultaten van kwalitatief onderzoek kunnen worden gepresenteerd en geïnterpreteerd.

Voorbereiding masters

De minor is een goede voorbereiding op het masterprogramma Logopediewetenschap (UU / UMCU) en andere masterprogramma’s op het gebied van spraak- en taalpathologie.

Studieprogramma

De minor Logopediewetenschap bestaat uit drie verplichte cursussen en een verplichte stage inclusief Methoden kwalitatief onderzoek (30 EC).

Let op: Als je de minor wilt volgen, schrijf je je tijdens de inschrijfperiode in voor de minor én voor de stage (TL2V14009 - blok 2, 3 of 4). Je neemt zo snel mogelijk contact op met de contactpersoon van de minor voor het zoeken en plannen van je stage. ‘Onderwijszaken UMC’ schrijft de deelnemers van de minor in voor de methoden cursussen KGWP02014 en KGWP01014 (start in blok 1 - september). Via het UMC ontvang je t.z.t. de informatie over de roostering van de methodologie-cursussen. Voor eventuele vragen over de cursussen Methoden kwalitatief onderzoek en Methoden kwantitatief onderzoek kun je contact opnemen met Onderwijszaken KGW via onderwijszakenkgw@umcutrecht.nl

Blok 2, 3 en 4

KGWP02014

Methoden kwantitatief onderzoek (premastercursus KGW)
Let op: de cursusinschrijving voor deze cursus wijkt af van de normale procedure- zie beschrijving hierboven.

Niveau 1

7,5 EC

Blok 2

TL2V14009

Stage Logopedie (inclusief methoden kwalitatief onderzoek KGWP01014. Deze cursus start in blok 1!)

Niveau 2

7,5 EC

Blok 3
Blok 4

TL3V14108

Klinische linguïstiek

Niveau 3

7,5 EC

Ingangseisen

Voor de cursussen die deel uitmaken van deze minor kunnen bepaalde ingangseisen gelden. Raadpleeg hiervoor de cursusbeschrijvingen in de Universitaire Onderwijscatalogus.

Methoden & Statistiek

Studenten van een ander BA-programma dan de Bachelor Taalwetenschap aan de UU moeten, voordat ze kunnen beginnen aan de minor Logopediewetenschap, kunnen aantonen dat ze een cursus op het gebied van Methoden & Statistiek met succes hebben afgerond.

Aanmelden en inschrijven

Op welke manier je je voor de minor kunt inschrijven hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor een minor en bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor de minor zowel als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 oktober t/m maandag 5 november 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten hier ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een bewijs van inschrijving van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 oktober t/m maandag 5 november 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Studiepunt Geesteswetenschappen

Drift 10, 3512 BS Utrecht
(030) 253 6285
studiepunt.gw@uu.nl

Let op: het Studiepunt Geesteswetenschappen is gesloten van 24 december t/m 6 januari.

Voor korte vragen zijn wij ook via WhatsApp bereikbaar op: 06 41084538 (let op: dit nummer is alleen bedoeld voor WhatsApp). Op maandag t/m vrijdag krijg je tussen 9.00u - 17.00u zo snel mogelijk een antwoord.

Vermeld bij correspondentie altijd je studentnummer en opleiding!

Telefoon

11.00 - 12.30 uur (ma t/m vr)
13.00 - 15.00 uur (ma t/m vr)

Balie

11.00 - 15.00 uur (ma t/m vr)