Jaar 2 bestaat uit:

In de uitklapjes hieronder staat een overzicht van alle verplichte cursussen in jaar 2 per verdiepingspakket. In de Cursusplanner staat het uitgebreide cursusaanbod voor Literatuurwetenschap. Zorg dat je het juiste collegejaar kiest! Ben je van plan om in je derde jaar een stage te doen of wil je graag een tijdje in het buitenland studeren? Begin dan in je tweede jaar al met plannen. 

Zorg dat je je op tijd inschrijft voor de cursussen!

Voor sommige cursussen kunnen er voorrangsregels zijn, wat betekent dat er een kortere cursusinschrijfperiode is. Schrijf je dus op tijd in voor je verdiepingspakket en de bijbehorende cursussen. 

Blok 1, 2, 3 en 4: Verdiepingspakket

Een verdiepingspakket is een selectie van 4 samenhangende cursussen binnen een deelgebied van Literatuurwetenschap. Je kunt kiezen uit 2 pakketten:

  • World Literature
  • Literature in Conflict

Je kunt daarnaast in je vrije ruimte ook vakken uit het andere verdiepingspakket volgen. Je verdiepingspakket is een voorbereiding op het eindwerkstuk, dat je in je 3e jaar schrijft. Het onderwerp van je eindwerkstuk sluit dus aan bij je verdiepingspakket. 

Academische contextcursus

In de academische contextcursussen leer je Literatuurwetenschap in een bredere wetenschappelijke en maatschappelijke context te bestuderen.Je kiest zelf welke academische contextcursus op niveau 2 of 3 je wilt gaan doen.

Blok 3: Methodencursus (MO)

In de methodencursus Literary Toolbox leer je de Literatuurwetenschaptaal en cultuur te analyseren. 

Cursussen in je vrije ruimte

In jaar 2 begin je met je profileringsruimte, je kunt dan cursussen doen uit een ander verdiepingspakket, starten met een minor, stage doen, naar het buitenland gaan of losse cursussen volgen. Kijk hierbij goed naar de ingangseisen.

Ben je vóór 2019 begonnen? Kijk dan bij de overgangsregelingen in de OER Literatuurwetenschap bij het startjaar van je opleiding om te zien welke cursussen je nog moet volgen.

Cursusoverzicht jaar 2

Het onderzoek naar en debat over wereldliteratuur heeft de afgelopen 15 jaar – samen met de postkoloniale studies en de vertaalwetenschap – de grenzen van de vergelijkende literatuurwetenschap verlegd. In dit pakket leer je alles over de state of the art van dit internationale en interdisciplinaire veld. Je leest voorbij de grenzen van de West-Europese literatuur, maakt jezelf een nieuw, internationaal corpus aan teksten eigen, en leert over de wijze waarop de literatuurwetenschap weer een uitgesproken vergelijkende wetenschap is geworden. Ook zul je de bemiddelende rol van de internationale uitgeverij leren kennen.

Cursusoverzicht

Dit verdiepingspakket beoogt een reflectie te bieden op de spanningen, conflicten en controverses in de relaties tussen literatuur en de samenleving. Het onderzoek naar de relaties tussen literatuur, recht en politiek heeft een lange geschiedenis maar is de afgelopen 10 jaar bepalend geweest voor de literatuurwetenschap. Toonaangevende wetenschappers onderzoeken momenteel de relaties literatuur en mensenrechten, literatuur, dissidentie en censuur, en literatuur en culturele herinnering. Je maakt kennis met de belangrijkste, actuele debatten op dit terrein en leert individuele casussen de historische en theoretische verbanden tussen literatuur, recht, cultuur en politiek te duiden. 

Cursusoverzicht

Cursusoverzicht

Algemeen

Inschrijven verdiepingspakket

Eerstejaars studenten moeten zich aan het einde van hun eerste jaar voor blok 1 en 2 inschrijven voor een verdiepingspakket.

Je schrijft je tijdens de reguliere cursusinschrijfperiode zelf in voor de cursussen van het verdiepingspakket dat je wilt gaan doen. Kijk goed of er geen cursussen met voorrangsregels in je pakket zitten. Voor deze cursussen kun je je alleen in de eerste 2 weken van de inschrijfperiode inschrijven.

Doorgeven verdiepingspakket

Vóór de cursusinschrijfperiode in juni krijg je van het Studiepunt een e-mail met het verzoek door te geven voor welk verdiepingspakket je kiest.

Meer informatie?

Voorwaarden verdiepingspakket

  • Je moet 1 verdiepingspakket compleet afronden binnen je major. Je kunt een cursus binnen het pakket dus niet vervangen door een cursus uit een ander verdiepingspakket.
  • In je profileringsruimte kun je extra cursussen opnemen uit de andere verdiepingspakketten. Deze cursussen volg je dus ‘los’, je hoeft niet het hele pakket te doen. 
  • Sommige cursussen worden 1 keer in de 2 jaar jaar aangeboden. Als je een cursus in je tweede jaar hebt gevolgd in het kader van je verdiepingspakket, kun je in je derde jaar de alternerende cursus ook nog volgen. Die neem je dan op in je profileringsruimte.

Inschrijven minor

Je moet je altijd in Osiris inschrijven voor een minor en de bijbehorende cursussen. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode. Je schrijft je apart in voor zowel de minor als voor de afzonderlijke cursussen van die minor. Voor specifieke informatie over inschrijven: ga naar de minor die je wilt volgen en kijk bij 'Aanmelden en inschrijven'.

Cursus met voorrangsregels

Als er bij de minor een cursus met voorrangsregels zit, moet je je voor deze cursus én voor de hele minor inschrijven in de eerste week van de cursusinschrijvingsperiode . Een week voor het begin van de cursusinschrijfperiode staat een overzicht van de cursussen met voorrangsregels op de website.

Studievoortgangsoverzicht

Als je alle cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan komt de minor op je Studievoortgangsoverzicht.