Studenten die vóór studiejaar 2017-2018 zijn begonnen met hun studie, kunnen in de overgangsregelingen van de Onderwijs- en Examenregeling Literatuurwetenschap kijken welke cursussen ze moeten volgen.

Basispakketten

In het eerste jaar en blok 1 van het tweede jaar volg je twee verplichte basispakketten van elk 30 EC. In deze basispakketten oriënteer je je op de belangrijke theorieën en methodes van de verschillende richtingen uit de studie Literatuurwetenschap.

 • Blok 1, niveau 1
  • LI1V13001 - Lit-Van epos tot roman *
  • LI1V13002 - Lit-Close Reading. Betekenis en vorm
 • Blok 2, niveau 1
  • LI1V13003 - Lit-From the Novel to Fanfiction *
 • Blok 3, niveau 2
  • LI2V13002 - Lit-Antieke Mythen in de Europese literatuur. Betekenis en context *

* Let op: deze cursus is niet meer in aanbod, zie de overgangsregelingen in de Onderwijs- en Examenregeling van Literatuurwetenschap.

 • Blok 3, niveau 1
  • LI1V13005 Lit-Oraliteit naar schriftcultuur: Arthur, koning van verhalen *
 • Blok 4, niveau 2
  • LI2V13001 Lit-Literature and the Cinema *
 • Blok 4, niveau 3
  • LI3V13001 Lit-Verbeelding als cultuurkritiek*
 • Blok 1 (jaar 2), niveau 2
  • LI3V17103 Lit-Utopian Imagination **

* Let op: deze cursus is niet meer in aanbod, zie de overgangsregelingen in de Onderwijs- en Examenregeling van Literatuurwetenschap

** Let op: deze cursus verandert van niveau (N3), blok (gaat naar blok 3!)

Verdiepingspakketten

Aan het einde van het eerste jaar kies je een verdiepingspakket. Dit is een specialistische selectie van vier samenhangende cursussen binnen een onderzoeksrichting die een voorbereiding zijn op je eindwerkstuk (dat je in jaar 3 schrijft). Je volgt de cursussen uit je verdiepingspakket in het tweede jaar. Daarnaast kun je in je vrije ruimte van je profileringsruimte cursussen uit een ander verdiepingspakket volgen.

 • Je moet één verdiepingspakket compleet afronden binnen je major. Je kunt een cursus binnen het pakket dus niet vervangen door een cursus uit een ander verdiepingspakket.
 • In je profileringsruimte kun je extra cursussen opnemen uit de andere verdiepingspakketten. Deze cursussen volg je dus ‘los’, je hoeft niet het hele pakket te doen. 

Als eerstejaarsstudent schrijf je je tijdens de cursusinschrijvingsperiode blok 1 en 2 (in juni) in voor de eerste twee cursussen van het door jou gekozen verdiepingspakket. Voor de verdiepingspakketcursussen in blok 3 en 4 is de cursusinschrijving in november. Vóór de cursusinschrijfperiode in juni krijg je van het Studiepunt een e-mail met het verzoek door te geven voor welk verdiepingspakket je kiest.

Meer informatie?

Het onderzoek naar en debat over wereldliteratuur heeft de afgelopen 15 jaar – samen met de postkoloniale studies en de vertaalwetenschap – de grenzen van de vergelijkende literatuurwetenschap verlegd. In dit pakket leren studenten alles over de state of the art van dit internationale en interdisciplinaire veld. Zij lezen nu voorbij de grenzen van de West-Europese literatuur, maken zich een nieuw, international corpus aan teksten eigen, en leren over de wijze waarop de literatuurwetenschap weer een uitgesproken vergelijkende wetenschap is geworden. Ook zullen ze de bemiddelende rol van de internationale uitgeverij leren kennen.

Cursusoverzicht

 • Blok 1, niveau 2
  • LI2V14101 Lit-Introduction to World literature
 • Blok 2, niveau 3
  • LI3V14102 Lit-Migration and diaspora in Europe
 • Blok 3, niveau 3. Let op; ben je gestart in 2016-17? Dan volg je in blok 3:
  • LI3V14203 Lit-Human Rights and Bildung
 • Blok 4, niveau 3
  • LI3V14103 Lit-Postcolonialism and cosmopolitanism
 • Blok 4, niveau 3
  • LI3V14104 Lit-Het literaire boek de wereld rond*

* Let op: deze cursus is niet meer in aanbod, zie de overgangsregelingen in de Onderwijs- en Examenregeling van Literatuurwetenschap.

In de Cursusplanner vind je een overzicht van de cursussen die horen bij dit pakket. Let op: selecteer het juiste studiejaar en klik vervolgens linksonder op [V1] om het overzicht op te vragen. 
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

Dit verdiepingspakket beoogt een reflectie te bieden op de spanningen, conflicten en controverses in de relaties tussen literatuur en de samenleving. Het onderzoek naar de relaties tussen literatuur, recht en politiek heeft een lange geschiedenis maar is de afgelopen 10 jaar bepalend geweest voor de literatuurwetenschap. Toonaangevende wetenschappers onderzoeken momenteel de relaties literatuur en mensenrechten, literatuur, dissidentie en censuur, en literatuur en culturele herinnering. Je maakt kennis met de belangrijkste, actuele debatten op dit terrein en leert individuele casussen de historische en theoretische verbanden tussen literatuur, recht, cultuur en politiek te duiden. 

Cursusoverzicht

 • Blok 1, niveau 2
  • LI2V14201 Lit-Banned Books
 • Blok 2, niveau 3
  • LI3V14202 Lit-Contesting the Past
 • Blok 3, niveau 3
  • LI3V14203 Lit-Human Rights and Bildung
 • Blok 4, niveau 3
  • LI3V14204 Lit-Literature and Dissent

In de Cursusplanner vind je een overzicht van de cursussen die horen bij dit pakket. Let op: selecteer het juiste studiejaar en klik vervolgens linksonder op [V2] om het overzicht op te vragen. 
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

Academische contextcursussen

Academische contextcursussen leren je de literatuur in een bredere wetenschappelijke en maatschappelijke context te bestuderen. Je volgt cursussen binnen en buiten het domein van de opleiding.

De bachelor Literatuurwetenschap valt onder het domein Talen, Literatuur en Communicatie. Je kiest binnen dit domein:

 • één cursus (7,5 EC) op niveau 1. Deze cursus volg je in blok 2 van het eerste jaar.
 • één cursus (7,5 EC) op niveau 3 binnen dit domein. Deze cursus volg je in blok 1 of 3 bij voorkeur in het derde jaar, eventueel in het tweede jaar.

Domein Talen, Literatuur en Communicatie (7,5 EC op niveau 1)

 • Blok 1, niveau 1
  • LI1V17003 Tlc-De kracht van literatuur*

Domein Talen, Literatuur en Communicatie (7,5 EC op niveau 3)

 • Blok 3, niveau 3
  • TL3V14001 Tlc-Methoden van onderzoek naar interculturele communicatie
  • TL3V14004 Tlc-Literary Toolbox
  • TL3V14003 Tlc-Vertalen en vertaalwetenschap

* Let op: deze cursus is niet meer in aanbod, zie de overgangsregelingen in de Onderwijs- en Examenregeling van Literatuurwetenschap.

In de Cursusplanner vind je een overzicht van de cursussen die horen bij dit pakket. Let op: selecteer het juiste studiejaar en klik vervolgens linksonder op [AK] om het overzicht op te vragen. 
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

Deze eis is per 2017-2018 komen te vervallen. Voor studenten die er al aan voldaan hebben, blijft de cursus uiteraard onderdeel van het examenprogramma. Voor studenten die nog niet aan de eis voldaan hebben, vervalt de verplichting van het volgen van een Academische Contextcursus buiten domein. De student kiest een cursus uit het complete aanbod van Geesteswetenschappen.