Jaar 3

Jaar 3 staat in het teken van je eindwerkstuk. Je volgt dan de volgende vakken:

In de Cursusplanner staat het uitgebreide cursusaanbod voor de opleiding Literatuurwetenschap. 

Ben je vóór 2022 begonnen? Kijk dan bij de overgangsregelingen van de OER Literatuurwetenschap welke cursussen je moet volgen.

Blok 1: Republic of Letters (EV)

De cursus Republic of Letters bereidt je voor op het schrijven van het eindwerkstuk. Het begrip 'Republiek der letteren' ontstond in de Renaissance en verwijst tegenwoordig naar een internationale gemeenschap van auteurs, uitgevers en critici, geleerden en beleidsmakers die betrokken zijn bij het proces van schrijven, verspreiden en het toekennen van waarde aan literatuur.

In deze cursus maak je kennis met de organisatie en functie van het literaire veld in de moderne tijd. Je leert hoe je een onderzoekstraject opzet op het gebied van literaire instituties.

Blok 4: Eindwerkstuk

Je sluit je major af met het BA Eindwerkstuk. Je bent vrij in de keuze van het onderwerp, zolang het maar een deelgebied is van Literatuurwetenschap. 

Vrije ruimte

In je profileringsruimte kun je een minor en/of losse cursussen volgen, een stage doen of studeren in het buitenland. Voor stage en studie in het buitenland geldt: plan op tijd, en bespreek je plannen met de studieadviseur. 

Cursusoverzicht jaar 3

En verder ...


Algemeen 
In- en uitschrijven cursussen • Jaarkalender GW 

Speciale omstandigheden 
Afmelden voor een toets