Basispakketten

In het eerste jaar volg je twee verplichte basispakketten van elk 30 EC. In deze basispakketten oriënteer je je op de belangrijke theorieën en methodes van de verschillende richtingen uit de studie Literatuurwetenschap.

Basispakket 1: Wat (verplicht, 30 EC)
 • Blok 1, niveau 1
  • LI1V17001 - Lit-Eurolit 1: Oudheid & Middeleeuwen
 • Blok 2, niveau 1
  • LI1V17002 - Lit-Eurolit 2: Vroegmoderne Europese literatuur
 • Blok 3, niveau 2
  • LI2V17001 - Lit-Eurolit 3: 1789-1914n
 • Blok 4, niveau 2
  • LI2V17002 - Lit-Eurolit 4: 1914 - now (including new media)

In de Cursusplanner vind je een overzicht van de cursussen die horen bij dit pakket. Let op: selecteer het juiste studiejaar en klik vervolgens linksonder op [B1] om het overzicht op te vragen. 
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

Basispakket 2: Hoe (verplicht, 30 EC)
 • Blok 1, niveau 1
  • LI1V17003 - Lit-De kracht van literatuur
 • Blok 2, niveau 1
  • LI2V13001 - Lit-Close reading
 • Blok 3, niveau 2
  • LI3V13001 - Lit-Mythos en logos
 • Blok 4, niveau 3
  • LI2V14001 - Lit-Verbeelding als cultuurkritiek

In de Cursusplanner vind je een overzicht van de cursussen die horen bij dit pakket. Let op: selecteer het juiste studiejaar en klik vervolgens linksonder op [B2] om het overzicht op te vragen. 
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

Verdiepingspakketten

Aan het einde van het eerste jaar kies je een verdiepingspakket. Dit is een specialistische selectie van vier samenhangende cursussen binnen een onderzoeksrichting die een voorbereiding zijn op je eindwerkstuk (dat je in jaar 3 schrijft). Je volgt de cursussen uit je verdiepingspakket in het tweede jaar. Daarnaast kun je in je profileringsruimte het andere verdiepingspakket volgen.

Voorwaarden verdiepingspakketten
 • Je moet één verdiepingspakket compleet afronden binnen je major. Je kunt een cursus binnen het pakket dus niet vervangen door een cursus uit een ander verdiepingspakket.
 • In je profileringsruimte kun je extra cursussen opnemen uit de andere verdiepingspakketten. Deze cursussen volg je dus ‘los’, je hoeft niet het hele pakket te doen. 
Inschrijven verdiepingspakketten

Als eerstejaarsstudent schrijf je je tijdens de cursusinschrijvingsperiode blok 1 en 2 in voor de eerste twee cursussen van het door jou gekozen verdiepingspakket. Voor de verdiepingspakketcursussen in blok 3 en 4 is de cursusinschrijving in november.

Meer informatie?

Verdiepingspakket 1 (V1): 'World Literature'

Het onderzoek naar en debat over wereldliteratuur heeft de afgelopen 15 jaar – samen met de postkoloniale studies en de vertaalwetenschap – de grenzen van de vergelijkende literatuurwetenschap verlegd. In dit pakket leren studenten alles over de state of the art van dit internationale en interdisciplinaire veld. Zij lezen nu voorbij de grenzen van de West-Europese literatuur, maken zich een nieuw, international corpus aan teksten eigen, en leren over de wijze waarop de literatuurwetenschap weer een uitgesproken vergelijkende wetenschap is geworden. Ook zullen ze de bemiddelende rol van de internationale uitgeverij leren kennen.

Cursusoverzicht

 • Blok 1, niveau 2
  • LI2V14101 - Lit-Introduction to World literature
 • Blok 2, niveau 3
  • LI3V14102 - Lit-Migration and diaspora in Europe
 • Blok 3, niveau 3
  • LI3V17103 - Lit-Utopian Imagination
 • Blok 4, niveau 3
  • LI3V14103 - Lit-Postcolonialism and cosmopolitanism

In de Cursusplanner vind je een overzicht van de cursussen die horen bij dit pakket. Let op: selecteer het juiste studiejaar en klik vervolgens linksonder op [V1] om het overzicht op te vragen. Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

Verdiepingspakket 2 (V2): 'Literature in Conflict'

Dit verdiepingspakket beoogt een reflectie te bieden op de spanningen, conflicten en controverses in de relaties tussen literatuur en de samenleving. Het onderzoek naar de relaties tussen literatuur, recht en politiek heeft een lange geschiedenis maar is de afgelopen 10 jaar bepalend geweest voor de literatuurwetenschap. Toonaangevende wetenschappers onderzoeken momenteel de relaties literatuur en mensenrechten, literatuur, dissidentie en censuur, en literatuur en culturele herinnering. Je maakt kennis met de belangrijkste, actuele debatten op dit terrein en leert individuele casussen de historische en theoretische verbanden tussen literatuur, recht, cultuur en politiek te duiden. 

Cursusoverzicht

 • Blok 1, niveau 2
  • LI2V17201 - Lit-Banned Books
 • Blok 2, niveau 3
  • LI3V17202 - Lit-Contesting the Past
 • Blok 3, niveau 3
  • LI3V14203 - Lit-Human Rights and Bildung
 • Blok 4, niveau 3
  • LI3V14204 - Lit-Literature and Dissent

In de Cursusplanner vind je een overzicht van de cursussen die horen bij dit pakket. Let op: selecteer het juiste studiejaar en klik vervolgens linksonder op [V2] om het overzicht op te vragen. Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

Academische contextcursussen en methodencursus

Academische contextcursussen leren je de literatuur in een bredere wetenschappelijke en maatschappelijke context te bestuderen.

Academische contextcursus (verplichte keuze 7,5 EC op niveau 2)
 • Blok 1, niveau 3
  • RS3V14006 Literatuur en Christendom
  • TL3V15110 Tlc-Andere werelden
 • Blok 2, niveau 3
  • TL3V15112 - Tlc-Conflict
  • TL3V14114 Tlc-Literatuur en filosofie
 • Blok 4, niveau 2
  • TL2V14001 Tlc-Retorica

In de Cursusplanner vind je een overzicht van onderstaande cursussen. Let op: selecteer het juiste studiejaar en klik vervolgens linksonder op [MO] om het overzicht op te vragen. 
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

Methodencursus (verplicht 7,5 op niveau 3)
 • Blok 3, niveau 3
  • TL3V14004 Tlc-Literary Toolbox

In de Cursusplanner vind je een overzicht van onderstaande cursussen. Let op: selecteer het juiste studiejaar en klik vervolgens linksonder op [MO] om het overzicht op te vragen. 
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

Verder volg je in je derde jaar de cursus Republic of letters (in aanbod vanaf 2018-2019). Deze cursus bereidt je voor op het schrijven van het Eindwerkstuk.