Basispakketten

In het eerste jaar volg je twee verplichte basispakketten van elk 30 EC. In deze basispakketten oriënteer je je op de belangrijke theorieën en methodes van de verschillende richtingen uit de studie Literatuurwetenschap.

 • Blok 1, niveau 1
  • LI1V17001 - Lit-Eurolit 1: Antiquity and Middle Ages/Oudheid & Middeleeuwen
 • Blok 2, niveau 1
  • LI1V17002 - Lit-Eurolit 2: Early modern Literature/Vroegmoderne Europese literatuur
 • Blok 3, niveau 2
  • LI2V17001 - Lit-Eurolit 3: 1789-1914
 • Blok 4, niveau 2
  • LI2V17002 - Lit-Eurolit 4: 1914 - now (including new media)

In de Cursusplanner vind je een overzicht van de cursussen die horen bij dit pakket. Let op: selecteer het juiste studiejaar en klik vervolgens linksonder op [B1] om het overzicht op te vragen. 
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

 • Blok 1, niveau 1
  • LI1V17003 - Lit-De kracht van literatuur*
 • Blok 2, niveau 1
  • LI2V13001 - Lit-Close reading
 • Blok 3, niveau 2
  • LI3V13001 - Lit-Mythos & Logos
 • Blok 4, niveau 3
  • LI2V14001 - Lit-Verbeelding als cultuurkritiek*

* Let op: deze cursus is niet meer in aanbod, zie de overgangsregelingen in de Onderwijs- en Examenregeling Literatuurwetenschap

In de Cursusplanner vind je een overzicht van de cursussen die horen bij dit pakket. Let op: selecteer het juiste studiejaar en klik vervolgens linksonder op [B2] om het overzicht op te vragen. 
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

Verdiepingspakketten

Aan het einde van het eerste jaar kies je een verdiepingspakket. Dit is een specialistische selectie van vier samenhangende cursussen binnen een onderzoeksrichting die een voorbereiding zijn op je eindwerkstuk (dat je in jaar 3 schrijft). Je volgt de cursussen uit je verdiepingspakket in het tweede jaar. Daarnaast kun je in je profileringsruimte het andere verdiepingspakket volgen.

 • Je moet één verdiepingspakket compleet afronden binnen je major. Je kunt een cursus binnen het pakket dus niet vervangen door een cursus uit een ander verdiepingspakket.
 • In je profileringsruimte kun je extra cursussen opnemen uit de andere verdiepingspakketten. Deze cursussen volg je dus ‘los’, je hoeft niet het hele pakket te doen. 

Als eerstejaarsstudent schrijf je je tijdens de cursusinschrijvingsperiode blok 1 en 2 (in juni) in voor de eerste twee cursussen van het door jou gekozen verdiepingspakket. Voor de verdiepingspakketcursussen in blok 3 en 4 is de cursusinschrijving in november. Vóór de cursusinschrijfperiode in juni krijg je van het Studiepunt een e-mail met het verzoek door te geven voor welk verdiepingspakket je kiest.

Meer informatie?

Het onderzoek naar en debat over wereldliteratuur heeft de afgelopen 15 jaar – samen met de postkoloniale studies en de vertaalwetenschap – de grenzen van de vergelijkende literatuurwetenschap verlegd. In dit pakket leren studenten alles over de state of the art van dit internationale en interdisciplinaire veld. Zij lezen nu voorbij de grenzen van de West-Europese literatuur, maken zich een nieuw, international corpus aan teksten eigen, en leren over de wijze waarop de literatuurwetenschap weer een uitgesproken vergelijkende wetenschap is geworden. Ook zullen ze de bemiddelende rol van de internationale uitgeverij leren kennen.

Cursusoverzicht

 • Blok 1, niveau 2
  • LI2V14101 - Lit-World literature, theory & practice
 • Blok 2, niveau 3
  • LI3V14102 - Lit-Migration and diaspora in Europe
 • Blok 3, niveau 3
  • LI3V17103 - Lit-Utopian Imagination
 • Blok 4, niveau 3
  • LI3V14103 - Lit-Postcolonialism and Cosmopolitanism

In de Cursusplanner vind je een overzicht van de cursussen die horen bij dit pakket. Let op: selecteer het juiste studiejaar en klik vervolgens linksonder op [V1] om het overzicht op te vragen. Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

Dit verdiepingspakket beoogt een reflectie te bieden op de spanningen, conflicten en controverses in de relaties tussen literatuur en de samenleving. Het onderzoek naar de relaties tussen literatuur, recht en politiek heeft een lange geschiedenis maar is de afgelopen 10 jaar bepalend geweest voor de literatuurwetenschap. Toonaangevende wetenschappers onderzoeken momenteel de relaties literatuur en mensenrechten, literatuur, dissidentie en censuur, en literatuur en culturele herinnering. Je maakt kennis met de belangrijkste, actuele debatten op dit terrein en leert individuele casussen de historische en theoretische verbanden tussen literatuur, recht, cultuur en politiek te duiden. 

Cursusoverzicht

 • Blok 1, niveau 2
  • LI2V17201 - Lit-Banned Books
 • Blok 2, niveau 3
  • LI3V17202 - Lit-Contesting the Past
 • Blok 3, niveau 3
  • LI3V14203 - Lit-Human Rights and Bildung
 • Blok 4, niveau 3
  • LI3V14204 - Lit-Literature and Dissent

In de Cursusplanner vind je een overzicht van de cursussen die horen bij dit pakket. Let op: selecteer het juiste studiejaar en klik vervolgens linksonder op [V2] om het overzicht op te vragen. Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

Academische contextcursussen, methodencursus en voorbereiding eindwerkstuk

Academische contextcursussen leren je de literatuur in een bredere wetenschappelijke en maatschappelijke context te bestuderen. Republic of Letters bereidt je voor op het schrijven van het eindwerkstuk.

Cursusoverzicht

 • Blok 1, niveau 3
  • RE3V18001 Rel-Literatuur en Christendom
  • EN3V18003 Eng-The Shakespeare Industry
 • Blok 2, niveau 2
  • KE2V14202 Kel-From Táin to Tolkien
 • Blok 2, niveau 3
  • TL3V14114 Tlc-Literatuur en filosofie 
  • EN3V14302 Eng-Adapting (to) the Novel
  • EN3V17002 Eng-Irish Literature 1850-Present
 • Blok 3, niveau 3
  • EN3V17003 Eng-This American Life: Gender, Media and Theory in Contemporary American Literature
 • Blok 4, niveau 2
  • TL2V14001 Tlc-Retorica
 • Blok 4, niveau 3
  • EN3V14304 Eng-Creative writing
  • EN3V17001 Eng-Civil War to Civil Rights: American Literature 1860s-1960s
  • TL3V14204 Tlc-Great Medieval Heroes

In de Cursusplanner vind je een overzicht van onderstaande cursussen. Let op: selecteer het juiste studiejaar en klik vervolgens linksonder op [MO] om het overzicht op te vragen. 
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

Binnen de opleiding Literatuurwetenschap volg je:

één methodencursus (7,5 EC op niveau 3). Deze cursus volg je in blok 3 in het derde jaar.

 • Blok 3, niveau 3: 
  • TL3V14004 - Tlc-Literary Toolbox

voorbereiding op het eindwerkstuk (7,5 EC op niveau 3). Deze cursus volg je in blok 1 in het derde jaar.

 • Blok 1, niveau 3
  • LI3V18001 - Lit-Republic of Letters

In de Cursusplanner vind je een overzicht van onderstaande cursussen. Let op: selecteer het juiste studiejaar en klik vervolgens linksonder op [MO/EV] om het overzicht op te vragen. 
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.